część VII

Powrót na stronę główną
ABC BANKOWOŚCI część VII

Świadectwo solidności

Zdecydowana większość danych zgromadzonych w BIK jest pozytywna i dobrze wpływa na wizerunek finansowy konsumentów Małgorzata Bielińska – dyrektor ds. edukacji w Biurze Informacji Kredytowej Czy od opinii BIK zależy udzielenie klientowi kredytu lub pożyczki? – BIK jest instytucją powołaną przez banki oraz Związek Banków Polskich, która ma ustawowe prawo do gromadzenia informacji dotyczących kredytów zaciąganych przez nas w bankach i SKOK-ach oraz innych instytucjach upoważnionych do udzielania kredytów konsumenckich. Są to zarówno informacje pozytywne – dotyczą kredytów spłacanych

Ten artykuł przeczytasz do końca tylko z aktywną subskrypcją cyfrową.

ABC BANKOWOŚCI część VII

BIK a BIG

Skróty są podobne, ale zakres zainteresowania klientami różny W prawie bankowym zawsze istniał przepis upoważniający banki do wymiany informacji będących tajemnicą bankową w celu ustalenia zdolności kredytowej klienta ubiegającego się o kredyt. W celu ułatwienia procesu wymiany informacji o kredytobiorcach i obniżenia jego kosztów powstało Biuro Informacji Kredytowej (BIK). Wcześniej banki wymieniały się takimi informacjami bezpośrednio. Natomiast biura informacji gospodarczej (BIG*) powstały w celu dyscyplinowania dłużników, ograniczenia zatorów płatniczych i usprawnienia

Ten artykuł przeczytasz do końca tylko z aktywną subskrypcją cyfrową.

ABC BANKOWOŚCI część VII

Kwiz z nagrodami

Zapraszamy do wzięcia udziału w kwizie z nagrodami. Wiedza pomocna w udzieleniu odpowiedzi na pytania zawarta została w dodatku ABC Bankowości w drukowanym wydaniu tygodnika „Przegląd” jak też na naszej stronie internetowej. Wśród osób, które udzielą prawidłowych odpowiedzi, rozlosujemy atrakcyjne nagrody książkowe. Zapraszamy! Aby rozpocząć kwiz kliknij TUTAJ!

Ten artykuł przeczytasz do końca tylko z aktywną subskrypcją cyfrową.

ABC BANKOWOŚCI część VII

Jak oszczędzać na dodatkową emeryturę

Samodzielne gromadzenie oszczędności w III filarze systemu emerytalnego wciąż jest mało popularne Choć eksperci wciąż ostrzegają, że emerytury z dwóch podstawowych filarów systemu emerytalnego (ZUS i OFE) mogą nie zapewnić oczekiwanego standardu życia po zakończeniu aktywności zawodowej, oszczędzanie na dodatkową emeryturę jest nadal mało popularne. Dwie formy indywidualnego dobrowolnego oszczędzania zachęcają ulgami podatkowymi – indywidualne konto emerytalne (IKE) na koniec oszczędzania oraz indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) po każdym roku

Ten artykuł przeczytasz do końca tylko z aktywną subskrypcją cyfrową.

ABC BANKOWOŚCI część VII

Dom lub mieszkanie sposobem na emeryturę

Osoby posiadające nieruchomości wiążą z nimi nadzieję na dodatkową emeryturę Renta dożywotnia i odwrócony kredyt hipoteczny to dwa sposoby powiększenia emerytury w zamian za dom lub mieszkanie. Renta dożywotnia To bardzo ryzykowna forma zwiększenia do emerytury. W zamian za comiesięczne świadczenie powiększające emeryturę fundusz hipoteczny przejmuje na własność mieszkanie emeryta, który wraz z podpisaniem umowy staje się jego użytkownikiem. Umowy renty dożywotniej nie można wypowiedzieć, nie można też od niej odstąpić, ponieważ ma ona formę aktu notarialnego

Ten artykuł przeczytasz do końca tylko z aktywną subskrypcją cyfrową.

ABC BANKOWOŚCI część VII

Systematycznie i długoterminowo

Wojciech Bogdanowicz – młodszy ekonomista w Departamencie Stabilności Finansowej NBP Pewien polityk powiedział kilka lat temu, że nie troszczy się o swoją emeryturę, ponieważ ma dzieci i to one będą o niego się troszczyć na starość. Czy takie podejście jest racjonalne? – Na dzieci można było liczyć kilkaset lat temu. Wraz z nastaniem ery przemysłowej powstała potrzeba tworzenia systemów emerytalnych, ponieważ ludzie zaczęli opuszczać domy rodzinne, przenosić się do miast, często za granicę, co uniemożliwia

Ten artykuł przeczytasz do końca tylko z aktywną subskrypcją cyfrową.

ABC BANKOWOŚCI część VII

200 zł z nowymi zabezpieczeniami

12 lutego NBP wprowadza do obiegu banknot 200-złotowy ze zmodernizowanymi zabezpieczeniami. Projekt graficzny banknotu nie został zmieniony. Na stronie przedniej znajduje się portret króla Zygmunta I Starego, a na stronie odwrotnej w środkowej części – wizerunek orła przeplecionego literą S pochodzący z kaplicy Zygmuntowskiej na Wawelu. Zastosowanie nowych zabezpieczeń powoduje, że widoczne będą różnice między banknotami nowej i starszej emisji. Zmodernizowane banknoty sprawiają wrażenie jaśniejszych, głównie z powodu niezadrukowanego pola znaku wodnego. Na przedniej stronie,

Ten artykuł przeczytasz do końca tylko z aktywną subskrypcją cyfrową.

ABC BANKOWOŚCI część VII

Kwiz z nagrodami

Zapraszamy do wzięcia udziału w kwizie z nagrodami. Wiedza pomocna w udzieleniu odpowiedzi na pytania zawarta została w dodatku ABC Bankowości w drukowanym wydaniu tygodnika „Przegląd” jak też na naszej stronie internetowej. Wśród osób, które udzielą prawidłowych odpowiedzi, rozlosujemy atrakcyjne nagrody książkowe. Zapraszamy! Aby rozpocząć kwiz kliknij TUTAJ!

Ten artykuł przeczytasz do końca tylko z aktywną subskrypcją cyfrową.

ABC BANKOWOŚCI część VII

Klienci oczekują więcej

Co trzeci klient deklaruje, że w ciągu ostatniego roku jego zaufanie do banków wzrosło Takie wnioski wynikają z globalnego badania przeprowadzonego w 43 krajach (również w Polsce) przez firmę Ernst&Young w 2014 r. Spadek zaufania dotyczy tylko 19% respondentów. Najważniejszym warunkiem „całkowitego zaufania” klientów do ich banku jest jego stabilność finansowa, a następnie sposób traktowania klienta. Cenione są również jakość komunikacji banku z klientem, usług doradczych i rozpatrywania skarg. Przejrzyste informowanie o opłatach oraz uproszczenie ofert i komunikacji to jedna

Ten artykuł przeczytasz do końca tylko z aktywną subskrypcją cyfrową.

ABC BANKOWOŚCI część VII

Gdzie szukać pomocy?

Polski system ochrony interesów konsumentów dba o ich prawa W Polsce działają instytucje uprawnione do podjęcia w imieniu konsumenta kroków prawnych, żądania od przedsiębiorcy wyjaśnień, a w ostateczności nawet wystąpienia przeciwko niemu na drogę sądową. Nie mają one jednak obowiązku zajmowania się każdą zgłaszaną sprawą, lecz po dokonaniu analizy problemu decydują o możliwości podjęcia działań stosownie do swoich kompetencji. Pierwszy krok– reklamacja w banku Jeżeli uważamy, że bank postąpił wobec nas nieuczciwie, do niego powinniśmy się

Ten artykuł przeczytasz do końca tylko z aktywną subskrypcją cyfrową.