Jak oszczędzać na dodatkową emeryturę

Jak oszczędzać na dodatkową emeryturę

Samodzielne gromadzenie oszczędności w III filarze systemu emerytalnego wciąż jest mało popularne

Choć eksperci wciąż ostrzegają, że emerytury z dwóch podstawowych filarów systemu emerytalnego (ZUS i OFE) mogą nie zapewnić oczekiwanego standardu życia po zakończeniu aktywności zawodowej, oszczędzanie na dodatkową emeryturę jest nadal mało popularne.
Dwie formy indywidualnego dobrowolnego oszczędzania zachęcają ulgami podatkowymi – indywidualne konto emerytalne (IKE) na koniec oszczędzania oraz indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) po każdym roku oszczędzania. Ustawa przewiduje pięć rodzajów rachunków IKE i IKZE w zależności od instytucji, która będzie je prowadzić. Mogą przyjmować formę:

1. rachunku oszczędnościowego w banku,
2. rachunku do inwestowania w tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, prowadzonych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych,
3. rachunku inwestycyjnego, prowadzonego przez dom lub biuro maklerskie,
4. ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, prowadzonego przez zakład ubezpieczeń na życie,
5. rachunku w dobrowolnym funduszu emerytalnym, prowadzonym przez powszechne towarzystwa emerytalne.
Każda osoba może mieć tylko jedno IKE i tylko jedno IKZE.

IKE

Jeśli oszczędzający wypłaci środki z IKE po osiągnięciu 60 lat lub nabyciu uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55. roku życia oraz spełnieniu dodatkowego warunku dokonywania wpłat na IKE co najmniej w pięciu dowolnych latach kalendarzowych, wypłata jest zwolniona z 19-procentowego podatku od zysków kapitałowych.

Roczny limit wpłat na IKE nie może przekroczyć 300% przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok. W 2016 r. limit wpłat wynosi 12 165 zł.

IKZE

IKZE różni się od IKE tym, że środki wpłacane w danym roku na IKZE można dodatkowo odliczyć od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych i tym samym pomniejszać płacony podatek. Wypłaty z konta IKZE – w odróżnieniu od IKE – są natomiast opodatkowane jedną, zryczałtowaną 10-procentową stawką podatku.

Wypłata z zachowaniem powyższych korzyści podatkowych następuje po osiągnięciu wieku 65 lat oraz pod warunkiem dokonywania wpłat na IKZE w co najmniej pięciu dowolnych latach kalendarzowych.

Roczny limit wpłat na IKZE wynosi 120% prognozowanego na dany rok przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. W 2016 r. limit ten wynosi 4866 zł.

Pracownicze Programy Emerytalne (PPE)

Jest to stosunkowo mało znana forma dobrowolnego grupowego oszczędzania na emeryturę, organizowana przez pracodawcę przy współudziale pracowników. Składkę podstawową finansuje pracodawca, natomiast pracownik może zadeklarować wnoszenie składki dodatkowej, potrącanej z wynagrodzenia.

Wypłata zgromadzonych oszczędności może nastąpić na wniosek uczestnika po osiągnięciu przez niego 60. roku życia; po przedstawieniu przez niego decyzji o przyznaniu prawa do emerytury po ukończeniu 55. roku życia; na wniosek osoby uprawnionej – w przypadku śmierci uczestnika; bez wniosku uczestnika w przypadku ukończenia przez niego 70 lat (o ile wcześniej nie wystąpił z wnioskiem o wypłatę środków).

Limit wpłat dodatkowych na PPE w roku 2016 wynosi 18 247,50 zł.

Foto: fotolia

Wydanie: 6/2016

Kategorie: ABC BANKOWOŚCI, część VII
Tagi: NBP

Komentarze

  1. Pawel Meyer
    Pawel Meyer 8 lutego, 2016, 18:26

    Polecam konto ikze, bo dobre podmioty ikze zrobiły dobre wyniki. Więcej o Ikze zapraszam na stronę konto-ikze.pl

    Odpowiedz na ten komentarz

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy