ABC BANKOWOŚCI

Powrót na stronę główną
ABC BANKOWOŚCI część VII

Kwiz z nagrodami

Zapraszamy do wzięcia udziału w kwizie z nagrodami. Wiedza pomocna w udzieleniu odpowiedzi na pytania zawarta została w dodatku ABC Bankowości w drukowanym wydaniu tygodnika „Przegląd” jak też na naszej stronie internetowej. Wśród osób, które udzielą prawidłowych odpowiedzi,

ABC BANKOWOŚCI część VII

Pożyczka to nie kredyt

Pożyczki może udzielić każdy, kredytu – banki O tym, że zbliżają się święta, świadczą nie tylko dekoracje w sklepach, ale i reklamy banków zachęcające do skorzystania z kredytu gotówkowego oraz reklamy i ogłoszenia firm pożyczkowych zachęcających do łatwej pożyczki – „Bez zaświadczeń”,

ABC BANKOWOŚCI część VII

Nie bądź niewolnikiem długu

Dr Robert Jagiełło – doradca w Departamencie Stabilności Finansowej NBP Czy Polacy więcej oszczędzają, czy pożyczają? – Statystycznie w bankach mamy nieco więcej zgromadzonych oszczędności niż zaciągniętych kredytów. Ta nadwyżka nie jest zbyt wielka – kredytów

ABC BANKOWOŚCI część VII

Sprawdź, zanim podpiszesz

Jak nie wpaść w pułapkę zadłużenia Od kilku lat Narodowy Bank Polski wraz z sześcioma innymi instytucjami (Komisją Nadzoru Finansowego, Ministerstwem Finansów, Ministerstwem Sprawiedliwości, Bankowym Funduszem Gwarancyjnym, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz policją) prowadzi kampanię

ABC BANKOWOŚCI część VII

Kwiz z nagrodami

Zapraszamy do wzięcia udziału w kwizie z nagrodami. Wiedza pomocna w udzieleniu odpowiedzi na pytania zawarta została w dodatku ABC Bankowości w drukowanym wydaniu tygodnika „Przegląd” jak też na naszej stronie internetowej. Wśród osób, które udzielą prawidłowych odpowiedzi,

ABC BANKOWOŚCI część VII

Bank banków i państwa

Ustalając poziom stóp procentowych, bank centralny może wpływać na gospodarkę Dewiza Narodowego Banku Polskiego brzmi: „Dbamy o wartość pieniądza”. Wynika ona ze zobowiązania zapisanego w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustaw o Narodowym Banku Polskim i Prawa bankowego.

ABC BANKOWOŚCI część VII

Nadzór i gwarancja

Komisja Nadzoru Finansowego i Bankowy Fundusz Gwarancyjny zapewniają bezpieczeństwo pieniędzy powierzonych bankom Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) KNF sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami

ABC BANKOWOŚCI część VII

Banki i nie banki

Zgodnie z ustawą Prawo bankowe nazwa każdego banku powinna zawierać wyodrębniony wyraz bank. Wyraz kasa jest zarezerwowany dla podmiotów, które gromadzą oszczędności oraz udzielają pożyczek osobom zrzeszonym w tych jednostkach i działają na podstawie odrębnych

ABC BANKOWOŚCI część VII

Zaufanie wynika ze stabilności

Adam Głogowski – doradca w Departamencie Stabilności Finansowej NBP Publikowany cyklicznie przez NBP „Raport o stabilności finansowej” stwierdza, że polski system finansowy jest stabilny. Co to oznacza? – Oznacza to, że pełni swoje funkcje w gospodarce w sposób

ABC BANKOWOŚCI część VII

Kwiz z nagrodami

Zapraszamy do wzięcia udziału w kwizie z nagrodami. Wiedza pomocna w udzieleniu odpowiedzi na pytania zawarta została w dodatku ABC Bankowości w drukowanym wydaniu tygodnika „Przegląd” jak też na naszej stronie internetowej. Wśród osób, które udzielą prawidłowych odpowiedzi,