Roman Kurkiewicz

Powrót na stronę główną
Felietony Roman Kurkiewicz

Między żarówką a triumfem lewicy

Mocny gest zjednoczeniowy? Inaczej zagłuszy nas na lata oda faszystowsko-żarówkowa

Felietony Roman Kurkiewicz

Święto, święto i po święcie…

Czy rację mają znowu anarchiści, że każda władza zła i każda nam przeszkadza?

Felietony Roman Kurkiewicz

A Jezus się głupio uśmiecha

W Polsce Jezus uśmiecha się niezbyt inteligentnie. Żeby tylko Jezus…

Felietony Roman Kurkiewicz

Ekonomie! Mądrale…

Nie zostawiajmy ekonomii tzw. specjalistom, bo znowu skończy się to źle

Felietony Roman Kurkiewicz

Na co komu napadać na Polskę???

Dudo, dawaj kasę polskim pielęgniarkom, a nie amerykańskiemu szarlatanowi

Felietony Roman Kurkiewicz

Gdzie była wtedy matka boska wallstreetowska?

Czy kroczymy ku kolejnej fazie „byliśmygłupi”?

Felietony Roman Kurkiewicz

Ostatni egzemplarz gazety

Stworzyliśmy fabrykę jedzenia, ale społeczeństwo nie jest głodne

Felietony Roman Kurkiewicz

Krycie pedofilii a rugowanie astronomii

Do nas należy decyzja, czy chcemy astronomii, czy teologii

Felietony Roman Kurkiewicz

Poczytam ci o Wandzie

Iloma językami mówimy w jednym języku?