Pytanie Tygodnia

Powrót na stronę główną
Pytanie Tygodnia

Czy Europa powinna bać się Austrii i Joerga Haidera?

Adam Zieliński, biznesmen, kolekcjoner, pisarz austriacko-polski . Bardzo poważnie na to patrzę, bo Joerg Haider jest politykiem populistycz­nym, a nastroje w Austrii uzależnione są od zazdrości mieszkańców, którzy boją się napływu taniej siły roboczej, co może

Pytanie Tygodnia

Dlaczego Polacy polubili Walentynki?

Andrzej Samson, psychoterapeuta Podstawowym powodem jest upodobanie do wszystkiego co ame­rykańskie. W tej dziedzinie Polacy już od lat 50. poszukiwali odpowie­dnich wzorców za oceanem, a obe­cnie stało się to dużo łatwiejsze. Po­nadto nie było dotąd w Polsce oby­czaju, który w równym

Pytanie Tygodnia

Co zrobić, żeby więcej dzieci wyjechało na ferie zimowe?

Dr Bożena Balcerzak-Paradowska, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Sprawa ta jest wyraźnie zależna od dochodów rodzin. Te, które mają wy­ższe dochody, mogą sobie pozwolić na wykupienie dzieciom zimowiska. Rzecz jednak w tym, że infrastruktura wczasowo-wypoczynkowa zakładów

Pytanie Tygodnia

Jak się rozwinie sytuacja w AWS?

Krzysztof Oksiuta poseł AWS-SKL   Jest tylko jedna możliwość ratowa­nia jedności w AWS – podział władzy pomiędzy panie polityczne. Chodzi m.in. o równy udział w dostępie do ważnych funkcji w państwie, a więc o kandydata na prezydenta, marszałka Sejmu, premiera, szefa

Pytanie Tygodnia

Czy poseł zawsze powinien się podporządkować dyscyplinie partyjnej?

Jan Maria Jackowski, Poseł AWS, bezpartyjny Dyscyplina nie może naruszać klauzuli sumienia. Nie może również służyć jako instrument nacisku wobec krytykujących nieprawidłowości, np. bronienia kolegów naruszających zasady pełnienia służby i funkcji publicznych.   Krzysztof

Pytanie Tygodnia

Czy zabójcy pokazani w filmie ”Dług” zasługują na ułaskawienie?

Ryszard Kalisz, minister w Kancelarii Prezydenta RP Nie mamy, jak dotąd, takiego wniosku, nie ma więc, o czym dyskutować. Prof. Lech Falandysz, b. minister w Kancelarii Prezydenta Wałęsy Sprawcy zasługują na ułaskawienie, bo kaliber przestępstwa

Pytanie Tygodnia

Co należy zrobić, aby w Polsce więcej osób się rodziło, niż umierało?

Włodzimierz Cimoszewicz, SLD, b. premier, prezes Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Nie jestem tak bardzo zatrwożony statystykami demograficznymi. Sądzę, że nasze podejście do przyrostu naturalnego jest bardzo tradycyjne i trąci myszką. Oczywiście, w interesie narodowym jest, by było nas

Pytanie Tygodnia

Jakie wydarzenie będzie najważniejsze dla Pani/Pana w 2000 roku?

Janusz Onyszkiewicz, minister obrony narodowej Jako obywatel i polityk liczę na to, że w końcu wyznaczony zostanie termin wejścia Polski do Unii Europejskiej. Jako szef resortu obrony narodowej będę czynił starania, aby budżet został w całości

Pytanie Tygodnia

Jak się Pani/Panu podoba “Przegląd”?

Andrzej Celiński, wiceprzewodniczący SLD “Przegląd” znajdzie czytelników pośród ludzi zainteresowanych czymś innym niż różnice cen i jakości pro­duktów oferowanych przez hipemarkety. Zajmie miejsce, jakie kiedyś, w innych okolicznościach, miała “Po­lityka”, obecnie szukająca klienta