Ceny części idą w dół

Ceny części idą w dół

Warto kupować oryginalne elementy i podzespoły do samochodów Daewoo-FSO. Mają gwarantowaną jakość i są coraz tańsze

Firma Daewoo-FSO przeprowadziła wśród swych klientów ankietę, by ustalić, jak oceniają oni wysokość cen części zamiennych do żerańskich aut. Okazało się, że klienci uważali, iż ceny tych części są za wysokie – co, oczywiście, nie mogło budzić ich zadowolenia. Im bowiem droższe części, tym wyższe koszty napraw.
Te wyniki badań ankietowych skłoniły kierownictwo spółki do zastanowienia się, co można zrobić, by ceny obniżyć. Postanowiono zacząć od zmian w strukturze firmy.
I tak podjęta została decyzja, iż sprzedaż fabrycznie nowych części zamiennych należy do Daewoo-FSO. Wcześniej zajmowała się tym oddzielna spółka, wyodrębniona ze struktur Daewoo-FSO. Włączenie obrotu częściami zamiennymi do Daewoo-FSO pozwoliło na zmniejszenie kosztów organizacyjnych. Wyeliminowano bowiem niepotrzebne ogniwo, pośredniczące w obrocie.

Powrót do normalności

Warto tu zauważyć, że wspomniana decyzja to jeden z przykładów wracania do normalności w funkcjonowaniu polskiego przemysłu. Na początku lat 90. szefowie polskiej gospodarki zdecydowanie forsowali bowiem model organizacyjny, polegający na tym, że w przedsiębiorstwie pozostawała wyłącznie sama produkcja. Wszystkie inne rodzaje działalności służącej rozwojowi tejże produkcji – od zapewniania dostaw surowców i podzespołów, przez obiady dla pracowników, po sprzątanie hal produkcyjnych – wyłączano ze struktur przedsiębiorstwa i powierzano spółkom zewnętrznym. Miało to spowodować obniżenie kosztów tych czynności. Rychło okazało się jednak, że jest zupełnie odwrotnie. Za sprawą takich poczynań koszty działalności gospodarczej szły w górę, bo spółki zewnętrzne były przecież niezależne i przedsiębiorstwo nie mogło na nie oddziaływać. W rezultacie nasze firmy stawały się mało konkurencyjne i plajtowały. To właśnie było przyczyną upadku bardzo wielu polskich przedsiębiorstw na początku lat 90. Gdy wreszcie zmieniła się polityka gospodarcza i zaczęto prawidłowo liczyć koszty, okazało się, że wyłączanie z przedsiębiorstw wszelkiej działalności nie należącej do sfery czystej produkcji, wcale nie poprawia efektywności. Zmniejszaniu kosztów sprzyjają natomiast takie decyzje organizacyjne, jak te, które podjęto w Daewoo-FSO.

Polonizacja to obniżka

O rezultatach działań podjętych przez Daewoo-FSO najlepiej świadczą fakty. I tak np. szyba przednia do lanosa staniała z 620 do 316 zł. Przednia lampa lanosa – z 490 zł do 350 zł. Lusterko nubiry – z 300 do 156 zł. To może najbardziej efektowne przykłady, nie w każdym przypadku obniżka osiąga aż takie rozmiary. Spadek cen jest jednak zauważalny. Oczywiście, niższe ceny części zamiennych spowodowane są także i innymi przyczynami – nie tylko zmianami organizacyjnymi w Daewoo-FSO. Stopniowo maleje koszt komponentów sprowadzanych z Korei do Polski. Dae-woo-FSO działa w Polsce już ponad 4 lata i sprzedała w tym czasie na polskim rynku prawie 600 tys. samochodów. Produkcja części zamiennych osiąga więc coraz większe rozmiary, wydłużają się serie produkcyjne – a to sprzyja obniżaniu kosztów i cen.
Kolejnym czynnikiem, sprzyjającym obniżaniu cen jest postępująca polonizacja samochodów produkowanych w Daewoo-FSO. Coraz więcej części i podzespołów wytwarzanych jest w kraju, a co za tym idzie, ich końcowy koszt jest mniejszy niż części importowanych.

Uwaga na podróbki

Spadek cen części zamiennych sprawi – jak przewidują szefowie Daewoo-FSO – iż coraz więcej osób jeżdżących samochodami z Żerania będzie decydować się na kupno oryginalnych elementów i podzespołów. Do tej pory zdarza się bowiem, że wybierają oni części wytwarzane gdzie indziej, nie mające pochodzenia fabrycznego. Są one tańsze – ale na ogół (choć nie zawsze) odbiegają jakością i parametrami od elementów oryginalnego pochodzenia. Każdy solidny producent samochodów pragnie natomiast dostarczać swoim klientom jak najszerszą gamę części fabrycznych o gwarantowanej jakości. Taki też zamiar ma Daewoo-FSO.
W tej chwili menedżerowie odpowiedzialni za obrót częściami zamiennymi pracują nad systematyczną rozbudową sieci ich sprzedaży. Za pomocą mechanizmów ekonomicznych Dae-woo-FSO zachęca również dealerów i autoryzowane stacje obsługi do tego, by rozwijali obrót fabrycznymi częściami zamiennymi. W ten sposób staną się one jeszcze bardziej dostępne.

Wydanie: 39/2000

Kategorie: Kraj

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy