Co musi znać i umieć kandydat

Co musi znać i umieć kandydat

W konkursie ogłoszonym przez Radę Nadzorczą TVP mają zostać wyłonieni: prezes telewizji oraz członkowie zarządu do spraw: programowych, ekonomiczno-finansowych, marketingu i reklamy, a także rozwoju nowych technologii. Regulamin konkursu dopuszcza jednoczesne ubieganie się o stanowisko prezesa zarządu i członka zarządu, o ile kandydat złożył dwie odrębne oferty. Kwalifikacje i wymagania 1. Kandydat na prezesa musi: – mieć wykształcenie wyższe, – znać co najmniej jeden język obcy, – mieć co najmniej pięcioletnie doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym w spółkach prawa handlowego lub administracji publicznej, – znać ustawę o radiofonii i telewizji oraz inne przepisy prawa istotne dla prowadzenia spraw TVP, – znać zasady nadzoru właścicielskiego, audytu i kontroli finansowej oraz rachunkowości zarządczej; – dodatkowym atutem jest doświadczenie w pracy w mediach. 2. Kandydat na członka zarządu ds. ekonomiczno-finansowych powinien mieć: – wyższe wykształcenie ekonomiczne, – doświadczenie w pracy zawodowej w dużych instytucjach (powyżej 500 zatrudnionych), – doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych (co najmniej pięć lat), – znajomość języków obcych, – znajomość zasad nadzoru właścicielskiego, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa oraz rachunkowości zarządczej; – znajomość zagadnień rynku mediów będzie dodatkowym atutem. 3. Kandydat na członka zarządu ds. programowych powinien mieć: – wykształcenie wyższe (preferowane humanistyczne), – doświadczenie w pracy z zespołami twórczymi, – znajomość zagadnień kultury współczesnej (w tym kultury audiowizualnej), – znajomość języków obcych, – doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym. 4. Kandydat na członka zarządu ds. marketingu i reklamy: – wykształcenie wyższe (preferowane kierunki społeczne lub ekonomiczne), – doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych (co najmniej pięć lat), – znajomość języków obcych, – znajomość zagadnień rynku mediów i reklamy. 5. Kandydat na członka zarządu ds. nowych technologii i rozwoju: – wykształcenie wyższe (preferowane kierunki techniczne i menedżerskie), – doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych (co najmniej pięć lat), – znajomość języków obcych, – znajomość zagadnień nowych technik telewizyjnych, telekomunikacyjnych i teleinformatycznych. Scenariusz przebiegu konkursu Do 27 października członkowie rady mają zapoznać się z ofertami złożonymi przez kandydatów do zarządu. Każdy członek dziewięcioosobowej Rady Nadzorczej TVP indywidualnie dokona wstępnej selekcji, wybierając nie więcej niż trzy osoby na jedno stanowisko. Stanie się to na niejawnym posiedzeniu 28 października. Do kolejnego etapu automatycznie trafią osoby, które uzyskają więcej niż jedno wskazanie od członków rady. Na stanowisko prezesa i każde inne w zarządzie rada wytypuje nie więcej niż dziewięciu kandydatów. Potem zwróci się do firmy audytorskiej o dokonanie oceny kandydatów pod względem posiadanych przez nich kwalifikacji. Następnie wybierze nie więcej niż trzech kandydatów na stanowisko prezesa i przedstawi ich nazwiska opinii publicznej. Dwa tygodnie później rada wyłoni prezesa oraz dokona wstępnego wyboru na pozostałe stanowiska w zarządzie. Kandydat na prezesa jest zobowiązany do zaopiniowania potencjalnych współpracowników. Optymistyczny scenariusz zakłada, że nowy zarząd rozpocznie pracę 1 stycznia 2004 r.   Share this:FacebookXTwitterTelegramWhatsAppEmailPrint

Ten artykuł przeczytasz do końca tylko z aktywną subskrypcją cyfrową.
Aby uzyskać dostęp, należy zakupić jeden z dostępnych pakietów:
Dostęp na 1 miesiąc do archiwum Przeglądu lub Dostęp na 12 miesięcy do archiwum Przeglądu
Porównaj dostępne pakiety
Wydanie: 2003, 44/2003

Kategorie: Obserwacje