Dialog niewierzących z wierzącymi

Dialog niewierzących  z wierzącymi

Jesteśmy jak szermierze, którzy mogą wymachiwać szablami, nie czyniąc krzywdy przeciwnikowi Mówiliśmy w poprzednim artykule o twórczym marksizmie, koncentrując się na zagadnieniu antydogmatyzmu w sensie otwartości na poglądy “inaczej myślących”. W tym kontekście w Polsce na plan pierwszy wysuwa się problem dialogu wierzących z niewierzącymi. Jest to problem nie tylko teoretyczny, lecz – z naszego punktu widzenia – przede wszystkim praktyczny, problem współpracy dla dobra społecznego. Tym się zajmiemy, zaczynając od wyjaśnienia sprawy na lewicy, wśród niewierzących, których tam głównie znajdujemy. Ludzie niewierzący w istnienie Boga i związanych z tym istot czy sił nadprzyrodzonych mówią o sobie zwykle, że są ateistami. Rozumieją to w ten sposób, że oni wiedzą, że Bóg i siły nadprzyrodzone nie istnieją. Tak to jest przyjęte zwyczajowo i ta postawa tkwi swoimi korzeniami w okresie oświecenia. Tak również myślałem o sobie i ja. Po różnych przemyśleniach sprawy doszedłem do przekonania, że jest to wypowiedź niewłaściwa. Nie w sensie twierdzenia, że Bóg naprawdę istnieje, lecz w tym, że logicznie rzecz biorąc, nie możemy twierdzić, iż Bóg nie istnieje. Po prostu dlatego, że wiedza naukowa i wiara znajdują się na różnych płaszczyznach, które się nie przecinają i w związku z tym możemy mówić, co chcemy i dyskutować sensownie na temat jednej płaszczyzny, natomiast możemy ze zrozumieniem słuchać wypowiedzi na temat drugiej, ale dyskutować z nimi nie możemy, ponieważ mówimy różnymi, zamkniętymi w sobie językami. Używając przenośni, jesteśmy jak dwaj szermierze, którzy mogą wymachiwać szablami, nie czyniąc żadnej krzywdy przeciwnikowi, który znajduje się na płaszczyźnie, w stosunku do naszej, wichrowatej, tzn. takiej, która nie ma z naszą żadnego punktu przecięcia. Jeśli idzie o pojedynki słowne, sytuacja takich szermierzy jest bardzo wygodna: mogą gadać, ile chcą, nawet odnosić zwycięstwa na swojej płaszczyźnie myślenia, tylko że przeciwnik, który cierpliwie słucha ich przemówień, nie może zostać nimi zraniony – one go nie dotyczą. Filozofowie, gdy są ludźmi grzecznymi i dobrze wychowanymi, mówią w takich wypadkach “nie rozumiem”, doskonale rozumiejąc sens wypowiedzi, z którą się nie zgadzają. W tekście nie zaszyfrowanym mówią: “to jest bzdura”, albo grzeczniej to samo wypowiadając – “to jest nonsens”. Neopozytywiści z Koła Wiedeńskiego robili to w inny nieco sposób, uznając takie zdania za “pseudozdania”. I to jest zrozumiałe, jeśli się bierze pod uwagę, że ci panowie wprawdzie ze sobą rozmawiają, ale różnymi językami, co uniemożliwia porozumienie. Trzeba pamiętać, że tak się dzieje na zasadzie wzajemności, tzn. nie tylko mój przeciwnik nie może mnie zranić, ale również ja jego. I że wobec tego osąd słów przeciwnika jako błędu funkcjonuje w obie strony. Moja rejterada na pozycje agnostycyzmu (to była prawdziwa rejterada) wywodzi się z przemyślenia tej właśnie sprawy i jej konsekwencji logicznych. Jeśli twierdzę, a tak to z przekonaniem czynię, że wszelkie wysiłki wielkich skądinąd myślicieli, by przedstawić dowód na istnienie Boga (od czego roi się w historii filozofii), można uznać za nieudane – gdyż inaczej być nie mogło wobec niemożności dokonania skoku między wichrowatymi płaszczyznami wiary i nauki – to skok w odwrotnym kierunku, mający za cel dowód na nieistnienie Boga, jest podobnie skazany na fiasko, zresztą z tych samych powodów co pierwszy. Logicznie udowodnić, że świat nadzmysłowy nie istnieje, nie można z tych samych powodów, które uniemożliwiają przeprowadzenie dowodu pozytywnego w tym zakresie. Człowiek wierzący łatwo się z tym pogodzi, ponieważ on to zakłada a priori. Człowiek niewierzący zaś powinien powiedzieć “nie wiem”, co twierdzi właśnie agnostyk, odmawiając wdawania się w dysputy na temat, który go w ogóle nie obchodzi, gdyż wykracza poza ramy myślenia naukowego, a więc jest pozbawiony dlań sensu, czego z grzeczności nie mówi otwarcie. I oto tak wyjaśniam, wydawałoby się, proste określenie mego stanowiska w sprawie wierzeń religijnych, jako agnostycyzm. Ale, oczywiście, omówienie tylko strony ideowej zagadnienia sprawy nie załatwia do końca. Pozostaje przecież prócz wierzeń religijnych zagadnienie związanej z nimi instytucji – Kościoła. Z punktu widzenia centralnego problemu, do którego zmierzam w kontekście tych rozważań, biorąc pod uwagę moją własną osobę i działalność, idzie o Kościół katolicki w Polsce. Bez uwzględnienia roli Kościoła nie można przeprowadzić żadnej poważnej analizy w tym względzie. A w danym kontekście chciałbym zaznaczyć swoje stanowisko ogólne w sprawie stosunku Nowego Socjalizmu do ludzi wierzących, dojście do których prowadzi przez Kościół. Chwyćmy od razu byka za rogi, stawiając pytanie, co powinien Nowy

Ten artykuł przeczytasz do końca tylko z aktywną subskrypcją cyfrową.
Aby uzyskać dostęp, należy zakupić jeden z dostępnych pakietów:
Dostęp na 1 miesiąc do archiwum Przeglądu lub Dostęp na 12 miesięcy do archiwum Przeglądu
Porównaj dostępne pakiety
Wydanie: 2000, 48/2000

Kategorie: Opinie
Tagi: Adam Schaff