Dobra historia

Punkty dla klienta

Od czego zależy nasza wiarygodność kredytowa

Od jednej do pięciu gwiazdek albo od 192 do 631 punktów – tyle może klientowi banku przyznać Biuro Informacji Kredytowej. Im więcej punktów lub gwiazdek, tym lepiej. Ocena punktowa klienta wpływa na to, czy bank udzieli mu kredytu i na jakich warunkach. System BIK analizuje posiadane informacje na temat klienta, czyli np. ślady po spłaconych i aktywnych kredytach. Potem specjalnie skonstruowany algorytm oblicza ocenę punktową, nazywaną też scoringiem BIK.

TERMINOWOŚĆ

Informacje można podzielić na cztery grupy. Pierwsza to jakość kredytów, czyli przede wszystkim terminowość ich spłacania. Jeżeli klient płacił raty w terminie, podniesie to jego ocenę punktową. Jeśli miał opóźnienia, ocena będzie niższa, w zależności od tego, jak często przekraczał termin płatności, jak długie były opóźnienia oraz jak duża była kwota niespłacona na czas. System zapisuje opóźnienia w przedziałach czasowych: 0-30, 31–90 lub 91-180 dni.

Jakość kredytów ma największy wpływ (ok. 76%) na ostateczną ocenę, więc nawet jeśli w innych kategoriach wypadniesz blado, ale raty płaciłeś terminowo, twoja ocena punktowa może być przyzwoita.
Liczba kredytów

Druga pod względem ważności kategoria to aktywność kredytowa, czyli liczba spłaconych i posiadanych kredytów. Im dłuższa historia poprawnie spłacanych kredytów, tym lepiej, bo statystycznie oznacza niższe ryzyko kredytowe. Dłuższej historii nie można jednak mylić z liczbą kredytów. Duża liczba zaciąg­niętych w krótkim czasie zobowiązań może obniżyć ocenę.

Aktywność kredytowa wpływa na ogólną ocenę w ok. 11%. Przy braku historii kredytowej BIK nie może obliczyć oceny scoringowej. Nie oznacza to jednak, że klient jest „zły” i nie otrzyma kredytu. Bank w takim przypadku może ocenić zdolność kredytową klienta, wykorzystując inne dane, m.in. te z wniosku kredytowego.

Ocenę w kategorii „aktywność kredytowa” można sobie podnieść. Zgodnie z prawem ślady po źle spłacanych kredytach zostają w BIK przez pięć lat. Ślady po poprawnie obsługiwanych znikają z chwilą spłaty. Ale podpisując umowę z bankiem, można wyrazić zgodę na to, by dane o kredycie zostały w bazie BIK po jego spłacie. Dzięki temu  będziemy mieć bogatszą historię poprawnie obsługiwanych kredytów.

LIMITY

Kolejna kategoria poddawana analizie to wykorzystanie limitów kredytowych. Na scoring BIK wpływa w ok. 8%. Chodzi m.in. o limity kredytowe w rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych. Załóżmy, że klient wykorzystuje je często i prawie w całości. Dla systemu BIK takie zachowanie oznacza wyższe ryzyko kredytowe, a więc wpływa na obniżenie scoringu w momencie, kiedy jest „w debecie”.

Liczba wniosków

Czwarta kategoria – ubieganie się o kredyty – zaledwie w 5% wpływa na ocenę scoringową, ale wywołuje sporo emocji. W tym przypadku system bierze pod uwagę to, jak często klient składa wnioski o kredyt. Negatywnie może np. ocenić sytuację, kiedy klient w krótkim czasie pytał o kredyt w kilku bankach (każdy bank sprawdzał historię w BIK), po czym go nie dostał.

Niezależnie od oceny punktowej – to bank, a nie BIK decyduje o tym, czy przyznać kredyt.

Strony: 1 2 3

Wydanie: 1-2/2015

Kategorie: ABC BANKOWOŚCI, część VI
Tagi: NBP

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy