Dobra historia

BIK a BIG

Skróty nazw firm brzmią podobnie, ale różnią się one zakresem zainteresowania klientami.

Biura informacji gospodarczej

Biura informacji gospodarczej gromadzą dane pochodzące od wierzycieli. Na polskim rynku działają cztery podmioty tego typu: BIG InfoMonitor, Krajowy Rejestr Długów BIG SA, Rejestr Dłużników ERIF BIG SA oraz Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej.
Jako konsumenci możemy zostać wpisani do BIG, jeśli:

* zobowiązanie było wynikiem umowy (np. z firmą pożyczkową, ale też ze spółdzielnią mieszkaniową, firmą telekomunikacyjną);

* łączna kwota wymagalnych zobowiązań wynosi minimum 200 zł, a opóźnienie w spłacie przekracza 60 dni;

* minął co najmniej miesiąc od wysłania do nas przez wierzyciela listem poleconym lub doręczenia do rąk własnych wezwania do zapłaty, w którym ostrzega nas o zamiarze przekazania naszych danych do biura informacji gospodarczej.

Na nasz wniosek lub wniosek wierzyciela za naszą zgodą biura informacji gospodarczej mogą przetwarzać informacje pozytywne o wywiązaniu się przez nas ze zobowiązań.

Jeśli nie spłaciliśmy zobowiązania, nie możemy żądać wykreślenia wpisu z BIG. Nie zrobi też tego za nas żadna firma. Inicjatywa należy do wierzyciela. Istotne jest, że wierzyciel musi w ciągu 14 dni od spłacenia przez nas długu zażądać od biura aktualizacji wpisu. Jest to jego obowiązek, a jeśli go nie spełni, grozi mu grzywna do 30 tys. zł. Po spłacie długu wpis w BIG powinien zostać szybko usunięty. Możemy co najwyżej sprawdzić, czy wierzyciel spełnił swój obowiązek, i ewentualnie mu o nim przypomnieć, wskazując na sankcje.

Biuro Informacji kredytowej

Biuro Informacji Kredytowej gromadzi dane pochodzące z instytucji finansowych. Podpisując umowę kredytową, możemy zgodzić się, żeby BIK przechowywało informacje o zobowiązaniu po jego wygaśnięciu. Jeżeli nie wyrazimy na to zgody, po wygaśnięciu zobowiązania informacje zostaną usunięte z bazy.

Jeśli jednak spóźniliśmy się ze spłatą raty powyżej 60 dni, a kredytodawca powiadomił nas o zaległości i zamiarze umieszczenia zapisu w BIK, biuro może przechowywać nasze dane bez naszej zgody. Taki ślad zostaje w bazie przez pięć lat. Jeśli natomiast wpis w BIK jest wynikiem pomyłki banku, należy ją sprostować u kredytodawcy. Do celów statystycznych banki i BIK mogą przetwarzać nasze dane przez 12 lat.


Zaległe długi Polaków

Wrzesień 2014 r.

41,55 mld zł – Łączna kwota zaległych długów Polaków

2 378 523 – Liczba klientów podwyższonego ryzyka (czasowo niewywiązujących się ze swoich zobowiązań)

17 471 zł – Średnie zaległe zadłużenie klienta podwyższonego ryzyka 6,2% Odsetek Polaków nieregulujących zobowiązań w terminie

* Dane dotyczą zaległych płatności z tytułu pożyczek, kredytów konsumpcyjnych, kredytów hipotecznych, zaległości w regulowaniu opłat za energię elektryczną, gaz, usługi, alimentów.

Strony: 1 2 3

Wydanie: 1-2/2015

Kategorie: ABC BANKOWOŚCI, część VI
Tagi: NBP

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy