Pora seniora – Potencjał po sześcdziesiątce

Ludzie starsi też mogą inwestować, odkładać, zaciągać kredyty

W Polsce systematycznie rośnie liczba ludzi powyżej 60. roku życia. Jak prognozuje GUS, ta grupa zwiększy się z ok. 7 mln w roku 2010 do ponad 10 mln w 2030 r. i będzie stanowić ponad 35% mieszkańców Polski. Liczba osób w wieku 50-59 lat pozostanie praktycznie bez zmian. Skurczy się natomiast grono obywateli w przedziale wiekowym najwyższej aktywności zawodowej, od 25 do 50 lat – z ok. 15 mln w 2010 r.
do niespełna 12 mln w 2030 r.
Liczna i stale rosnąca grupa ludzi po sześćdziesiątce nie pozostaje poza orbitą zainteresowań bankowców. Zwłaszcza że 60-latkowie coraz dłużej żyją i zachowują aktywność.

Dłużej i zdrowiej
W 1985 r. mężczyzna 60-letni miał przed sobą jeszcze 15 lat życia, w 2010 r. – 18 lat. 60-letnia kobieta w 1985 r. mogła liczyć na 19,5 roku życia, w 2010 – na 23 lata. Obecnie w Polsce mężczyźni żyją przeciętnie o 15 lat dłużej niż w połowie ubiegłego wieku, natomiast kobiety o 18 lat dłużej.
Długość życia w naszym kraju jest wprost proporcjonalna do poziomu wykształcenia, przy czym chodzi o cały zespół czynników wiążących się z lepszą edukacją. Według badań Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, osoby w wieku 25 lat o wykształceniu powyżej średniego będą żyć znacząco dłużej niż osoby o wykształceniu podstawowym. W przypadku mężczyzn o 13 lat, jeśli zaś chodzi o panie, o dziewięć lat. Osoba mająca wyższe wykształcenie lżej pracuje, jest mniej narażona na wypadki, bardziej dba o zdrowie i lepiej wypoczywa niż osoba o wykształceniu podstawowym. Wiąże się to i z lepszymi zarobkami, i z większą świadomością lepiej wykształ-
conych.

Czas na spłacenie rat
Polski 60-latek jest więc dziś w stanie i odkładać przez wiele lat pieniądze, i spłacić kredyt wzięty nawet na 20 lat. Staje się dzięki temu potencjalnym konsumentem wielu usług bankowych. Co ważniejsze, mając zagwarantowane regularne i stale waloryzowane świadczenia – może z tych produktów korzystać.
Na te możliwości zwraca uwagę ogłoszony przez Unię Europejską w 2012 r. Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. Według Komisji Europejskiej, jego celem jest promocja aktywnego starzenia się – czyli korzystania z szans wynikających z dłuższego życia: w miejscu pracy, w domu, w społeczności lokalnej.
Może w tym pomóc podnoszenie kwalifikacji i wyrobienie nawyku uczenia się przez całe życie. Taką właśnie nazwę, „Uczenie się przez całe życie”, nosi jeden z programów unijnych, w ramach którego organizowane są kursy i szkolenia dla osób w wieku
60 plus. Chodzi także o doprowadzenie do powszechniejszego łączenia pracy z emeryturą, rozwijanie pracy tymczasowej, wspieranie drobnej przedsiębiorczości.
W trudniejszej sytuacji finansowej niż emeryci są te osoby starsze, które jeszcze nie mają emerytur lub świadczeń pomostowych i nie weszły w okres ochronny, zaczynający się cztery lata przed emeryturą. Niekiedy tracą etaty, nie uzyskują regularnych dochodów. Nie mają więc czego odkładać ani nie mogą brać kredytów.
Nie da się zmusić pracodawców, by przyjmowali do pracy osoby po pięćdziesiątce. Można natomiast zachęcać klasę polityczną i całe społeczeństwa do podejmowania prób rozwiązania społecznych i ekonomicznych problemów tych ludzi.

Wydanie: 27/2012

Kategorie: ABC BANKOWOŚCI, część III
Tagi: NBP

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy