Nie ryzykuj, sprawdź!

Siedem instytucji uczy, jak racjonalnie postępować na rynku finansowym

Narodowy Bank Polski wraz z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym, Komisją Nadzoru Finansowego, Ministerstwem Finansów, Ministerstwem Sprawiedliwości, Policją oraz Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi kampanię, której celem jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na ryzyko związane z zawieraniem umów finansowych, przede wszystkim z zaciąganiem wysoko oprocentowanych, krótkoterminowych pożyczek, tzw. chwilówek, oraz z korzystaniem z usług finansowych, które nie podlegają szczególnemu nadzorowi państwa.

CZTERY ZASADY DLA POŻYCZAJĄCYCH
1. Sprawdź wiarygodność firmy. Listę podmiotów objętych nadzorem finansowym można znaleźć na stronie: www.knf.gov.pl lub na stronie internetowej kampanii: www.zanim-podpiszesz.pl, a także sprawdzić pod bezpłatnym numerem infolinii: 800 290 479.
Uważaj, pod czym się podpisujesz – koszt pożyczki może się okazać znacznie wyższy, niż oczekujesz.
2. Policz całkowity koszt pożyczki. Sprawdź, jaka jest całkowita kwota do zapłaty. Każdy podmiot udzielający pożyczki zobowiązany jest do poinformowania o wysokości rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania pożyczki (RRSO) oraz o całkowitej kwocie do spłacenia.
Jeśli masz kłopoty z uzyskaniem takiej informacji, możesz samodzielnie policzyć koszt pożyczki za pomocą kalkulatora dostępnego na stronie internetowej www.zanim-podpiszesz.pl.
3. Dokładnie przeczytaj umowę. Szczególnie zwróć uwagę na następujące elementy:
• czy oprocentowanie pożyczki nie jest znacznie wyższe niż inne oferty na rynku;
• czy firma wymaga wniesienia wysokiego zabezpieczenia pożyczki, zanim jej udzieli – niespłacanie terminowo pożyczki może się wiązać z utratą zabezpieczenia, którego wartość najczęściej znacznie przewyższa kwotę zadłużenia albo które może mieć dla nas wartość sentymentalną;
• czy zapisy umowy uprawniają firmę do wyznaczenia zabezpieczenia w przyszłości, wedle uznania firmy;
• czy pojawiają się dodatkowe opłaty zapisane w umowie, np. za rozpatrzenie wniosku, za wydanie decyzji, prowizje, opłaty za wizyty przedstawiciela pożyczkodawcy w domu, ubezpieczenia – jeśli tak, to policz je, suma tych opłat może znacznie podwyższać koszt pożyczki (być może firma w ogóle nie zamierza jej udzielić, a jedynie pobrać opłaty ponoszone z góry przez klienta).
Jeżeli nie rozumiesz jakiegoś zapisu w umowie, poproś o wyjaśnienie. Warto pytać o szczegóły. W razie wątpliwości należy poprosić o wzory dokumentów i skonsultować je z prawnikiem lub inną kompetentną osobą.
4. Nie podpisuj, jeśli nie rozumiesz. Nie należy korzystać z usług finansowych, których się nie rozumie. Jeśli oferujący usługi nie chce lub nie potrafi wyjaśnić ich zasad, lepiej zrezygnować z takiej propozycji.

CZTERY ZASADY DLA LOKUJĄCYCH PIENIĄDZE

1. Sprawdź, czy firma objęta jest nadzorem państwowym. Czy podmiot gromadzący pieniądze jest nadzorowany przez Komisję Nadzoru Finansowego?
2. Pamiętaj, że wysoki zysk to duże ryzyko. Czy obiecany zysk znacznie przekracza inne oferty na rynku? Inwestując kapitał, ponosisz ryzyko nie tylko nieuzyskania oferowanego zysku, ale wręcz utraty części bądź całości wpłaconych pieniędzy. Taka sytuacja jest tym bardziej prawdopodobna, im większa jest obietnica zysku. W praktyce najbezpieczniejsze inwestycje to lokaty w bankach lub obligacje emitowane przez skarb państwa.
3. Dokładnie przeczytaj umowę. Szczególnie zwróć uwagę, czy firma wymienia okoliczności, w których nie wypłaci części bądź całości przyjętych pieniędzy, oraz czy w umowie występuje obowiązek poniesienia opłaty za przechowanie pieniędzy.
Jeżeli w umowie występują takie klauzule, należy rozważyć celowość korzystania z usług takiej firmy i powierzania jej pieniędzy. Warto pytać o szczegóły. W wypadku wątpliwości należy poprosić o wzorce dokumentów i skonsultować je z prawnikiem lub inną kompetentną osobą.
4. Nie podpisuj, jeśli nie rozumiesz.

Wydanie: 10/2013, 2013

Kategorie: ABC BANKOWOŚCI, część IV
Tagi: NBP

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy