Oferta dla nestora

Z kont bankowych powinni korzystać także ludzie starsi, niezamożni, z małych miejscowości

Około 20% Polaków nie korzysta z usług bankowych i nie posiada kont. Często są to mieszkańcy małych miejscowości. Jedynym sposobem korzystania z usług bankowych jest dla nich kontakt z listonoszem.
Mówi Karolina Stefanowicz, zastępca dyrektora departamentu sprzedaży bankowości pocztowej w Banku Pocztowym:
– W Polsce problem wykluczenia finansowego dotyczy według różnych szacunków 20-30% dorosłych Polaków – zdecydowanie więcej niż w krajach Europy Zachodniej. Jak wykazują badania przeprowadzone na zlecenie Banku Pocztowego przez TNS Pentor, z usług finansowych nie korzystają najczęściej osoby w wieku powyżej 55 lat. Stanowią one aż 44% tej grupy. Ważne jest również miejsce zamieszkania – 45% osób niekorzystających z banków stanowią mieszkańcy wsi. Kolejne 24% mieszka w miastach do 50 tys. mieszkańców.
W naszym kraju liczba placówek bankowych przypadająca na milion mieszkańców wynosi 339. Średnia unijna to 475 placówek. Placówki te znajdują się głównie w dużych ośrodkach miejskich. Im mniejsza miejscowość, tym mniejsza dostępność banków. Rozległa sieć Poczty Polskiej wraz z listonoszami dociera do każdego zakątka kraju. Aż 69% osób nieposiadających konta bankowego płaci rachunki w placówkach pocztowych. Pokazuje to, że poczta jest traktowana także jako punkt usług finansowych. Oferta dla tych osób powinna być przede wszystkim prosta – duża ilość skomplikowanych produktów zmniejsza prawdopodobieństwo, że ktoś, kto nie zna się na usługach finansowych, zechce skorzystać z propozycji banku. W Banku Pocztowym oferujemy jedynie podstawowe produkty depozytowe i kredytowe, a w materiałach staramy się unikać skomplikowanego słownictwa i używania „gwiazdek”. Zrezygnowaliśmy także z opłat za prowadzenie rachunków. Badania TNS Pentor wskazują bowiem, że aż 37% ankietowanych uznaje wysokość opłat i prowizji za istotny czynnik przy wyborze banku. Dodatkowo 33% uważa za konieczne bezpłatne dostarczanie gotówki do domu przez listonosza – i ten właśnie warunek spełnia Pocztowe Konto Nestor – rachunek przygotowany specjalnie dla emerytów i rencistów, ważnej grupy klientów Banku Pocztowego.
Istotną rolę odgrywają tu listonosze. Cieszą się oni dużym zaufaniem i szacunkiem. Mogą łatwo docierać do ludzi i przedstawiać zalety płynące z korzystania z Banku Pocztowego. Listonosze są w stanie pomóc w założeniu rachunku i jego obsłudze (dostarczają pieniądze do domu), mogą też wręczyć i odebrać wypełniony wniosek kredytowy. Posiadacz konta Nestor może podzielić swoją emeryturę na kilka transz, które zostaną mu przekazane w określonych terminach przez listonosza. Jest to usługa bezpłatna. Nie zmienia ona przyzwyczajeń danej osoby – pieniądze nadal są dostarczane przez listonosza, ale posiadacz konta Nestor nie przechowuje w domu całej emerytury, tylko jej część. Reszta jest bezpieczna na koncie bankowym.

Wydanie: 41/2011

Kategorie: ABC BANKOWOŚCI, część II
Tagi: NBP

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy