Dobra zmiana

Dobra zmiana

Minimum 15 zł na umowie-zleceniu

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych już ponad dwa lata temu zgłosiło propozycję wprowadzenia minimalnej płacy godzinowej. Dotyczyła ona wszystkich rodzajów umów, a jej celem było wyeliminowanie skandalicznie niskich stawek, które pojawiają się na polskim rynku pracy. Niestety, wciąż spotykamy się z przypadkami wynagrodzeń 3-5 zł za godzinę pracy. W Polsce nie tylko płaca minimalna utrzymuje się na niskim poziomie, ale także setki tysięcy pracowników zarabiają poniżej jej poziomu. W ochronie czy roznoszeniu ulotek głodowe stawki to norma. Trudno w tej sytuacji się dziwić, że Polska należy do krajów o najwyższym odsetku biednych pracujących w Unii Europejskiej.
Rząd obiecuje, że wprowadzi stawkę 12 zł za godzinę pracy. Niewątpliwie byłby to krok w dobrym kierunku, jednak naszym zdaniem niewystarczający. W dyskutowanej ustawie są luki, które pozwoliłyby części pracodawców unikać nowych regulacji. Ponadto minimalna płaca godzinowa powinna być wyższa dla umów cywilnoprawnych niż dla umów etatowych. Wszak koszty pracy są dla pracodawcy o wiele niższe w przypadku umów niestandardowych niż przy etatach. Przy umowach nieetatowych na pracownika przerzuca się koszty związane z jego urlopem, dofinansowaniem do wypoczynku, zapewnieniem ubrania roboczego, okularów korekcyjnych, badań okresowych, napojów w okresie letnim itd. Dlatego minimalna stawka godzinowa w umowach-zleceniach i o dzieło powinna być wyższa od stawki wyznaczonej w umowach etatowych o co najmniej 3 zł. Proponujemy więc wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej 12 zł w ramach umowy etatowej – w wymiarze miesięcznym byłoby to ok. 2 tys. zł, czyli 50% średniego wynagrodzenia. Minimalna stawka godzinowa dla umów niestandardowych powinna zaś wynosić przynajmniej 15 zł brutto.
Cieszymy się, że propozycja wprowadzenia minimalnej płacy godzinowej trafia do Rady Dialogu Społecznego. Zrobimy wszystko, aby ustawa miała jak najszerszy zasięg i realnie poprawiła sytuację pracowników.

Wydanie: 11/2016 2016

Kategorie: Przegląd związkowy
Tagi: Jan Guz

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy