Przywróćmy godną pracę

Przywróćmy godną pracę

1 maja na całym świecie domagamy się stabilnej, godnie opłacanej pracy dającej pewność zabezpieczenia emerytalnego

1 maja to Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy, jedno z najważniejszych świąt pracowniczych. W tym dniu na całym świecie domagamy się stabilnej, godnie opłacanej pracy, dającej pewność zabezpieczenia emerytalnego.

To ważne w coraz bardziej globalizującym się świecie. Bez określenia wspólnych minimalnych standardów zatrudnienia i pracy zawsze znajdzie się jakieś państwo, gdzie pracownikom zapłacą mniej, koszty produkcji będą niższe, czyli konkurencyjne.

Centrale związkowe w państwach Unii Europejskiej wypracowały wspólne stanowisko w tym zakresie. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych opowiedziało się za wprowadzeniem zasady „równa płaca za tę samą pracę w tym samym miejscu” i przyjęciem minimalnych standardów społecznych w skali Unii Europejskiej.

Również w Polsce jest wiele do zrobienia. W dalszym ciągu dla milionów Polek i Polaków praca nie wypełnia podstawowej funkcji – zapewnienia godnego i stabilnego życia. Niezbędne jest dalsze ograniczenie „śmieciowego” zatrudnienia. 1 maja chcemy przypomnieć, że zbyt wielu pracodawców wciąż łamie prawo pracy, nie wypłaca wynagrodzeń za nadgodziny, odmawia zatrudnienia na etat. Potwierdzają to dobitnie coroczne raporty Państwowej Inspekcji Pracy. Według danych z 2015 r. 17% skontrolowanych pracodawców dopuściło się uchybień w zakresie prowadzenia ewidencji czasu pracy, a w sprawie wypłat wynagrodzenia za godziny nadliczbowe – aż 41%. Przybywa pracowników, wobec których naruszono przepisy zatrudnienia na umowy cywilnoprawne (12 tys. naruszeń stwierdzonych w czasie kontroli PIP za 2015 r.). Jest wiele firm, w których zatrudnienie niepracownicze przewyższa pracownicze.

Od 1 stycznia br. obowiązuje minimalna stawka godzinowa w wysokości 13 zł. Jej wprowadzenie nastąpiło w porozumieniu central związkowych i organizacji pracodawców wypracowanym w Radzie Dialogu Społecznego. Niestety, coraz częściej dochodzą do nas sygnały o nieprzestrzeganiu tego prawa. Dlatego w najbliższych dniach na swojej stronie internetowej www.opzz.org.pl OPZZ uruchomi „Punkt Interwencji Prawnych”. Będzie można tam się zapoznać z podstawowymi przepisami prawa pracy i przykładowymi pozwami do sądu pracy oraz wypełnić druk zgłoszenia indywidualnego naruszenia prawa pracy.

Polscy pracownicy pracują długo. Jesteśmy pod tym względem na drugim miejscu w Unii Europejskiej. Pracujemy średnio o kilkaset godzin w roku dłużej niż Niemcy czy Belgowie. Przepracowanie prowadzi do stresu, przemęczenia, pogorszenia stanu zdrowia, a w konsekwencji do niższej wydajności pracy. To sytuacja niekorzystna zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Z tego względu OPZZ przedłożyło stronie rządowej w Radzie Dialogu Społecznego propozycję wydłużenia urlopu wypoczynkowego do 32 dni.

Koszty pracy w Polsce w dalszym ciągu należą do najniższych w Unii – 8,6 euro/godz. (w ubiegłym roku spadły o 0,2% w stosunku do 2015 r.) wobec średniej europejskiej na poziomie 23 euro/godz. Nieprawdziwe jest zatem twierdzenie części pracodawców, że koszty pracy w Polsce są zbyt duże. Ponadto wydajność polskich pracowników systematycznie wzrasta. Wynosi 73% średniej UE, a jak wyglądają wynagrodzenia, wszyscy widzimy. Z tego względu OPZZ domaga się szybszego wzrostu płac, w tym zamrożonych od wielu lat wynagrodzeń w sferze budżetowej. Niepokój OPZZ budzi wykorzystywanie pracowników migracyjnych do próby zahamowania wzrostu wynagrodzeń. Nie jesteśmy przeciwko zatrudnianiu tych osób, ale powinny być zatrudniane zgodnie z polskim prawem.

1 maja to rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Z tym faktem wiele Polek i Polaków wiązało i wiąże wiele nadziei. Możliwość swobodnego przemieszczania się i podejmowania pracy za granicą, europejskie rozwiązania prawne poprawiające polskie standardy socjalne i społeczne, a także model demokracji to wartości, które zdecydowana większość naszego społeczeństwa postrzega pozytywnie.

Autor jest wiceprzewodniczącym OPZZ, członkiem Rady Dialogu Społecznego

Wydanie: 17-18/2017, 2017

Kategorie: Przegląd związkowy

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy