Firma w internecie

Firma w internecie

Giełda elektroniczna pozwoliła szybko reagować na dynamicznie zmieniające się uwarunkowania rynkowe

Aby istniał rynek, muszą być sprzedający i kupujący. Dziś coraz częściej korzystamy ze zorganizowanych form rynku np. giełdy, gdzie spotykają się kupujący i sprzedający w celu zawierania transakcji.
Z chwilą powstania Internetu ta elektroniczna sieć stała się wymarzonym miejscem zakupów. Jest bowiem praktycznie dostępna dla każdego, ma nieograniczony zasięg i pozwala na dużą szybkość nawiązywania kontaktów. Internet łączy komputery na wszystkich kontynentach, pozwala na wymianę informacji i usług, umożliwia dostęp do ogromnego i stale rosnącego zasobu informacji z całego świata.
Ze względu na przedmiot transakcji giełdy dzielimy na pieniężne (papierów wartościowych), towarowe i inne, np. frachtowe, ubezpieczeniowe. Do głównych obowiązków giełdy należy podawanie do ogólnej wiadomości cen (kursów giełdowych), według których zawierano umowy kupna-sprzedaży. Ceny te są często miarodajne także dla transakcji zawieranych poza giełdą.
Internet pozwolił maksymalnie szybko reagować na dynamicznie zmieniające się uwarunkowania rynkowe i wykorzystywać nadarzające się okazje, aby szybciej niż konkurencja dostarczyć na rynek tańsze, wyższej jakości produkty i usługi. Wraz z wprowadzeniem giełd elektronicznych firmy zyskały sposobność dotarcia do rynku oraz możliwość prowadzenia działalności znacznie szybciej i wydajniej niż poprzednio.
Giełdy wymiany międzyfirmowej (B2B – Business to Business) są miejscami w sieci internetowej, gdzie firmy mogą się spotkać i robić interesy, począwszy od kupna i sprzedaży, poprzez dostawy, skończywszy na wspólnym projektowaniu i rozwoju produktu. Światowy producent oprogramowania – Korporacja Oracle – przygotował kompleksowy system aplikacji służących powstawaniu i funkcjonowaniu giełd elektronicznych o zasięgu zarówno lokalnym, jak i globalnym. Dzięki przyjaznemu dla użytkownika i niezawodnemu systemowi Oracle Exchange oraz portalowi o nazwie OracleExchange.com przedsiębiorstwa mogą szybko i efektywnie prowadzić interesy na dużą i małą skalę. System Exchange udostępnia również użytkownikom pomoc on line, przykładowe pliki i wstępnie sformatowane wzorce do tworzenia aukcji i ofert.
Portal OracleExchange.com pozwala firmom korzystać z nowych internetowych procedur działalności (aukcje, odwrotne aukcje, elektroniczne katalogi) w celu dotarcia do rynku światowego, kupowania towarów i usług po niższych cenach, sprzedaży produktów i usług na całym świecie. Na giełdzie OracleExchange.com nie trzeba płacić opłaty licencyjnej, ani podpisywać umowy. Firmy osiągają natychmiastowy zwrot nakładów, prowadząc aukcje lub kupując na otwartym rynku w ciągu zaledwie kilku minut od zostania uczestnikiem giełdy.

Rejestracja

Jedną ze wstępnych operacji, jaką powinna wykonać firma pragnąca wziąć udział w obrocie za pośrednictwem giełdy elektronicznej, jest zarejestrowanie się. Oracle i jego partnerzy zapewniają wszystkim uczestnikom Systemu Exchange możliwość szybkiego dołączenia się i zawierania transakcji na giełdzie. Firma może umieścić swoje logo w serwisie portalu, może z pomocą tego systemu lepiej zdefiniować swój wizerunek i swoją markę. Zarejestrowanie firmy to pierwszy krok do uczestnictwa w giełdzie. Jeżeli nie znajdziemy jej nazwy, przeszukując kartotekę kontrahentów, musimy zwrócić się do administratora z wnioskiem o rejestrację. We wniosku podaje się podstawowe dane adresowe firmy oraz informacje kontaktowe w celu jej zarejestrowania. Wniosek zawiera też informacje o sposobie płatności dla usług dostępnych w systemie. Exchange obsługuje kilka metod płatności, w tym przelewy, karty zaopatrzeniowe i karty kredytowe, ale także płatność gotówką w momencie dostawy.
Następnym etapem jest akceptacja regulaminu giełdy. System Exchange automatycznie wysyła pocztą elektroniczną regulamin, aby dana osoba zapoznała się z nim i zaakceptowała go. Po zarejestrowaniu firmy można przystąpić do rejestracji poszczególnych użytkowników pracujących w firmie, aby także mogli uczestniczyć w Systemie Exchange.
Administrator prowadzi kompletną listę adresów wysyłkowych i rozliczeniowych firmy, współużytkowaną przez przedsiębiorców zawierających transakcje. Wszystkie informacje mogą być na bieżąco modyfikowane. System Exchange umożliwia firmom dostarczanie do innych firm dokumentów służbowych w postaci elektronicznej. Zapewnia przy tym maksimum bezpieczeństwa posiadanych przez firmę danych; osobista książka adresowa może być przeglądana tylko przez jej właściciela.

Kartoteka
kontrahentów

Wszystkie firmy zarejestrowane w Systemie Exchange są wymienione w kartotece kontrahentów. Użytkownicy mogą przeszukiwać kartotekę według typów towarów i usług, aby uzyskać listę potencjalnych współpracowników. Mogą również przeszukiwać ją według nazw firm. Dla organizacji podających numer DUNS, użytkownik może skorzystać z odsyłacza do serwisu firmy Dun & Bradstreet, aby uzyskać więcej informacji.

Zakupy i płatności

System Exchange przechwytuje informacje niezbędne dostawcy do potwierdzenia i przetworzenia transakcji kartami kredytowymi. W systemie mogą być obsługiwane płatności gotówką przy odbiorze COD (cash on delivery) oraz przelewy. Zamówienie jest automatycznie aktualizowane po każdej czynności wykonanej przez dostawcę, a nabywca jest powiadamiany o zmianach pocztą elektroniczną. Jeśli upływa termin potwierdzenia zamówienia wyznaczony przez nabywcę, do dostawcy kierowane jest powiadomienie pocztą elektroniczną. W razie braku odpowiedzi zamówienia są automatycznie odrzucane, co eliminuje konieczność interwencji nabywcy.
Aby usprawnić sprzedaż i zakupy, organizuje się aukcje towarów i usług. System Exchange znacząco zwiększa efektywność konwencjonalnego procesu przetwarzania zapytań ofertowych dzięki elastycznej obsłudze aukcji nabywców, umożliwia też tworzenie elektronicznych pakietów zapytań o cenę i publikowanie ich w czasie rzeczywistym dla dostawców. Dostawcy zaproszeni do udziału w aukcji mogą nie tylko przeglądać zapytania o cenę, ale również odpowiadać na nie on line. Nabywcy analizują następnie oferty cenowe i podejmują decyzję o kontrakcie na podstawie ceny, ilości oraz oferowanego terminu dostawy. Po zakończeniu aukcji przez nabywcę dostawcy są natychmiast powiadamiani o jego decyzji pocztą elektroniczną.
Dostawca może śledzić konkurencyjne oferty i ocenę statusu “zwycięstwo” lub “przegrana”. Porównanie ofert i wybór najlepszej dokonuje nabywca on line lub za pomocą pobranego arkusza kalkulacyjnego. Następnie może wybrać najlepsze oferty i odrzucić pozostałe, automatycznie powiadamiając dostawców o wyniku aukcji.
Jeśli podczas aukcji dozwolone jest wielokrotne składanie ofert, wszyscy dostawcy mogą składać kolejne oferty aż do zamknięcia aukcji.
Po zamknięciu składania ofert nabywca musi podjąć decyzję o wyborze zwycięskiej oferty. Nabywca może wybrać dla każdej pozycji kilku zwycięskich dostawców oraz wpisać uwagi, które zostaną rozesłane do oferentów zaakceptowanych i odrzuconych. Zawsze może też powrócić do aukcji później, aby dokończyć jej rozstrzygnięcie. Po wyborze zwycięskich oferentów nabywca pojedynczym kliknięciem kończy aukcję. W tym samym czasie wszyscy pozostali dostawcy otrzymują powiadomienia.
Nabywcy mają dostęp do zestawień wszystkich aukcji utworzonych przez nabywcę oraz aukcji otwartych do składania ofert. Składający oferty dostawcy mają dostęp do wszystkich ofert danego przedsiębiorcy, które są obecnie aktywne, ofert zdyskwalifikowanych przez dostawcę, ofert przegranych, które zostały odrzucone przez nabywcę na aukcji i ofert wygranych, które zostały zaakceptowane przez nabywcę podczas aukcji.
Uczestnicy Systemu Exchange mogą tworzyć nowe aukcje, mogą zezwalać oferentom na składanie wielu ofert lub ograniczyć do jednej, najlepszej oferty, mogą zezwolić dostawcom na przeglądanie wszystkich pozycji lub narzucić wymóg składania ofert zamkniętych. Mogą tworzyć aukcję otwartą lub “tylko za zaproszeniem”.


“Cable & Wireless” – Spółka z Hong Kongu świadcząca usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej. Spółka ta świadczy pełny zakres usług telekomunikacyjnych i współpracuje z firmą Oracle w zakresie stworzenia jedynego sieciowego rynku elektronicznego dla firm z obszaru Wielkich Chin. Projekt ten przewiduje oferowanie całej gamy usług e-biznesu w wielu branżach, z naciskiem na zwiększenie efektywności zakupów i łańcucha dostaw.
Światowa Giełda Transportu (GlobalTransporteXchange – GTX). Firma Oracle nawiązała partnerską współpracę z firmą Hutchison Port Holdings w celu stworzenia pierwszej światowej giełdy internetowej dla branży usług transportowych. Początkowo obsługując 18 portów należących do firmy, zlokalizowanych w Azji, Europie i obu Amerykach, giełda będzie zaspokajać potrzeby firm ładujących fracht, agentów przewozowych, producentów czy firm logistycznych.
Portal Barclays B2B.com. Bank Barclays uruchomił całą gamę nowych usług, świadczonych poprzez Internet dla firm, zaczynając od pierwszego w Wielkiej Brytanii, bezpiecznego elektronicznego systemu zaopatrzenia (system obsługujący transakcje kupna i płatnicze), przeznaczonego dla firm o obrotach od 5 mln do 250 mln funtów szterlingów.
Elektroniczny rynek Belgacom. Firma Belgacom wspólnie z firmą Oracle uruchomiła pierwszy belgijski elektroniczny rynek dla firm, który począwszy od lata 2000 roku będzie kojarzyć dostawców z nabywcami, zapewniając realizację transakcji w czasie rzeczywistym, bardziej atrakcyjne ceny i szybszą dostawę. Elektroniczny rynek pozwoli na zakup szerokiego asortymentu towarów, a także aukcje dla kupujących.
Cyfrowy Rynek Urzędu Portów Dubajskich. Urząd Portów Dubajskich planuje wspólnie z firmą Oracle stworzyć rynek cyfrowy, pierwszy tego rodzaju rynek na Bliskim Wschodzie. Rynek ten pozwoli na kupno i sprzedaż towarów i usług w sieci, zapewniając zawieranie transakcji pomiędzy dostawcami a klientami w czasie rzeczywistym. Urząd Portów Dubajskich oraz Wolna Strefa Jebel Ali zamierzają kierować projektem, natomiast firma Oracle ma zapewnić oprogramowanie oraz serwer sieciowy umożliwiający dzierżawę aplikacji.
Giełda Firm Budowlanych (HomebuildersXchange). Firmy Centex Corporation, D.R. Horton Inc., Encore Venture Partners, L.P. Kaufman and Broad Home Corporation, Lennar, Oracle Corporation i Pulte Corporation ogłosiły zamiar utworzenia spółki joint venture, która działając jako niezależna firma, stworzy pierwszą światową giełdę firm budowlanych, zajmującą się handlem w sieci, współpracą i świadczeniem usług w całym łańcuchu dostaw.


Giełdy wymiany międzyfirmowej (B2B – Business to Business) są miejscami w sieci, gdzie firmy mogą się spotkać i robić interesy za pośrednictwem Internetu; działalność gospodarcza może obejmować wszystkie jej aspekty, począwszy od kupna i sprzedaży poprzez planowanie łańcucha dostaw, skończywszy na wspólnym projektowaniu i rozwoju produktu.

Giełdy internetowe to dostęp do niezbędnych informacji od klientów w celu optymalizacji zasobów i zapewnienia po najniższych kosztach dostaw na czas wysokiej jakości produktów i usług.

Przy zakładaniu giełd Oracle używa trzyszczeblowego modelu prowadzenia działalności: giełdy branżowe, markowe i portal OracleExchange.com.

Giełdy branżowe
Obsługują całe branże wraz z ich łańcuchami dostaw. Ustalono listę kilkunastu branż ogólnoświatowych, dla których korzystne byłoby przeniesienie całego łańcucha dostaw do Internetu. Dotychczas Oracle ogłosił otwarcie następujących giełd elektronicznych: Giełda Motoryzacyjna (Auto-Xchange), Światowa Giełda Handlowa (GlobalNetXchange), Giełda Rynku Detalicznego (RetailersMarketXchange), Giełda Produktów Leśnictwa (FP-Xchange), Giełda Lotnicza (AeroXchange).

Giełdy internetowe to możliwość kupowania towarów i usług po niższych cenach dzięki nowym procedurom prowadzenia działalności przez Internet.

Wydanie: 12/2001

Kategorie: Obserwacje

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy