Jak słuchać mieszkańców

Jak słuchać mieszkańców

Akademia Lokalnej Polityki Publicznej uczy współpracy samorządów i obywateli

Ponad 200 przeszkolonych samorządów, 31 warsztatów i osiem wizyt studyjnych, 98 programów i strategii oraz zachęcenie do współdecydowania ok. 2,5 tys. osób to dorobek pierwszej edycji Akademii Lokalnej Polityki Publicznej organizowanej w ramach projektu „Decydujmy razem”.

Edukacja jest konieczna

– Choć wiele udało się już osiągnąć w zakresie promocji uczestnictwa obywateli w stanowieniu i realizacji polityk publicznych, wciąż dużo jest do zrobienia – mówiono podczas konferencji prasowej zorganizowanej pod hasłem: „Wybierz naukę, nie nauczkę – czyli czego można dowiedzieć się na szkoleniach dla samorządowców”. – Już ponad 2,5 tys. osób zaangażowało się w działania zespołów partycypacyjnych wypracowujących dokumenty lokalne w miastach, gminach i powiatach – mówił Daniel Prędkopowicz z Fundacji Fundusz Współpracy, która jest partnerem projektu. – Chcemy upowszechnić wiedzę na temat mechanizmów partycypacyjnych, by każdy, komu zależy na dialogu z mieszkańcami, a tym samym na efektywnym zarządzaniu miastami, gminami i powiatami, mógł korzystać z naszego doświadczenia.
Główną barierą we wdrażaniu mechanizmów partycypacyjnych jest brak wiedzy. Problem leży zarówno po stronie samorządowców, którzy niechętnie „dzielą się władzą” lub nie wiedzą, jak to zrobić, jak i samych mieszkańców. „Polacy wolą protestować przeciwko podejmowanym decyzjom, niż wpływać na nie przed ich podjęciem przez władze”, czytamy w opracowaniu Instytutu Spraw Publicznych „Partycypacja publiczna w Polsce. Diagnoza i rekomendacje”.

Co zrobić, żeby przyszli

Akademia Lokalnej Polityki Publicznej organizowana przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej stwarza warunki, by partycypacji nauczyć się w praktyce. – ALPP pokazuje, jakie elementy włączania mieszkańców są ważne i w jaki sposób je wdrażać. Istotą naszych zajęć jest zaprezentowanie w ciągu kilku dni procesu decyzyjnego, który w rzeczywistości trwa rok. Pokazujemy wszystkie elementy planowania strategicznego. Często przychodzą do nas samorządowcy, którzy mówią, że są gotowi na wprowadzenie partycypacji, ale mieszkańcy nie przychodzą na spotkania. My uczymy tego, co zrobić, żeby przyszli – mówiła Agata Bulicz, trenerka Akademii.
Istotnym elementem ALPP są zajęcia warsztatowe. – Uczestnicy mają kontakt z żywym organizmem – tłumaczył Andrzej Ferens, także trener. – Nie tylko dostarczamy wiedzy, ale też zmieniamy świadomość samorządowców, żeby partycypację traktowali nie jako  trend, ale jako narzędzie do sprawniejszego zarządzania i podejmowania lepszych dla mieszkańców decyzji.

Jak to działa?

O tym, jak bardzo partycypacja mieszkańców ułatwia pracę samorządu oraz poprawia sytuację całej wspólnoty lokalnej, opowiadał Robert Fila, starosta stalowowolski, którego powiat uczestniczy w projekcie „Decydujmy razem”. – W naszym powiecie zdecydowaliśmy się na wprowadzenie, przy współudziale mieszkańców, „Programu Promocji Zdrowia i Profilaktyki”. Grupa, która pracowała pod kierunkiem animatora z Akademii, stworzyła bardzo dobry program, który został jednogłośnie przyjęty przez Zarząd Powiatu Stalowowolskiego do realizacji. Uczestnictwo w projekcie dało mi potężną dawkę wiedzy. Byłem pod wrażeniem zaangażowania mieszkańców. Widać, że powoli, jako władze, zaczynamy się uwiarygodniać i przełamywać barierę dzielącą nas od obywateli. Myślę, że sami mieszkańcy wiele się nauczyli. Potrafią teraz spojrzeć na sprawy w dalszej perspektywie, są mniej roszczeniowi. Wiedzą np., że budżet nie jest z gumy.
O przebiegu prac nad dokumentem opowiedział Philipp Zalewski ze starostwa stalowowolskiego: – Cały program opracowywaliśmy przez rok. W naszych pracach uczestniczyć mógł każdy. Z początku ludzie byli nieufni. Nie wierzyli, że ich przyjście może cokolwiek zmienić. Przecież to takie dziwne, że władza pyta ich o zdanie, a na dodatek je szanuje. Z biegiem czasu udało nam się to zmienić. W rezultacie, kiedy skończyliśmy nasze prace, mieszkańcy wyrazili chęć dalszego działania. Teraz chcemy zająć się oświatą.
– Wiele wskazuje na to, że władza, chcąc odbudować zaufanie do siebie, będzie musiała zacząć wprowadzać partycypację publiczną. Lada chwila będzie to standard – puentował Andrzej Ferens. Aby to samorządom ułatwić, organizatorzy projektu „Decydujmy razem” ruszają z kolejną edycją Akademii Lokalnej Polityki Publicznej. Od września trwają warsztaty i wizyty studyjne w województwie podkarpackim. Następnie ALPP odbywać się będzie w województwach pomorskim (od 14 października) i lubuskim (od 21 stycznia 2014 r.).

Wydanie: 38/2013

Kategorie: Kraj

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy