Kasy społecznego zaufania

92% członków ufa SKOK-om

Nie tylko w Polsce alternatywą dla sektora bankowego są spółdzielcze instytucje finansowe. Tegoroczne motto „Budujemy lepszą Polskę” akcentuje rolę tych podmiotów na rynku usług finansowych.
Właśnie pod hasłem „Budujemy lepszą Polskę” w Sopocie odbyła się XXII Krajowa Konferencja Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych. Uczestnicy dużo uwagi poświęcili kolejnym, następującym w odstępach kilku miesięcy, zmianom zasad rachunkowości. Pomimo bardzo zmiennego otoczenia prawnego kasom udało się wypracować w minionym roku zysk, zwiększyć liczbę członków, wartość depozytów i kredytów.

Pomoc drugiemu jest misją
Konferencja jak co roku stanowiła okazję do podsumowań i planów na kolejne lata działalności. – Rodzime instytucje finansowe budują lepszą Polskę – pod takim hasłem spotykamy się w tym roku – mówił podczas wystąpienia programowego prezes Kasy Krajowej, Rafał Matusiak.
– Mamy również ogromny powód do radości przy okazji tegorocznej konferencji – podkreślił Rafał Matusiak. – Jak pokazują niezależne badania opinii społecznej, członkowie kas darzą nas niesłabnącym zaufaniem. Według badań agencji Millward Brown, 92% członków ufa SKOK-om. Bardzo nas cieszy fakt, że osoby, które nie tylko korzystają z usług kas, ale są także ich współwłaścicielami, mają do nich zaufanie i dobrze się w nich czują.

Potrzebne dobre prawo
Uczestnicy XXII konferencji, odnosząc się do spraw legislacyjnych związanych ze SKOK-ami, zaznaczali, że należy zwrócić uwagę społeczeństwa na to, w jakiej sytuacji może się znaleźć Polska, jeżeli zabraknie instytucji o krajowym kapitale, które działają wyłącznie w interesie krajowym, na naszym rynku. Jaki wpływ będzie miało społeczeństwo na zagospodarowanie zysku wypracowanego przez działające na polskim rynku firmy i jak będzie on się przyczyniał do rozwoju polskiej gospodarki. Uczestnicy konferencji przypominali, że to właśnie rodzime instytucje wypracowany przez siebie majątek inwestują na miejscu, przyczyniając się do wzrostu gospodarczego.
Zależności tej wydają się nie dostrzegać urzędnicy nadzorujący rynek finansowy. SKOK-i od wielu miesięcy muszą się zmagać z bardzo niestabilnym otoczeniem prawnym. Wprowadzane w niewielkich odstępach czasowych zmiany zasad rachunkowości SKOK-ów mogą sprawiać wrażenie, jakby dokonywano ich jedynie w tym celu, aby ograniczyć kasom możliwość rozwoju i odebrać tę stabilność, która potrzebna jest do prawidłowego funkcjonowania.


Stefczyk z zyskiem
Na polskim rynku usług finansowych działa 55 spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Każda z nich jest niezależna i prowadzi odrębną politykę finansową. Każda niezależnie kształtuje również swoje wyniki.
Działająca od ponad 20 lat na polskim rynku usług finansowych Kasa Stefczyka zamknęła pierwszy kwartał 2014 r. z zyskiem ponad 4,1 mln zł. Tak wynika z danych sprawozdawczych przekazywanych comiesięcznie Komisji Nadzoru Finansowego. W ciągu kolejnych dwóch miesięcy wynik ten został poprawiony przeszło dwukrotnie. Tym samym Kasa Stefczyka zakończyła maj 2014 r. z zyskiem niemal 10 mln zł, a dokładnie 9,992 mln zł.
Wskaźnik wypłacalności Kasy Stefczyka nieustannie utrzymuje się powyżej ustawowego progu 5%, aktywa kasy sięgają zaś prawie 7,3 mld zł.
– Wyniki Kasy Stefczyka na początku 2014 r. rosną niezwykle dynamicznie i dowodzą, że zaufanie ponad 900 tys. członków naszej kasy jest jak najbardziej uzasadnione. Jestem zatem przekonany, że dla obecnych i przyszłych członków Kasy Stefczyka będzie ona gwarantem stabilności i zaufania w takim stopniu, w jakim dawała im tę pewność przez ostatnie 20 lat – podkreśla Andrzej Sosnowski, prezes Kasy Stefczyka.

Wydanie: 29/2014

Kategorie: Raport o spółdzielczości

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy