Kat traci władzę

Kat traci władzę

Przemoc nie kończy się wraz z odejściem sprawcy. Często się nasila

Ola miała nadzieję, że po rozstaniu z ojcem jej rocznego syna jakoś się dogadają. Nawet się umówili, w końcu chodziło nie o nich, ale o małego. Wcześniej bywało różnie. Kłócili się. Bardzo. Od terapeutki par dowiedziała się, że to, czego doświadcza w domu, to przemoc. Odeszła. Żeby wszystko było w papierach, wniosła sprawę do sądu. O alimenty i ograniczenie władzy. Na początku jakoś to szło („Różowo nie było, ale ja tam sobie z nim poradzę, nie musi mnie lubić, byleby zajmował się dobrze dzieckiem”), źle się zrobiło, kiedy sąd zaczął wydawać orzeczenia na jego niekorzyść.

Załatwić donosem

Przynajmniej, mówi Ola, on tak to odczytywał, bo przecież chodziło cały czas o dziecko i jego dobrostan. Najpierw pisał setki esemesów: że jest złą matką, że to wszystko jej wina, że podejmie „odpowiednie środki”, żeby dziecko ocalić od tej złej matki. Potem, kiedy mały chorował, a Ola nie wysyłała go „na kontakty do ojca”, zawiadamiał policję. Policjantom mówił, że martwi się o bezpieczeństwo dziecka. Dzwonili, przyjeżdżali, sprawdzali. Jednocześnie pisał dziesiątki pism do sądu, grając zatroskanego ojca: a to, że dziecko ma dużą absencję w przedszkolu, a to, że matka stosuje przemoc emocjonalną, w końcu – że pije. Odpowiadała, załączała dowody, wyniki badań, wskazywała opinie psychologów i przedszkola. W końcu w domu odwiedzili ją pracownicy MOPR, bo dostali informację, że pijana zajmuje się dzieckiem.

– Przyszli, sprawdzili, porozmawiali ze mną i synkiem, wszystko naturalnie było w porządku. Złożył fałszywy donos, a ja musiałam się tłumaczyć – relacjonuje Ola. Potem dostała pismo z Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Napisał, że jest alkoholiczką. Dostała wezwanie na przesłuchanie. Wybór miała taki: albo przyznać, że pije, albo powiedzieć, że nic podobnego, i zgodzić się na „dobrowolne” badania przez biegłych. Zgodziła się. – Muszę. Muszę udowodnić, że nie jestem wielbłądem – mówi. Takie donosy to częsta taktyka przemocowców, którzy na zamkniętych internetowych grupach doradzają sobie, jak załatwić „madkę”.

Przez tych kilka miesięcy, kiedy trwała procedura, do sądu szły kolejne pisma. W sumie były partner zainicjował siedem dodatkowych postępowań. – Jestem wrakiem – przyznaje Ola. – Schudłam 10 kilo, nie mogę jeść, nie mogę spać, mam lęki. Biorę leki, bo inaczej nie mogłabym funkcjonować. Jestem zrujnowana finansowo, bo przecież adwokat kosztuje, a ja jestem z tym wszystkim sama – dodaje. Ostatnio lekarz zdiagnozował u niej chorobę autoimmunologiczną skóry. Ze stresu.

Problemy finansowe ma też Dagmara. Były mąż, przeciw któremu toczyło się postępowanie o znęcanie się nad nią i nękanie jej (umorzone, podobnie jak 70% spraw tego typu w Polsce), nie płaci alimentów. Znaczy, raz płaci, raz nie, zależy, widocznie od nastroju. Ponieważ córka Dagmary, która pamięta tatę w akcji, kiedy wyzywał ją od tępych dzid i wyśmiewał, że gruba i nic niewarta, nie chce widywać się z ojcem, na kontakty nie chodzi. Wobec tego mężczyzna założył sprawę o karę finansową dla matki: 500 zł za każdy niezrealizowany kontakt. Sąd do żądania ojca się przychylił. Dagmara go w zasadzie utrzymuje, bo dziecka, jak mówi, do widywania się z psychopatą zmuszać nie będzie.

Kiedy Magda spakowała siebie i córkę i uciekła do Polski od męża Francuza, który bardzo lubił, kiedy obie się go bały, ten uruchomił procedury, by sprowadzić dziecko z powrotem. Po kilku latach od ucieczki postawił na nogi pół Polski, uruchamiając child alert. Twierdził, że matka porwała dziecko, a on się boi o bezpieczeństwo córki. Tej samej, której nie widział kilka lat. Tej samej, która nie chce go znać. W ramach dbania o „dobro dziecka” robi wszystko, by córka wróciła do niego do Francji.

Przykładów są tysiące, a wszystkie wpisują się w jeden schemat: przemocy poseparacyjnej. Bo prześladowanie ofiary wcale się nie kończy, kiedy ta zdecyduje się odejść od oprawcy. Przeciwnie, często wtedy się nasila, a przyczyna jest prosta: kat nie chce się pogodzić z tym, że traci władzę. Z raportu opublikowanego w tym roku przez brytyjską organizację Femicide Census wynika, że 37% ofiar zabójstw (kobietobójstwa) to kobiety, które podjęły kroki, by odejść od sprawcy przemocy. W Polsce z rąk przemocowych partnerów i mężów ginie rocznie ok. 400 kobiet.

Utrata kontroli

Joanna Gzyra-Iskandar z Centrum Praw Kobiet wyjaśnia: – Przemoc poseparacyjna to forma przemocy występująca po rozstaniu partnerów, po wyprowadzce jednego z nich, jeszcze w trakcie lub już po rozwodzie. Dochodzi do niej bardzo często wówczas, gdy byli partnerzy muszą się podzielić majątkiem oraz uzgodnić kontakty z dzieckiem. Główną przyczyną stosowania tego rodzaju przemocy jest fakt, że kobieta postanowiła wyzwolić się spod władzy i kontroli partnera czy męża, który stosował wobec niej przemoc w związku.

Jak dodaje ekspertka CPK, sprawcom przemocy zależy nie na konkretnej osobie, lecz na możliwości sprawowania nad nią władzy i kontrolowania jej, co doskonale wpisuje się w przemocowy mechanizm. – Gdy kobieta decyduje się na odejście, zapowiada założenie sprawy rozwodowej, wyprowadza się, przemocowiec traci obiekt, nad którym sprawował władzę. Wytrąca go to z równowagi. Nie może się pogodzić z decyzją kobiety, podjętą niezależnie od niego i wbrew niemu. Nie przestaje więc stosować wobec niej przemocy – mówi Joanna Gzyra-Iskandar.

– Przemoc się zmienia i przybiera inne formy, ale nie znika. Arsenał środków, którymi dysponują byli partnerzy, jest bogaty: groźby, zastraszanie, nękanie, oczernianie wśród znajomych i pracodawców, wytaczanie kolejnych spraw sądowych, które mają na celu byłą partnerkę pognębić, stresować, zaszczuwać, pozbawiać ją czasu i energii, zmuszać do opracowywania linii obrony; kłamać na jej temat, podważać jej kompetencje wychowawcze i dyskredytować ją jako matkę – wylicza ekspertka. W tych sprawach, które dotyczą opieki nad dziećmi, sprawcy chętnie się podpierają „dobrem dziecka”.

– Przed sądem potrafią odgrywać zatroskanych ojców, którzy zrobią wszystko, aby móc dalej utrzymywać kontakt z dzieckiem, a matce ograniczyć kontakty lub wręcz ją ich pozbawić. Nierzadko koronnym argumentem są warunki mieszkaniowe i bezpieczeństwo finansowe – mężczyzna, który nie był zmuszony do ucieczki z domu z dziećmi tak jak stał, wobec którego nikt nie stosował przez lata przemocy ekonomicznej, w oczach sądu może zapewnić dzieciom lepsze warunki bytowe niż matka, która np. zatrzymała się u bliskich lub w schronisku dla ofiar przemocy, aktualnie nie ma stałej pracy itd. W granicznych przypadkach dochodzi nawet do porwań czy uprowadzeń rodzicielskich, które tragicznie odbijają się na psychice zarówno matki, jak i dziecka. W Centrum Praw Kobiet znamy historie matek, których dzieci były nastawiane przeciwko nim przez ojców. Manipulowanie i kłamanie na temat drugiego rodzica to także forma przemocy – zarówno wobec dziecka, jak i wobec drugiego rodzica, ponieważ prowadzi do zaburzania relacji dziecka z rodzicami oraz procesu zdrowego dorastania dziecka – tłumaczy Joanna Gzyra-Iskandar i zapewnia: – Kobiety, które doświadczają przemocy poseparacyjnej, mogą liczyć na wsparcie Centrum Praw Kobiet. Również w schroniskach, które prowadzi CPK.

Kto dba o dziecko

Anita Kucharska-Dziedzic, szefowa stowarzyszenia BABA, posłanka Lewicy i członkini powołanego niedawno Parlamentarnego Zespołu ds. Monitorowania Podmiotowości Dziecka w Prawie Krajowym, dodaje: – Parlament Europejski wytknął nam (choć nie wymieniono Polski, wskazano niedopuszczalne praktyki stosowane w Europie), że sądy w sprawach rodzinnych przy decydowaniu o opiece nad dziećmi nie uwzględniają toczących się śledztw lub spraw o przemoc domową. Jeżeli jest choć uzasadnione podejrzenie stosowania przemocy przez któregokolwiek z rodziców, rodzic ten powinien mieć zakaz zbliżania się do dziecka aż do pozytywnego dla niej/niego rozstrzygnięcia. W Polsce w sprawach cywilnych czy rodzinnych nie zwraca się uwagi na to, co o relacjach w tej rodzinie orzekł sąd karny czy prokurator.

Anita Kucharska-Dziedzic podkreśla kolejny absurd: fakt stosowania przemocy uznaje się za nieistotny w rozstrzygnięciach o opiece nad dzieckiem, jeżeli udowodniono tylko przemoc w stosunku do matki. To, że dziecko było ofiarą, bo było świadkiem przemocy, co dla jego psychiki miało rujnujący skutek, jest nieistotne. A kiedy dziecko jest świadkiem przemocy, widzi czyjąś agresję i czyjąś krzywdę, to zawsze jest przemoc wobec niego.

– Proszę zwrócić uwagę, że pokazywanie dziecku pornografii jest karane, podczas gdy pokazywanie mu okrucieństwa nie jest – mówi Anita Kucharska-Dziedzic, opowiadając, że widziała już przyznanie łączonej opieki nad dzieckiem, które było świadkiem, jak ojciec bił i zgwałcił matkę. Przypomina, że w sprawach o opiekę często szermuje się pojęciem „alienacji rodzicielskiej”, kiedy matka, która doświadczyła przemocy ze strony partnera i chce uchronić przed nią dzieci, nie godzi się na ich kontakty z ojcem, uważając, że są dla dzieci zagrożeniem. – W Polsce wciąż używa się tego pojęcia. Grupa Ekspertów Rady Europy ds. Przeciwdziałania Przemocy wobec Kobiet i Przemocy Domowej wskazała, że rzekoma alienacja rodzicielska przywoływana jest zwykle wtedy, gdy matki odmawiają wydania dziecka ojcom, ze strony których doświadczyły przemocy. Z analogicznych powodów w lutym 2020 r. Światowa Organizacja Zdrowia usunęła alienację rodzicielską z Międzynarodowej Statystyki Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-11.

Po odejściu zaczyna się spirala odwetu i zemsty. – Przemoc to egzekwowanie kontroli i władzy za pomocą agresji fizycznej, słownej lub innych technik. Są mężczyźni, którzy sądzą, że kobieta i dzieci należą do nich. I nagle ta matka odchodzi i zabiera dzieci z przemocowego domu. Kontrolujący ojciec traci poczucie sprawczości, traci władzę, czuje się zdradzony na wielu poziomach. Każda wygrana w sądzie z matką, mandat, skarga i wymuszenie rzekomego pojednania z byłą partnerką w kwestii opieki nad dzieckiem jest przywracaniem starego porządku. Sytuacje, w których kobiety wykorzystują dzieci, by zemścić się na mężczyźnie, który je porzucił, bo uznają, że skoro porzucił je, to porzucił i dzieci, w związku z tym utrudnią mu kontakt, też się zdarzają. I też dość często – zaznacza Kucharska-Dziedzic.

Alimenty dla „madki”

W Polsce 300 tys. zobowiązanych do płacenia alimentów nie wywiązuje się z tego, co oznacza, że alimentów nie dostaje milion dzieci. To również przemoc. Ekonomiczna. Zemsta na tej znienawidzonej „madce”, która musi zrobić wszystko, by zapewnić dzieciom utrzymanie. I tu znowu zaczyna się błędne koło – jeśli bierze dodatkowe prace, ma mniej czasu dla dzieci. Dla przemocowca to w sądzie koronny argument, że jest złą matką.

– W tych wszystkich sytuacjach dziecko traktuje się jako przedmiot konfliktu, rzecz, którą rodzice wydzierają sobie z rąk. Konfliktu i emocji nie wykluczymy w sprawach rodzinnych. Prawdziwym problemem jest to, że podmiotowości i interesu dziecka nie szanują w Polsce ani organa ścigania, ani sądy. Wydanie dziecka, przekazanie dziecka – już sama terminologia jest upodlająca. Tragedii dziecka, którego nikt nie wysłucha i nikt nie szanuje jego pragnień, potrzeb i życzeń, polskie państwo nie widzi. Dziecko nie głosuje, może dlatego – dodaje posłanka.

Magda, której koszmar trwa od siedmiu lat, cierpi na łysienie plackowate. Jej córka ma zaburzenia lękowe. Sprawy są w toku.

Ola zachorowała na łuszczycę, bo organizm nie mógł sobie poradzić ze stresem. Tydzień temu odebrała kolejne pismo z sądu. Tym razem były partner domaga się zmiany zabezpieczenia w ten sposób, by dziecko było przy nim. Przy okazji Ola traci zlecenia, bo nie ma czasu. Bronienie się przed fałszywymi oskarżeniami i przygotowywanie odpowiedzi na pisma sądowe pochłania go mnóstwo.

Dagmara musiała zamknąć działalność, po tym jak komornik zajął jej konta i sprzęt. Kary za niezrealizowane kontakty sięgały 60 tys. zł. Szuka pracy, a psychiatra zwiększył jej dawki leków. Po to, żeby rano mogła wstać z łóżka.

Wszystkie sprawy o nękanie, które Magda, Ola i Dagmara próbowały założyć, prokuratura umorzyła.

Fot. Shutterstock

Wydanie: 2022, 39/2022

Kategorie: Kraj

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy