Kto zapłaci za zbrodnie podziemia

Kto zapłaci za zbrodnie podziemia

Skoro państwo polskie uznaje, że uczestnicy zbrojnego podziemia działali w jego imieniu, to ponosi także odpowiedzialność za wyrządzone przez nich krzywdy i cierpienia

W czwartek 3 lutego 2011 r. Sejm ustanowił nowe święto państwowe – obchodzony 1 marca Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Posłowie zapisali, że to wyraz hołdu „bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu”.
W niedzielę 30 stycznia 2011 r. na Podlasiu oddawano hołd ofiarom zbrodni dokonanych 65 lat wcześniej na ludności prawosławnej przez oddział Pogotowia Akcji Specjalnej Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, dowodzony przez kpt. Romualda Rajsa, pseudonim „Bury”. Chodzi o wymienione w 2005 r. przez Oddziałową Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku (jednostkę organizacyjną pionu śledczego Instytutu Pamięci Narodowej) czyny przestępcze: „1. w dniu 29.01.1946 r. we wsi Zaleszany pozbawienia życia przez zastrzelenie,

jak i spalenie 16 osób

oraz usiłowania pozbawienia życia pozostałych mieszkańców poprzez zam-knięcie ich w jednym domu, który został podpalony, i spowodowania uszkodzeń ciała poprzez poparzenie co najmniej dwóch osób, i dokonanego w tym samym dniu we wsi Wólka Wygonowska pozbawienia życia przez zastrzelenie 2 osób, 2. w dniu 31.01.1946 r. w pobliżu miejscowości Puchały Stare pozbawienia życia przez rozstrzelanie 30 mężczyzn, 3. w dniu 2 lutego 1946 r. we wsi Zanie pozbawienia życia przez zastrzelenie, jak i spalenie 24 osób i spowodowania uszkodzeń ciała wskutek postrzelenia z broni palnej i poparzenia 8 mieszkańców oraz dokonanego w tym samym dniu we wsi Szpaki pozbawienia życia przez zastrzelenie lub spalenie 5 osób i spowodowania uszkodzeń ciała w wyniku postrzelenia z broni palnej 4 osób, z których to 2 osoby zmarły, jak również sprowadzenia pożaru zabudowań tych wsi i wsi Końcowizna” (cytat pochodzi z oficjalnego komunikatu IPN – „Informacji o ustaleniach końcowych śledztwa S 28/02/Zi w sprawie pozbawienia życia 79 osób – mieszkańców powiatu Bielsk Podlaski, w tym 30 osób tzw. furmanów w lesie koło Puchał Starych, dokonanych w okresie od dnia 29 stycznia 1946 r. do dnia 2 lutego 1946 r.”).
We wrześniu 1989 r. w Białymstoku do ściany gmachu, w którym w pierwszych latach po wyzwoleniu działał Teatr Miejski, a od lat 50. kino Ton, przytwierdzono ufundowaną przez NSZZ „Solidarność” tablicę z napisem: „W tym budynku po wojnie skazywano na śmierć żołnierzy Polski Podziemnej”.
We wrześniu 1949 r. w sali widowiskowej tegoż Teatru Miejskiego odbył się proces Romualda Rajsa i zastępcy jego oddziału – por. Kazimierza Chmielowskiego, pseudonim „Rekin”. „Bury” otrzymał wyrok śmierci, „Rekin” – dożywocie. Prokurator skutecznie odwołał się od wyroku „Rekina”. Także on został

skazany na karę śmierci.

Oba wyroki wykonano.
Romuald Rajs urodził się w 1913 r. w Jabłonce, która w okresie międzywojennym wchodziła w skład województwa lwowskiego. Bardzo wcześnie związał swoje życie z wojskiem – w 1929 r. wstąpił do Szkoły Podoficerskiej Piechoty dla Małoletnich. Pięć lat później opuścił, w stopniu kaprala, mury szkoły podoficerskiej w Koninie. Brał udział w kampanii wrześniowej, jego oddział został rozbity pod Lublinem przez Niemców, a grupę żołnierzy, z którą się wycofywał, w okolicach Kowla zmusił do złożenia broni uzbrojony oddział miejscowych Białorusinów.
Rajs wrócił do Wilna, w którym służył przed wojną. W czasie okupacji działał w konspiracji, był żołnierzem 3. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej. Po zdobyciu Wilna przez wojska radzieckie ukrywał się, a następnie zdecydował się na wstąpienie do wojska polskiego – trafił do Samodzielnego Batalionu Ochrony Lasów Państwowych w Hajnówce.
W maju 1945 r. wyprowadził swój pluton do 5. Wileńskiej Brygady AK dowodzonej przez Zygmunta Szendzielarza, pseudonim „Łupaszka”. Po rozwiązaniu brygady skontaktował się z białostockim dowództwem okręgowym Narodowego Zjednoczenia Wojskowego – organizacji, która walczyła o narodowo-katolicką Wielką Polskę, obejmującą swoim zasięgiem m.in. wschodnią granicę sprzed 1 września 1939 r. Został mianowany szefem Pogotowia Akcji Specjalnej NZW. Na przełomie 1945 i 1946 r. „Bury” przejął dowództwo nad oddziałem zebranym przez Kazimierza Chmielowskiego, „Rekina”. 120-osobowa formacja posługiwała się, poza Pogotowiem Akcji Specjalnej, jeszcze jedną nazwą – 3. Wileńskiej Brygady NZW.
27 stycznia oddział „Burego” przemieścił się w okolice Hajnówki, dotarł do wsi Łozice, w której przebywało wielu furmanów z zaprzęgami, ściągniętych przez władze gminy do transportu drzewa. Kilkadziesiąt wozów z furmanami przejął „Bury”, by wykorzystać je jako środek transportu dla swego oddziału, który miał

zaatakować Hajnówkę.

Po akcji, w której m.in. zastrzelono dwóch radzieckich żołnierzy, 3. Wileńska Brygada NZW wycofała się w rejon Bielska Podlaskiego do zamieszkanej przez ludność prawosławną wsi Zaleszany. Po południu 29 stycznia wezwano mieszkańców wsi – rzekomo na zebranie – do domu Dymitra Sacharczuka. Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku opisała to tak: „Po zgromadzeniu w tym domu mieszkańców wywołano na zewnątrz Piotra Demianiuka – 16-letniego syna sołtysa Łukasza Demianiuka oraz mieszkańca sąsiedniej wsi Suchowolce – Aleksandra Zielinko. Na podwórku obaj zostali zastrzeleni. Do domu, gdzie zgromadzono mieszkańców, wszedł »oficer – dowódca«, którym najpewniej był R. Rajs »Bury«. Po oddaniu strzału z pistoletu do góry, co uciszyło zebranych, oznajmił im, że przestaną istnieć, a wieś zostanie spalona. Po opuszczeniu pomieszczenia przez dowódcę drzwi zostały zamknięte. Następnie podpalono słomianą strzechę. Płonący budynek obstawiła część uzbrojonych członków oddziału. Mieszkańcy podjęli próbę ucieczki z domu przez drzwi i okna znajdujące się z jego drugiej strony, »od podwórza«. Pilnujący tego wyjścia żołnierze nie strzelali bezpośrednio do uciekających, oddając strzały ponad nimi. W tym czasie inni członkowie oddziału przystąpili do podpalania pozostałych zabudowań we wsi.
Nie wszyscy mieszkańcy udali się na zebranie. Do osób, które pozostały i dopiero wskutek rozprzestrzenienia się ognia usiłowały uciekać z domów, strzelano. Osoby, które zginęły w Zaleszanach, byli to wyłącznie ci, którzy nie poszli na zebranie. Gdy został podpalony dom Niczyporuków,

to zginęła cała ich rodzina:

Jan, jego żona Natalia i dwoje ich dzieci. Według świadka Aleksandra D. »Rodzina ta nie poszła na zebranie, bo nie mieli w czym, byli biedni, nie mieli nawet butów«. Z rodziny Nikity Niczyporuka zginęła jego żona Maria i troje dzieci: Piotr, Michał, Aleksy. Wymieniona Maria Niczyporuk zmarła w następstwie postrzału lub poparzeń w szpitalu. Córka Marii Niczyporuk zeznała, że »matka nie poszła na zebranie, bo nie chciała zostawić samych dzieci, a ponadto obawiała się, że na zebraniu będą wywozić na roboty«. Spaleniu uległa córka Bazyla i Tatiany Leończuków – nieochrzczone, 7-dniowe dziecko, gdyż matka zostawiła je w domu, będąc przekonana, iż niezwłocznie wróci z zebrania (zeznanie Piotra L.). Podczas ucieczki ze swojego płonącego domu został zastrzelony Grzegorz Leończuk wraz z dwójką małych dzieci: Konstantym w wieku 3 lat i 6-miesięcznym Sergiuszem). Jeszcze przed podpaleniem wsi zastrzelono Fiodora Sacharczuka za odmowę wydania owsa dla koni. Zginął też 41-letni Stefan Weremczuk”.
To był dopiero początek zbrodniczego rajdu. 31 stycznia w lesie koło wsi Puchały Stare oddział „Burego” rozstrzelał 30 furmanów – wyłącznie prawosławnych (Polaków katolików egzekucja ominęła). Najmłodszy miał 17 lat, najstarszy – 56. Ciała zamordowanych złożono do dołów po ziemiankach, przysypano ziemią, na którą położono gałęzie.
1 lutego „Bury” przydzielił dowódcom pododdziałów nowe zadanie – pacyfikację zamieszkanych głównie przez ludność prawosławną wsi Zanie, Szpaki i Końcowizna.
Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku ustaliła: „W dniu 2 lutego 1946 r. plutony wyruszyły w kierunku poszczególnych wsi. Pierwszy pluton pod dowództwem »Wiarusa« wyruszył do wsi Szpaki, drugi pluton pod dowództwem »Bitnego« udał się do Zań, natomiast trzeci pluton pod dowództwem »Leszka« – do Końcowizny. Plutonowi »Leszka« towarzyszyło dowództwo.
W godzinach wieczornych do wsi Szpaki wkroczył pluton pod dowództwem »Wiarusa«. Żołnierze zaczęli podpalać zabudowania i strzelać do mieszkańców. Śmierć od kul lub w płomieniach oraz od odniesionych od tego ran poniosło 7 osób. Zostali zastrzeleni: Filipczuk Paweł (47 lat), Kłoczko Wasyl (58 lat), Szeszko Dionizy (50 lat), Szeszko Jan (45 lat), Szeszko Jan (21 lat). W jednym z domów

dokonano gwałtu na kobiecie.

Wymieniona poddała się napastnikom, gdyż wcześniej Maria Pietruczuk (18 lat), która stawiała opór napastnikom, została postrzelona w okolicy klatki piersiowej i pleców. Zmarła w wyniku odniesionych ran w dniu 6.02.1946 r. w szpitalu w Bielsku. Zostali też postrzeleni Teofil Bałło i Michał Rudczuk oraz Antoni Szeszko, który ranny w głowę zmarł w szpitalu. Nadzwyczajna komisja powołana przez Powiatową Radę Narodową w Bielsku Podlaskim w dniu 3 lutego 1946 r. spisała straty materialne i odnalazła na miejscu ulotkę wzywającą ludność białoruską do opuszczenia wsi w ciągu 14 dni.
Drugi pluton, dowodzony przez »Bitnego«, po przybyciu do Zań zajął następujące pozycje. Z jednej strony wieś została otoczona przez drużynę »Gołębia«, a z drugiej – przez drużynę »Szczygła«. Trzecia drużyna pod dowództwem »Ładunka« weszła do wsi, gdzie zaczęto podpalać poszczególne zabudowania. Nie podkładano ognia pod domy należące do osób wyznania katolickiego, jak też nie podpalano zabudowań tych prawosławnych, którzy zamieszkiwali w bezpośrednim pobliżu gospodarstw należących do rodzin katolickich (według zeznań świadków wówczas w Zaniach mieszkały 4 rodziny katolickie). Mieszkańców, którzy usiłowali wydostać się z płonących domów, zapędzano z powrotem lub strzelano do ludzi wybiegających z palących się budynków i próbujących uciec ze wsi. Przed oddaniem strzałów niektórych mieszkańców

pytano o narodowość i wyznanie.

W oparciu o dokumenty i zeznania świadków przesłuchanych w sprawie należy przyjąć, że podczas pacyfikacji wsi zginęły 24 osoby. Nadto rany postrzałowe odniosło 8 mieszkańców.
W protokole specjalnej komisji z Bielska Podlaskiego zapisano, że wśród zgliszczy znaleziono broń: jeden pistolet maszynowy oraz amunicję.
W dniu 2 lutego 1946 r. została również zaatakowana wieś Końcowizna. Ataku dokonał trzeci pluton pod dowództwem »Leszka«. Świadkowie wydarzeń w Końcowiźnie podają, że wówczas zamieszkiwało wieś około 60 osób wyznania prawosławnego. W tym dniu około godziny 18 część oddziału przeszła do wsi przez lód na rzece Narwi i zaczęła podpalać strzechy domów, stodół oraz strzelać do ludności. Mieszkańcy wsi uciekli i nikt nie zginął”.
Po tych akcjach 3. Wileńska Brygada NZW była ścigana przez KBW i wojsko. W czasie walk zginęli m.in. dowodzący pacyfikacjami wsi „Wiarus”, „Bitny” i „Leszek”. W październiku Rajs podzielił oddział, a sam wyjechał z żoną i małym synem do Karpacza. Tam, w listopadzie 1948 r., ujęli go funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa. W czasie przesłuchania „Bury” wskazał miejsce pobytu swego zastępcy, por. Kazimierza Chmielowskiego – aresztowano go w następnym miesiącu.
23 lutego 1991 r. Sejm uchwalił wciąż obowiązującą Ustawę o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego w okresie od 1 stycznia 1944 do 31 grudnia 1989 r. Zgodnie z art. 2 tej ustawy „Niewłaściwość orzeczenia stwierdza sąd okręgowy albo wojskowy sąd okręgowy, jeżeli zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu wejścia w życie ustawy właściwy do rozpoznania sprawy o czyn będący przedmiotem tego orzeczenia jest sąd wojskowy. Stwierdzenie nieważności orzeczenia uznaje się za równoznaczne z uniewinnieniem”. 15 września 1995 r. Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego na podstawie tej ustawy

unieważnił wyroki

skazujące Rajsa i Chmielowskiego, bo ich działania „zmierzały do realizacji celu nadrzędnego, jakim był dla nich niepodległy byt Państwa Polskiego”. Podobne orzeczenia wydano wobec innych członków oddziału „Burego”. Wśród osób, którym przyznano odszkodowania, znaleźli się wdowa i syn Romualda Rajsa.
W przeprowadzonym w 1949 r. śledztwie ustalono miejsce zamordowania furmanów, jednak nie ujawniono go rodzinom ofiar. Podobnie jak faktu, że w kwietniu 1951 r. odnaleziono i wydobyto szczątki 27 furmanów (z powodu bardzo dużych uszkodzeń, m.in. zmiażdżonych czaszek, oszacowano liczbę zwłok na podstawie znalezionych górnych szczęk). Przeniesiono je na cmentarz katolicki w Klichach. Dopiero w latach 90. oficjalnie ujawniono miejsce mordu i pochówku.
Kilka miesięcy później krewni ofiar utworzyli własną organizację, znaną pod obecną nazwą: Społeczny Komitet Członków Rodzin Osób Pomordowanych w dniach 29, 31 stycznia i 2 lutego 1946 roku przez Zbrojne Podziemie.
W czerwcu 1995 r. komitet wystąpił do dyrektora Okręgowej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku o ekshumację furmanów pochowanych w Klichach oraz na miejscu zbrodni. Dokonano jej 23 lipca 1997 r. Na miejscu zbrodni znaleziono szczątki trzech osób. Dwa dni później szczątki furmanów złożono we wspólnym grobie na cmentarzu wojskowym w Bielsku Podlaskim.
W listopadzie 1997 r. komitet rozpoczął starania o postawienie na mogile niewielkiego pomnika. Walka o pomnik trwała pięć lat, wymagała przezwyciężenia oporu pani wojewody, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Kultury, Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Dopiero po klęsce prawicy w wyborach Naczelny Sąd Administracyjny w marcu 2002 r. uchylił odmowne decyzje w sprawie pomnika. Komitet, naciskany przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, zrezygnował z napisu na pomniku: „W hołdzie pomordowanym przez zbrojne podziemie”. Zastąpiono go innym: „W hołdzie pomordowanym przez Oddział PAS NZW kpt. Romualda Rajsa pseudonim »Bury«”.
26 października 2002 r., po pięciu latach starań, na cmentarzu wojskowym w Bielsku Podlaskim

odsłonięto pomnik

na zbiorowej mogile furmanów.
To także dzięki staraniom komitetu śledztwo w sprawie przestępczych działań oddziału „Burego” podjęła w 1997 r. ówczesna Okręgowa Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku, a potem jej następczyni – Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku. W 2005 r. oddziałowa komisja wydała postanowienie o umorzeniu śledztwa w sprawie zbrodni oddziału Rajsa „wobec prawomocnego zakończenia postępowania o te same czyny przeciwko sprawcy kierowniczemu oraz śmierci bezpośrednich sprawców i niewykrycia części z nich”. IPN uznał zatem wyroki skazujące, które zapadły po wojnie. Równocześnie zakwalifikowano zabójstwa furmanów i pacyfikacje wsi przez oddział „Burego” za zbrodnie przeciwko ludzkości, które nie ulegają przedawnieniu.
W informacji o ustaleniach końcowych śledztwa IPN stwierdzono: „Dokonane zabójstwa furmanów, jak i skierowane ataki przeciwko mieszkańcom wsi, były wymierzone w osoby cywilne, które realnie nie stanowiły zagrożenia dla oddziału. Brak jest danych, że osoby, które straciły życie, działały w strukturach państwa komunistycznego, a ich działanie było wymierzone w rozbicie tej organizacji podziemnej. Mówienie o ewentualnym zagrożeniu jest zatem twierdzeniem czysto hipotetycznym i nie pozwalało na podjęcie działań zmierzających do ich fizycznej eliminacji”. Podkreślono, że wspólnym motywem determinującym działania „Burego” i części jego podwładnych „było skierowanie działania przeciwko określonej grupie osób, które łączyła więź oparta na wyznaniu prawosławnym i związanym z tym określaniu przynależności tej grupy osób do narodowości białoruskiej”. Dlatego „zabójstwa i usiłowania zabójstwa tych osób należy rozpatrywać jako zmierzające do wyniszczenia części tej grupy narodowej i religijnej, a zatem należące do

zbrodni ludobójstwa,

wchodzących do kategorii zbrodni przeciwko ludzkości”.
26 lutego 2010 r. prezydent Lech Kaczyński przesłał do Sejmu projekt ustawy o Narodowym Dniu Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” obchodzonym 1 marca – w rocznicę wykonania wyroku śmierci na siedmiu członkach IV Komendy Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”. Święto – jak zapisano w dokumencie – będzie hołdem złożonym „bohaterom Powstania Antykomunistycznego, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu”. 8 czerwca premier Donald Tusk przekazał marszałkowi Sejmu Bronisławowi Komorowskiemu stanowisko rządu wobec projektu ustawy. Znalazło się w niej stwierdzenie, że żołnierze drugiej konspiracji „jako pierwsi walczyli o Wolną Polskę z okupantem sowieckim i zainstalowanym przez niego reżimem komunistycznym” i „pozostali dla wielu środowisk opozycji demokratycznej wzorem postawy obywatelskiej”. Rząd nie wyraził wątpliwości co do sformułowań zawartych w projekcie ustawy, w tym określenia „powstanie antykomunistyczne”.
28 maja 2008 r. 24 posłów przesłało do marszałka Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, przewidujący możliwość ubiegania się o zadośćuczynienie przez obywateli polskich, którzy – jak stwierdzono w uzasadnieniu – „ucierpieli w wyniku zbrodni ludobójstwa popełnionych przez podziemne oddziały zbrojne po zakończeniu II wojny światowej”. Posłowie powołali się na zakwalifikowanie przez Oddziałową Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku przestępstw oddziału „Burego” jako zbrodni przeciwko ludzkości. Szacowali, że z nowelizacji skorzystałoby

około stu osób.

Przyjęli, że każda uzyskałaby 50 tys. zł zadośćuczynienia – taką kwotę Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego przyznał wdowie po „Burym”. Autorzy projektu powołali się także na obecny stosunek władzy państwowej do zbrojnego podziemia: „Jeśli państwo polskie przyjmuje na siebie odpowiedzialność za działalność tychże grup, uznając je za działające w jego imieniu, i wypłaca odszkodowania spadkobiercom żołnierzy walczących w tych oddziałach, (…) powinno naprawiać szkody, jakie oni wyrządzili cywilnym osobom postronnym”. 3 grudnia 2008 r. poselski projekt ustawy omawiano w czasie posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Nie znalazł sojuszników. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marek Bucior oświadczył, że „osoby, którym powinny przysługiwać odszkodowania, winny być osobami, które były represjonowane przede wszystkim przez państwo”. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Twardowski, „wnikając głęboko i analizując” projekt, uznał go za niewykonalny, a ponadto rodzący „różnego rodzaju zadrażnienia, rozdrapywanie ran”.
Wtórował im ówczesny kierownik Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Janusz Krupski: „Ja również opowiedziałbym się za odrzuceniem tego projektu, to budzi ogromną ilość wątpliwości”. Projekt ustawy posłano do podkomisji kierowanej przez Teresę Piotrowską z PO.
13 stycznia 2011 r.

„Nasz Dziennik” zaalarmował,

że projekt Lecha Kaczyńskiego leży w Komisji Kultury i Środków Przekazu, czemu jest winna Platforma Obywatelska: „1 marca miał być Narodowym Dniem Pamięci »Żołnierzy Wyklętych«. Jak się okazuje, od wielu miesięcy sejmowa komisja kultury pod przewodnictwem Iwony Śledzińskiej-Katarasińskiej nie zajęła się projektem ustawy, który przed rokiem do parlamentu skierował prezydent Lech Kaczyński. Za kilka tygodni, 1 marca, minie okrągła, 50. rocznica zamordowania przez UB członków ostatniego Zarządu WiN (chodzi o 60. rocznicę – przyp. KP). Marcowy termin miał być symbolicznym uhonorowaniem wszystkich żołnierzy podziemia antykomunistycznego”. Z łamów gazety należącej do ojca Tadeusza Rydzyka posłankę PO zaatakowali posłowie PiS. Elżbieta Kruk oświadczyła, że przewodnicząca komisji zwleka z omawianiem projektu od czerwca, czyli pozytywnego zaopiniowania przez rząd. Sprawa nabrała gwałtownego przyspieszenia.
31 stycznia 2011 r. Bronisław Komorowski wyznaczył na swojego reprezentanta sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta Krzysztofa Łaszkiewicza. Wziął on udział w pierwszym czytaniu projektu, które odbyło się 2 lutego na posiedzeniu Komisji Kultury i Środków Przekazu. Krzysztof Łaszkiewicz oznajmił, że Bronisław Komorowski „kontynuuje i wspiera” inicjatywę Lecha Kaczyńskiego, a ustanowienie święta będzie „wyrazem szacunku dla żołnierzy drugiej konspiracji za niezłomną postawę patriotyczną i niepodległościową”.
W czasie dyskusji wprowadzono jedną dość istotną poprawkę – „powstanie antykomunistyczne” zastąpiono „podziemiem antykomunistycznym”. Posłowie klubów PiS oraz Polska Jest Najważniejsza nie chcieli kruszyć o ten zapis kopii, zależało im przede wszystkim, by ustawa weszła w życie przed 1 marca. Dopięli swego – komisja przyjęła poprawkę Elżbiety Kruk, by zrezygnować z 14-dniowego vacatio legis i by ustawa mogła wejść w życie w dniu ogłoszenia. Następnego dnia projekt – dzięki decyzji marszałka Grzegorza Schetyny – trafił pod obrady Sejmu. Tu odbyło się od razu

drugie i trzecie czytanie,

zakończone uchwaleniem. Nazajutrz, 4 lutego, ustawę bez poprawek przyjął Senat. Dnia 9 lutego podpis pod nią złożył prezydent. Ustawa została ogłoszona w Dzienniku Ustaw, a więc weszła w życie, 15 lutego, torując drogę do świętowania 1 marca Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.
W końcu ubiegłego roku Społeczny Komitet Członków Rodzin Osób Pomordowanych w dniach 29, 31 stycznia i 2 lutego 1946 roku przez Zbrojne Podziemie wystosował list do marszałka Sejmu Grzegorza Schetyny (w całości opublikowany w „Przeglądzie”
nr 3/2011), przypominając o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Napisał: „W styczniu 2011 r. minie 65 lat od tragicznych wydarzeń, w których utraciliśmy naszych najbliższych. Mimo wielu bolesnych przeżyć pozostaje nam, choć coraz słabsza, nadzieja, że państwo polskie, a w szczególności przedstawiciele narodu, jakimi są posłowie na Sejm, okażą nam życzliwość i zrozumienie.
Uchwalenie ustawy z druku 813, prócz potwierdzenia stosowania przez państwo polskie zasady równego traktowania obywateli bez względu na ich narodowość czy wyznanie, byłoby też ważnym dla nas aktem upamiętnienia przez Sejm tej tragicznej daty”. Marszałek nie odpowiedział. W niedzielę, gdy na Podlasiu obchodzono 65. rocznicę zbrodni „Burego”, dziennikarz PAP zapytał Teresę Piotrowską o los projektu. Posłanka odpowiedziała, że w jej podkomisji jest wiele projektów, w tym nierealne, realizacja wszystkich kosztowałaby 400 mln zł, a takich pieniędzy w budżecie państwa nie ma. Posłowie, którzy są autorami projektu ustawy, szacowali w uzasadnieniu koszt nowelizacji na 5 mln (zakładali, że sto osób może otrzymać po 50 tys. zł). Ten szacunek zakwestionowała Beata Witkowska, ekspert ds. legislacji z Biura Analiz Sejmowych. Analizując projekt ustawy, napisała m.in.: „Z badań przedstawionych w publikacji »Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 1944-1956« wynika, że w konspiracji tylko po 1944 r. było w sumie ok. 200 tys. osób, w tym z bronią w ręku walczyło 20 tys. Działania niektórych oddziałów podziemia przedstawione w »Atlasie« odnotowują akcje, których ofiarami padała ludność cywilna (obywatele polscy różnych narodowości). Nie wydaje się zatem uprawniony pogląd, wyrażony w uzasadnieniu, że liczba wniosków od osób, które obejmie proponowana nowelizacja, »nie przekroczy 100«”.


Bilans wojny domowej

Za początek wojny domowej uznaje się datę 9 sierpnia 1943 r. Wówczas pod Borowcem, na rozkaz szefa lubelskiego okręgu NSZ, został wymordowany oddział GL im. Kilińskiego. Zginęło 26 partyzantów i sprzyjających im mieszkańców okolicznych wsi. Warto pamiętać, że dowódca AK w „Oświadczeniu” potępił ów „ohydny mord” NSZ.
Do tej pory trudno ustalić całościowy bilans wojny domowej toczonej w latach 1944-1947 (potem działały już tylko izolowane oddziały). Różni historycy podają różne liczby, niekiedy nawet znacznie odbiegające od siebie. Tak jak w PRL pomniejszano liczebność zbrojnego podziemia, tak teraz chyba się ją zawyża. Niemniej jednak ofiary po obu stronach szły w tysiące.
Obecnie szacuje się, że w wojnie domowej uczestniczyło około 450 tys. ludzi. Zbrojne podziemie można ocenić na około 150 tys. (uwzględniając m.in. liczbę aresztowanych i ujawniających się), z tego około 30 tys. w oddziałach zbrojnych.
Dokładnie znane są jedynie straty zbrojnych organów władzy ludowej (4018 milicjantów, 1615 funkcjonariuszy UB, 3729 żołnierzy WP, KBW i WOP, 495 członków ORMO – razem 9857 osób). Jak obliczył Tadeusz Kosowski, wśród ofiar podziemia zbrojnego było też 5043 bezbronnych cywilów, w tym 2655 rolników i 691 gospodyń domowych oraz 187 dzieci do lat 14. Ocenia się, że po stronie „wyklętych” zginęły 7672 osoby. Zginęło też 1980 wojskowych radzieckich. Łącznie zginęło 25 tys. osób. Ofiary były więc po obu stronach i tego nie chcą uznać ci, którzy wnosili o ustanowienie i uchwalili 1 marca Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

Wydanie: 9/2011

Kategorie: Historia

Komentarze

 1. Jcygan
  Jcygan 2 marca, 2011, 20:20

  Nawiązując do zamieszczonych w numerze 9 z tego roku artykułów na tematy związane z działalnością zbrojnego podziemia w latach 1945-1948, chciałem przekazać kilka refleksji starego człowieka.
  1. Z dużym smutkiem, ba z oburzeniem przyjąłem informację o ustanowienia święta „wyklętych”. Nie wdając się w uwarunkowania polityczne i geopolityczne tamtych lat, nie siląc się na ocenę zasadności działań po jednej i drugiej stronie, muszę stwierdzić, że jakikolwiek by nie był rząd u władzy, to jego podstawowym obowiązkiem było zapewnienie bezpieczeństwa ludności i warunków odbudowy gospodarki, zapewnienia jej rozwoju a tym samym egzystencji zdziesiątkowanym przez wojnę rodakom. Zbrojne podziemie było tego zagrożeniem. To są fakty. Reszta to już ideologia.
  Powiedziałem wyżej, że jestem oburzony. Tak jestem oburzony, że ci których wybraliśmy do Sejmu RP podejmują uchwały urągające przyzwoitości, burzące wyobrażenie o sprawiedliwości o moralności elit rządzących (choć o moralności i przyzwoitości polityków naprawdę trudno coś dobrego powiedzieć, szczególnie w Polsce ostatniego dwudziestolecia). W moim przekonaniu szydzeniem z ofiar bestialsko i masowo mordowanych na Podlasiu i nie tylko, jest wynoszenie do godności bohaterów i obrońców bytu państwowego ich oprawców. W najbardziej tragicznym scenariuszu nie wyobrażałem sobie, że Prezydent Najjaśniejszej bez zastanowienia i w trybie pilnym podpisze ustawę o ustanowieniu święta państwowego „Żołnierzy Wyklętych”. Nie umiem sobie wyobrazić tego jak trzeba być nieświadomym , naiwnym lub z gruntu cynicznym aby morderców, zwykłych bandytów wynosić do godności bohaterów. Fakty opisujące zajścia na Podlasiu, fakty opisane na moim terenie świadczą jednoznacznie, że ginęli cywile, osoby niczym nie zagrażające przeciwnikom nowej rzeczywistości. Palona żywcem ludność Podlaskich wiosek, bezbronni chłopi otrzymujący ziemię z reformy rolnej, niewinne dzieci niczym nie zagrażali obrońcom starego przedwojennego ładu.
  2. Zupełnym zaskoczeniem dla mnie jest w tej sprawie stanowisko posłów SLD. Panowie zupełnie zapomnieli kto ich wybierał i dlaczego znaleźli się w ławach poselskich. Postawa wobec jawnego łamania podstawowych zasad państwa prawa, wobec zdziczenia politycznego prawicy świadczy o głupocie politycznej, świadczy o cynizmie i niskim poziomie moralnym. Można się ze mną nie zgadzać. Ja to jednak tak odbieram. Dla mnie życie ludzkie, godność człowieka jest wartością nadrzędną, a państwo i stosowane przez nie prawo winno tego bronić.
  Zawsze uważałem, że lewicowa formacja posiada większą wrażliwość społeczną i większe wyczucie sprawiedliwość, że potrafi cenić godność człowieka. Mocno się pomyliłem. Odnoszę wrażenie, że postawy zachowawcze, asekuranckie, obawy o swoje pozycje i status materialny, tym razem, zdecydowanie wzięły górę. To już blisko dna. A szkoda bo w tym kraju nikt poza lewicą nie jest w stanie dokonać zmian o charakterze moralnym, odbudować świadomość społeczną, odbudować prawdziwą samorządność, przywrócić godność człowieka i wyartykułować jego interesy i upomnieć się o wszystkich wykluczonych i zepchniętych na sam dół społecznych nizin.
  W tym miejscu wyrażam swój podziw dla postawy posła Andrzeja Celińskiego za zajęte stanowisko wobec ustawy o „wyklętych”.

  Jerzy Cygan
  Bełchatów
  emerytt@poczta.fm

  Odpowiedz na ten komentarz
  • Anonim
   Anonim 11 października, 2015, 21:06

   Napisał Pan to co wiele osób myśli, ale są zakrzykiwani przez grupy niedouczonych nacjonalistów. Dziękuję za ten głos.

   Odpowiedz na ten komentarz
  • pablo..
   pablo.. 10 marca, 2016, 12:48

   Jestem zszokowany tym artykułem, zawsze uważałem żołnierzy walczących za bohaterów, ale teraz to dopiero przejrzewam na oczy, dlaczego o takich rzeczach dowiaduje się dopiero z internetu, przecież mam prawie 50tkę na karku i o niczym takim nigdy nie słyszałem. Dlaczego tego nie uczą na lekcjach historii, przejrzałem podręcznik historii moich dzieci i ani słowa o tym czy o innych zbrodniach.Już pomału przestaje wierzyć tym wszystkim historykom, bo co nowa władza to na nowo widzą historię. Ale bandytyzmu nigdy, przenigdy nie wolno ukrywać a tym bardziej pochwalać. Dla mnie ci mordercy nie zasługują w ogóle żeby o nich pisać. Już nigdy 1.03 NIE BĘDZIE MOIM ŚWIĘTEM

   Odpowiedz na ten komentarz
  • baja
   baja 22 maja, 2016, 14:54

   Całkowicie zgadzam się z Pana komentarzem. To hańba, że mordercy są wynoszeni do rangi bohaterów i obrońców ojczyzny. Jeszcze żyją ludzie którzy byli świadkami tych strasznych czasów. Niech rządzący zapytają tych ludzi co czują i jak będą się czuli patrząc jak stawia się pomniki mordercom ich bliskich. Keszcze raz powtórzę : TO HAŃBA !!!

   Odpowiedz na ten komentarz
 2. polslav
  polslav 3 marca, 2011, 14:14

  Z całym szacubkiem, Dziadku, o czym Ty piszesz??? co za brednie? Sprawa Burego została umorzona!!!
  “fakty opisane na moim terenie świadczą jednoznacznie, że ginęli cywile, osoby niczym nie zagrażające przeciwnikom nowej rzeczywistości. Palona żywcem ludność Podlaskich wiosek,” faktycznie oni nie zagrażali “nowemu ładowi” bo to zwykłe cywilne komuchy, najgorsze padło białoruskie, które kapowało na swych polskich sądsiadów. Jak się niepodoba to won do Łukaszenki dziadu, a nie że jak zdechniesz to jeszcze Twoje kości będą kalać naszą Polską Świetą Ziemię.
  Bury bronił polską ludność cywilną przed bandytyzmem prawosławnych, białoruskich komunistów.

  SLD zawsze miało niskie morle, noie pamięta PAn,czy na innym świecie zyje???

  “Zawsze uważałem, że lewicowa formacja posiada większą wrażliwość społeczną i większe wyczucie sprawiedliwość, że potrafi cenić godność człowieka. …szczególnie Stalin cenił życie ty głupi stary psie:D

  i podziwiasz towarzysza Celińskiego brawo 🙂

  Odpowiedz na ten komentarz
  • ARCTOS
   ARCTOS 8 sierpnia, 2012, 17:04

   Zaiste przemawia przez ciebie iście chrześcijańska miłość bliźniego. Pewnie jesteś jednym z tych, którym PRL dało wykształcenie za darmo i zawód do ręki, a teraz plujesz jadem i nienawiścią jak typowy Polaczek, który rzadko kala sobie mózg myśleniem, bo woli, by myśleli za niego inni. Najczęściej tacy w czarnych ubrankach.

   Odpowiedz na ten komentarz
  • Rafael
   Rafael 13 października, 2015, 19:03

   w naszym społeczenstwie ,nie wiadomo skąd biorą sie takie dupki jak ten powyżej. To pewnie żołnierzyki Kaczyńskiego

   Odpowiedz na ten komentarz
  • wopista145
   wopista145 16 października, 2015, 13:40

   Gdy nie ma sie odpowiednich argumentow i bzposrednich wiadomosci,chociazby z autopsji,a tylko wiadomosci spod budki z piwem od kolegow,to najlepiej i najlatwiej wyzywac czowieka,ktory niewatpliwie to przezyl,a ja jako juz starzec,ktory niejedno przezyl i widzial,widzialem rowniez opisywane fakty,Nie mw taltych okolicacg,ale wowczas wszedzie bylo jednakowo Stare i przezyte nie chcialo odejsc.

   Odpowiedz na ten komentarz
  • wopista145
   wopista145 29 stycznia, 2016, 11:03

   Brak komentatorowi argumentow,bo jest za mlody aby cokolwiek wiedziec,wobec teo uzywa epitetow pod adresem czlowieka ktory z wlasnego doswiadczenia wie,o czym mowi i pisze.

   Odpowiedz na ten komentarz
   • Anonim
    Anonim 26 lutego, 2016, 09:21

    Zapraszam panów na wykład Leszka Żebrowskiego. Pokażemy panom zdjęcia oraz dokumenty. Historia jest trudna i nie zawsze jednoznaczna ale trzeba ją odkłamać. Również od państwa chciałbym takie zobaczyć abyśmy mogli zacząć dialog oparty nie o obelgi czy też wyzwiska które dzielą a fakty.

    Pozdrawiam Grzegorz

    Odpowiedz na ten komentarz
  • kadar
   kadar 26 kwietnia, 2016, 22:18

   Z faktami sie nie walczy,bo tego nic nie zmieni.Wykleci to byli w wiekszosci przekleci przez ludnosc z terenu gdzie dzialali.Po wojnie taka walka byla bezsensowna, a ludzie chcieli normalnie zyć.To wszystko polegalo na zastraszeniu,nie walczono z oddzialami wojska, bo nie mieli szans.Zabijano niewinnych ludzi i to byl bandytyzm.Znam to z opowiadań Taty przedwojennego zawodowego zolnierza,potem partyzanta AK, zolnierza II Armii Wojska Polskiego, ktory nie chcial brac udzial w walkach bratobojczych z Ukraińcami i odszedl do cywila.Budowanie chwaly na niewinnych,slabych ofiarach przynosi tylko wstyd i hanbę.

   Odpowiedz na ten komentarz
  • Polak1
   Polak1 6 września, 2016, 17:32

   A co tobie nie pasuje ????ze ktos ma inne zdanie. Ludzie ktorzy to przezyli maja w dupie ze jakis cwel twojego pokroju “umozyl” sprawe……Dzisiaj na Ukrainie Bandera to bohater narodowy, bo ktos dzisiaj tak zdecydowal ( umozyl sprawe )….pasuje ci to idioto. Przepraszam za jezyk, ale próbuje dostosowac sie do twojego, bo obawiam sie ze normalnego moglbys nie zrozumiec.

   Odpowiedz na ten komentarz
  • skot212
   skot212 10 czerwca, 2018, 16:08

   jaka szkoda ze nie walczyli z niemcami i upa tylko z ludnoscia cywilna tacy bohaterowie ktorzy umieli tylko mordowac rabowac i gwalcic szkoda ze ub tak malo ich zajebalo

   Odpowiedz na ten komentarz
  • odsanacjidoiiirp
   odsanacjidoiiirp 16 lipca, 2018, 23:32

   Słowo za słowo KANALIA PROSTAK SKUNKS JESTEŚ AMEN Wybacz ..

   Odpowiedz na ten komentarz
 3. adryjak
  adryjak 6 marca, 2011, 16:39

  Panie “stary człowieku”.Poglądy pańskie wywodzą się zapewne z tego,
  że podobało się mu więzienie i mordowanie bez sądu “zaplutych karłów reakcji”,nawet gdy “karły” naiwnie ujawniały się wierząc w oszukańczą
  amnestię władzy nie tyle “ludowej” ile zaprzedanej władzy sowieckiej.
  Być może sam Pan był “zbrojnym ramieniem” tej władzy?Tacy do śmierci nie
  mają wyrzutów sumienia[np.Humer et consortes].Sugeruje Pan,że SLD powinno gloryfikować zbrodniczych utrwalaczy “władzy ludowej”-to znaczy,
  że mają korzenie antypolskie, stalinowskie?Obraża Pan polską nowoczesną
  lewicę

  Odpowiedz na ten komentarz
 4. Pawel Rudy
  Pawel Rudy 7 marca, 2011, 12:59

  zbrodnie sowieckie oraz kierowanego przez zydow ub sa

  bezsprzeczne.A jesli chcecie zajmowac sie sciganiem zbrodni na narodzie polskim to napiszcie ladny artykul o zbrodniarzach ktorzy opusili Polske z krwia na rekach do 1968 r.Czolem Wielkiej Polsce

  Odpowiedz na ten komentarz
 5. Sort
  Sort 8 marca, 2011, 11:41

  No tak, wielce oburzony świętem “żołnierzy wyklętych”.Naturalnie, każdy kacyk pzpr byłby oburzony.Zasrane komuchy.Co się dzieje w Polsce, że powstają artykuły pisane przez takich stronniczych pseudowiedzących lewaków ja on?

  Oczywiście nie podważam prawdy historycznej, popartej tu źródłami, na temat tych zbrodni…ale żeby dawać satysfakcję czerwonym łajdakom, że mogą sobie publicznie wytknąć jednostkowe przypadki?Artykuł powinien napisać ktoś niestronniczy, a później zabrać się za wszystkie mordy brudnych komunistów, zawszonych ubeków itd i tak samo poświęcić im tyle miejsca i zainteresowania w mediach.Sort

  Odpowiedz na ten komentarz
  • dareckiddd
   dareckiddd 9 marca, 2016, 17:34

   Chodzi o to aby pokazać cała prawde, nawet tą niewygodną dla wielu osob. W zeszmaciałych prawackich gazetach tego nie przeczytasz bo tam wybiorczo propagandowo przedstawiają wygodne dla siebie informacje

   Odpowiedz na ten komentarz
  • Anonim
   Anonim 31 lipca, 2016, 09:56

   “jednostkowe “przyoadki”-pisowski pajacu oni funkcjonowali tylko za pomoca terroru i strachu!!to nie byli zadni “zolnierze”-to byla kupa morderczych zbirow mordujaca wszyskich pod byle pretekstem!!!zolnierze nie zabijaja furmanow ani dzieci w kolyskach!do brze ze ich w koncu wylapali i wydusili jak robactwo!!ak zostala pajacu rozwiazana w stychniu 1945ri wiekszosc poszla do domu!!zostali ci ktorzy z bandytyzmu zrobili “Walke z komuna”!!naucz sie czegos ciemniaku!!!

   Odpowiedz na ten komentarz
 6. Artur
  Artur 10 marca, 2011, 12:12

  Doczekaliśmy w podobno niepodległej Polsce posłów takich, jak CELIŃSKI. Jaka jest przyszłość przed narodem wyposażonym w elitę reprezentującą takie standardy jak on?

  Odpowiedz na ten komentarz
  • sf...
   sf... 1 marca, 2016, 13:47

   A jaka jest przyszłość dla tych, co brudy swoich “bohaterów” zamiatają pod dywan? Toż to była najzwyklejsza czystka etniczna.

   Rodziny tych, którzy jej dokonali pobierają potężne renty kombatanckie.

   Rodziny tych, którzy w niej zginęli nie dostają nic.

   Ot, Państwo Prawa.

   Odpowiedz na ten komentarz
   • bvmn
    bvmn 4 marca, 2016, 17:41

    A Wołyń? Co to było? Nie ludobójstwo ? nie czystka etniczna? Może pochylić się nad losem Polaków najpierw? Może zastanowić nad genezą,kto kogo napadł i jaka siła napędowa spowodowała 2 WŚ.Czy to Polska napadła czy została napadnięta?Zakłamane lewactwo nagina fakty i miesza z fikcją.Wykształceni w prl’u zadają ciągle to samo głupie pytanie “za czyje się wykształciłes w prl’u”.-A za pieniądze, moich okradanych przez prl, rodziców.Jak wy wszyscy,prl’ki za pieniądze waszych rodziców ( z czegoś te szkoły się utrzymywały przecież – z dodruku???forsy?!) ZaKODowana przez GWno w tępych łbach polityka wstydu nie pozwala im wyrwać się z zaklętego kręgu własnego ograniczenia. Szkoda polemizować z czymś co Polaków nazywa polaczkami.

    Odpowiedz na ten komentarz
    • sf...
     sf... 7 marca, 2016, 11:25

     To myślisz, że skoro Ukraińscy faszyści wystawiają dziś bandytów ze swojego narodu na piedestał to usprawiedliwia wystawianie przez nas naszych bandytów na piedestał? Że oni robili czystki etniczne, to usprawiedliwia takie same czystki po naszej stronie?

     Kolego, tym porównaniem i tym komentarzem postawiłeś się w tym samym szeregu, co Banderowcy. W przeciwną stronę, ale wykazując dokładnie ten sam ślepy, bezmyślny fanatyzm.

     Odpowiedz na ten komentarz
 7. czestochowianin
  czestochowianin 14 marca, 2011, 16:23

  dla tych “bezmózgowców” piszących po wypowiedzi “dziadka” najważniejsze to zabić. Nieważne,chłopa wracającego z jarmarku,woźnicę.Ważne, że to
  żyd,rusek etc.Bo “nasi” to zawsze dobre polaki i katolicy

  Odpowiedz na ten komentarz
 8. Arkadius
  Arkadius 20 marca, 2011, 22:01

  Upadek polskich “elit” politycznych i sporej części narodu jest zupełny, jeżeli oficjalnie zostało uznane święto zbrodniarzy pokroju burego. Idealnie sytuacja ta wpisuje się w obecny okres hańby, okres, w którym Polski nie szanuje już nikt i nikt też specjalnie się z tym marionetkowym krajem nie liczy, najważniejsze zaś są interesy trzech niepolskich stolic Polski, czyli Watykanu, Waszyngtonu i Brukseli. A co do Celińskiego to można go do Rejtana z obrazu porównać – jeden i tak upadku nie powstrzyma.

  Odpowiedz na ten komentarz
 9. Bury
  Bury 24 marca, 2011, 22:09

  Tak,tak ten gościu co pisze o Burym że to wielki patriota,jest poprostu chory ,jak by dla tego niby obroncy bandyty Burego teraz dali karabin to pewnie wszystkich ruskich ,prawosławnych i czerwonych by rozwalił co zrobic Polak potrafi pić i głupoty wygadywac i wypisywac ,nie ma sensu więcej pisac bo co pisac jak tacy jak Bury i inni jego pochodni to zwykli bandyci i mordercy !!!!

  Odpowiedz na ten komentarz
 10. sewer
  sewer 30 marca, 2011, 10:55

  jak się nie podoba artykuł bo prawda w oczy kole to czytajcie swój nasz dziennik, gazetę “polską” , słuchajcie radia maryja i tam komentujcie do woli wszechpolaczki

  Odpowiedz na ten komentarz
 11. Jakc
  Jakc 6 maja, 2011, 21:40

  Gdzie drwa rąbią tam wióry lecą. PRL wzięło odpowiedzialność za mordowanie ludności cywilnej i żydów przez AL i GL?

  Odpowiedz na ten komentarz
 12. KUBA
  KUBA 3 sierpnia, 2011, 21:24

  Obraz moralności katolików Polaków na podstawie tych wypowiedzi jest straszny.Nic dziwnego ,że takie obuzenie wywołała ostatnia ksiażka
  Grossa. “Złote żniwa”.Niestety nie jesteśmy godni Wielkiego Polaka
  Jana Pawła II.To smutne.Jestem już starym człowiekiem pamietającym czasy powojenne i w głowie mi się nie mieści by czcić bandytów ,nawet jeżeli mordowali z pobudek politycznych.

  Odpowiedz na ten komentarz
  • mucha86
   mucha86 23 lutego, 2013, 17:30

   morderców czcić się nie powinno, ale znaczna część tzw. cywili to byli sowieccy agenci i współpracownicy. poza tym przywoływanie złotych żniw jako jakikolwiek przykład, jest niepoważny. cała twórczość grossa o polskim antysemityzmie jest śmieszna. żaden poważny naukowiec się z nią nie zgadza. ogłaszanie teorii pod z góry narzuconą tezę nie można nazwać historyczną. na temat stosunków polsko-żydowskich polecam profesora chodakiewicza.

   Odpowiedz na ten komentarz
 13. JaN.
  JaN. 8 września, 2011, 14:22

  Cichy też w GWnianej pisał jak AK wywołała Powstanie Warszawskie tylko po to żeby resztki żydów wymordować. Ofiary były po obu stronach? To może źle że Polacy bronili się przed ruskimi pachołkami i nie chcieli dać się wymordować do ostatniego patrioty? Najgorsze że agentura już wychowała sobie równie podłych następców jak sami byli a jeszcze bardziej cynicznych.

  Odpowiedz na ten komentarz
 14. djans
  djans 8 września, 2011, 22:12

  Nie można mówić o wojnie domowej (!) tam, gdzie jedna ze stron jest na służbie obcego imperium kolonialnego. Ghurkowie służący pod Brytyjczykami w Indiach brali udział w lokalnej “wojnie domowej”? Tak długo, jak na polskiej ziemi stacjonowały obce wojska nie można mówić o wojnie domowej. To była wojna z obcym najeźdźcą i jego piątą kolumną, “folksdojczami” i szmalcownikami, choć już na innym żołdzie.

  Odpowiedz na ten komentarz
  • ARCTOS
   ARCTOS 8 sierpnia, 2012, 17:00

   No oczywiście – mówiąc o AK po wojnie można tylko ich tak nazwać. Działali na obcym żołdzie i w interesach USA i UK, przeciwko własnemu narodowi. To się zgadza.

   Odpowiedz na ten komentarz
 15. Adacta
  Adacta 20 listopada, 2011, 23:03

  Na początku artykułu przytoczone są, powtarzam, przytoczone są makabryczne fakty, które nawet przez komórkę Instytutu Pamięci Narodowej (którego to trudno podejrzewać o sympatie do tzw. czerwonych) zostały uznane za czyny przestępcze. Czytam te przerażające, sformułowane przez IPN opisy i pojąć nie mogę, że normalny człowiek z normalnie funkcjonującą psychiką wyraża niebywałe zadowolenie z osiągnięć zbrodniarzy. W zasadzie nie powinno się podejmować dyskusji z tak obłędnymi, faszystowskimi ocenami. Trudno jednak pozostawić je bez komentarza. Niewątpliwie Bury i jego ludzie chcieli Wielkiej Polski. Ale jeśli tak szalonych i okropnych zbrodni nie wolno krytykować, to również nie mamy prawa krytykować hitlerowskich zbrodniarzy, z rąk których zginęło ok. 5 milionów Polaków, gdyż oni też chcieli Wielkich Niemiec. Ja wiem, że można wygadywać różne głupoty. Ale taka dyskusja nad grobami tak bestialsko pomordowanych ludzi prawosławia nie zezwala wam na nazywanie się katolikami i trudno was zaliczyć do rodzaju ludzkiego. Ale do kogo czy czego to już nie wiem.

  Odpowiedz na ten komentarz
  • Anonim
   Anonim 24 kwietnia, 2016, 18:19

   Dlaczego IPN nie prowadzi rzetelnego i uczciwego sledztwa w sprawie bandytow i patriotow z podziemia. zrownanie ich budzi niesmak i wypaczenie historii. uroczyste pochowki zbrodniarzy bez weryfikacji IPN ich dzialalnosci to dalsze zaklamywanie haistorii.Dlaczego nikt nie chce udowodnic ,ze jozek byl bandyta, a franrk w tym samym oddziale byl patriiota. i nie musial mordowac aby walczyc o wolnosc.

   Odpowiedz na ten komentarz
   • p
    p 2 czerwca, 2016, 19:23

    Bo po rzetelnym śledztwie okazało by się że tych patriotów zostało bardzo mało.

    Odpowiedz na ten komentarz
  • kadar
   kadar 26 kwietnia, 2016, 22:35

   Pozdrawiam,tez tak uważam i zamiast zamknąć ten trudny, i haniebny okres ,nasze obecne wladze nadaja status bohaterow. I to sa ludzie,ktorzy przedstawiaja sie jako katolicy, a to istny cyrk.Moze faktycznie papież Franciszek ma racje, ze wiara chrześcijańska upadnie,bo to jest wielka obluda.Modlitwa, komunia i potem oddawanie hołdu zwyrodnialcom. To już nawet nie wstyd, ale perfidny cynizm oparty na glupocie. I jak wieżyć w dobro czlowieka.

   Odpowiedz na ten komentarz
 16. gazda110
  gazda110 11 lutego, 2012, 00:03

  Mam pytanie do sedziego ktory anulowal wyrok Buremu w 1995r-Stwierzono ze bylo to nie etyczne ale działał w wyzszej koniecznosci.No tak zamordowal wozaków w wyzszej koniecznosci.To jest nie miesci sie w glowie.Szoda komentowac.

  Odpowiedz na ten komentarz
 17. Max
  Max 28 lutego, 2012, 17:05

  Cóż, będzie stawiać się pomniki faszystowskim zbrodniarzom i zwykłym mordercom w rodzaju Rajsa, tylko dlatego, że im się komuna nie podobała. W myśl zasady” może to i skurwysyn, ale to nasz polski, katolicki, patriotyczny skurwysyn.

  Odpowiedz na ten komentarz
 18. polacco53
  polacco53 18 marca, 2012, 09:16

  Podlosc politykow iwypisywaczy obroncow Rajsa jest bezgraniczna uwazacie ze zabijanie palenie zywcem wyznawcow innej wiary jest takie katolickie.Coz ten biedny chlopina niewazne ze innego wyznania,byli polakami,zawinil ano tym ze byl prawoslawny a takich mozna zabijac.Dorabianie do tego ideologi jest zenujace.Obecna polityka przypomina PRL wygrani pisza chistorie wedlug swego widzenia.Czci sie powstancow wareszawskich a gdzie pomnik cywilow,dzieci,starcow ktorzy gineli w mekach,przez tych co wywolali powstanie,z punktu strategi przegrane.A teraz muzeum powstania ,wypinanie piersi do orderow, i ogolny brak refleksji,cenzura nie dopuszcza madrych publikacji,wspomnien powstancow majacych trzezwe wspomnienia powstania.I tak prawica chce wychowac patryjotow pobrzekujacych szabelka bez myslenia.Ach zapomniale dobry Polak patryjota to taki ktory zginie

  Odpowiedz na ten komentarz
 19. polacco53
  polacco53 20 marca, 2012, 18:51

  Czytajac wypociny niektorych obroncow Rajsa rysuje sie obraz polaka katolika,usprawiedliwania ewidentnych zbrodni pospolitych ubieranie tych podlych czynow w patryjotyzm jest podloscia ostatniego gatunku.Czym roznicie sie od hitlerowcow oni tez uwazali ze inne nacie oprocz czystej aryjskiej rasy nie maja prawa zyc.Jak to jest szanowni obroncy Rajsa ze nawet IPN ktorego nie podejrzewam o sprzyjanie lewicy uznaje w dalszym ze wyczyny tego bohatyra i jego oddzialu toZBRODNIA LUDOBOJSTWA a sedzia sadu wojskowego go rechabilituje

  Odpowiedz na ten komentarz
 20. niewierny
  niewierny 17 kwietnia, 2012, 21:21

  Witam. O tych zbrodniach slyszalem od dziecinstwa, gdyz pochodze z tych terenow. I dumny jestem z tego, ze moj dziadek wraz z innymi chlopami z okolicznych wsi bronil sie przed tym psubratami . Ludzie z tych terenow zyli swoim zyciem, jakby z boku i mieli wystarczajaco trudne zywot, aby przejmowac sie polityka. Pieknie ich te niepodlegle podziemie poczestowalo patriotyzmem. Babcie opowiadala, ze w czasach wojny AK zachowywalo sie honorowo i czesto chlopi im pomagali. Ale po wojnie to byla zwykla dzicz. Gwalciciele i mordercy. Niech ziemia im nie bedzie lekka !!! A politykom prosze nie wierzyc. Oni sa nic nie warci!

  Odpowiedz na ten komentarz
 21. Rozczarowana rzeczywistością
  Rozczarowana rzeczywistością 1 sierpnia, 2012, 09:57

  Dzień dobry,

  Jesteśmy Narodem któremu trudno przychodzi przyznanie się do własnej głupoty, do błędów i grzechów. Jesteśmy Narodem, którego władze w ramach dyplomacji nie mówią głośno winowajcom o ich zbrodniach oraz nie domagają się skruchy i proporcjonalnego zadośćuczynienia. Nasi politycy nie pilnują naszego honoru (np.”polskie obozy śmierci” Obamy czy dopilnowanie by Katyń uznano w Rosji jako ludobójstwo) i naszych spraw (skoro Żydzi chcą swoich majątków od nas, my też żądajmy od Niemców i Rosjan pokaźnych odszkodowań za mordy, spalone miasta, oraz za niewolniczą pracę).

  Jeśli każdej ze stron nie stać by zadośćuczynić finansowo za zbrodnie niech zostaną one przynajmniej uznane – zarówno przez jedną jak i przez druga stronę.

  Sami nie dbamy o swoją reputację. Mimo wielu światłych ludzi, którzy tworzyli naszą historię nadal będziemy postrzegani jako słaby i ciemny kraj.

  Tyle osób poginęło, upłynęło tyle czasu nadal mamy ciasne umysły. Nie umiemy sami o sobie mądrze decydować, logicznie myśleć i ze sobą konstruktywnie dyskutować (od polityków po nas samych).

  Odpowiedz na ten komentarz
 22. S
  S 1 sierpnia, 2012, 21:45

  A jednak wojna domowa. Jeśli nie uznajemy istnienia wojny domowej po 1945 roku, to jednocześnie przyznajemy racje radzieckim historykom i ich twierdzeniom o polskiej okupacji Litwy, Białorusi i Ukrainy. Tam też nie wszyscy byli za współpraca z Polska, także wybuchały powstania tłumione przez wojska polsko-litewskie. Wracając do XX wieku to zapewne nie były jedyne przypadki kiedy partyzantka taka czy owaka, lub ludzie ja udający zajmowali się głównie grabieżą czasem mordowaniem i gwałtami. Zawsze to przyjemniejsze niż walka z Niemcami. Niewinne ofiary tejże wojny domowej zapewne były po obu stronach.

  Odpowiedz na ten komentarz
 23. Adam Chownacki
  Adam Chownacki 2 sierpnia, 2012, 14:18

  Te informacje to są totalne kłamstwa i brednie! Jaka”niewinna ludność cywilna”. Pochodzę z tamtych regionów. Moja babcia i dziadek też. Po wojnie sprowadzono tam element najgorszego sortu rodem z Białorusi. TO ONI ZADENUNCJOWALI dwóch braci mojego dziadka na UB! O co? O to, że… oddawali kontyngent Niemcom (sic!). Jakim cudem, w ponoć “wolnej Polsce” są publikowane takie stronnicze wypociny lewackich pomiotów?

  Odpowiedz na ten komentarz
 24. Jonasz
  Jonasz 13 lipca, 2013, 17:49

  Czytam i przecieram oczy ze zdumienia! UB “żyje” i dalej prowadzi swe “działania”. A kto “zapłaci” za cierpienia i utratę życia oficerów i żołnierzy AK zakłuwanych bagnetami, zabijanych z zimną krwią, wywożonych do łagrów. Studiowanie list ubeckich dowódców i funkcjonariuszy z lat 44-52 pokazuje, kto decydował o eksterminacji żołnierzy podziemia. To była narośl na polskim społeczeństwie, która potem opuściła ten kraj….

  Odpowiedz na ten komentarz
  • Anonimowy
   Anonimowy 17 stycznia, 2014, 11:17

   Brednie kolego umeisciles na forum
   Jakiej eksterminacji-To byli zwykli bandyci.
   30.04.1946 r. Oddział „Ognia” uprowadził z sanatorium przeciwgruźliczego w Rabce siedmioro dzieci i opiekunkę narodowości żydowskiej i zamordował ich w rejonie Waksmundu.

   30.04.1946 r. Oddział „Ognia” uprowadził z sanatorium przeciwgruźliczego w Rabce siedmioro dzieci i opiekunkę narodowości żydowskiej i zamordował ich w rejonie Waksmundu.

   30.04.1946 r. Oddział „Ognia” uprowadził z sanatorium przeciwgruźliczego w Rabce siedmioro dzieci i opiekunkę narodowości żydowskiej i zamordował ich w rejonie Waksmundu.

   ?Ogień? posiadał notatnik, w którym zapisywał swoje decyzje i niektóre wydarzenia, między innymi:
   ? 28 sierpnia 1945 r. zastrzelenie 4 Żydów w Maniowach
   ? 24 października zastrzelenie B. w Zakopanem za kradzież pieniędzy zabranych na poczcie
   ? 18 grudnia zastrzelenie handlarza złotem z Warszawy
   ? 2 lutego 1946 Jana Lacha, członka PPR zastrzelono w Kluszkowcach
   ? 10 marca wydał rozkaz zabicia mgr Misiaka, pracownika Urzędu Miejskiego w Rabce. Został zastrzelony we własnym mieszkaniu.
   ? 29 grudnia zastrzelono w Luboniu Wielkim człowieka, który był na wczasach
   ? 3 maja ograbiono i zastrzelono koło Krościenka 12 osób obojga płci narodowości żydowskiej.
   Spisz i Orawa z mieszaną ludnością polsko-słowacką były w okresie okupacji przyłączone do Słowacji. Wymienione regiony w czasie grasowania bandy ?Ognia? ucierpiały szczególnie.

   Wieś Krempachy była ograbiona czterokrotnie.
   Wpadli w czasie odprawianego w kościele nabożeństwa i rozpoczęli rabunek. Podzieleni na grupy po 3-4 osoby, posługując się zanotowanymi numerami domów, napadali na zamożniejszych gospodarzy. U Jurkowskich zabrali dwie krowy i konia z wozem, kopali i bili, wymyślając od Słowaków.
   U Jana Łukasza ?Lorenca? zastrzelili w chlewie tucznika, zabrali konia z wozem, na który załadowali zdobycz.
   Matce Jana Jurkowskiego ?Synka? wyrwali z uszu i zabrali złote kolczyki.
   Jana Pietraszka ograbili, zabrane rzeczy załadowali na wóz, a jego samego zatrzymali jako woźnicę. Miejscowa młodzież uzbroiła się w widły, zaatakowała rabusiów i Pietraszka odbiła.
   Innym razem ograbili mieszkańców Nowej Białej, uprowadzili Jana od Katryny. Zrozpaczona długo męża poszukiwała, wierzyła, że żyje i wróci. Pewnego dnia podrzucono jej kartkę z informacją, gdzie jest mąż. W Waksmundzkim lesie znaleziono grubo przykryte ściółką i gałęziami cztery trupy, a wśród nich męża Katryny, wszyscy byli z Nowej Białej. Przy biciu w dzwony przywieziono zamordowanych na wozie do wsi, spotkała ich ludność Nowej Białej. Po tych napadach młodzież słowacka uchodziła na stałe do Słowacji.

   Cały art. http://www.przeglad-tygodnik.pl/pl/artykul/ogien-byl-bandyta-0

   Dla czego media a wszególnosci TVN24 milcza ?czy maja kaca.Kiedy zostanie rozwalony pomnik Bnandyty Ognia.

   Odpowiedz na ten komentarz
 25. Anonimowy
  Anonimowy 2 lutego, 2014, 11:46

  Wszystko jasne napadli na wsie zabili niewinnych cywilow itp. mam nadzieje ze to nie byly prowokacje UBeckie tylko prawda ale dlaczego nikt nie zadaje sobie trudu zbadania jaki to uzbrojony oddzial Bialorusinow dzialajac na terenie Rzeczpospolitej podczas dzialan wojennych rozbroil polskich zolnierzy?? Kim byli ci Bialorusini..czyzby to nie obywatele Rzeczpospolitej?? W takim razie czy ci Bialorusini to aby nie zdrajcy Polski zaslugujacy na kule w leb?? Toczyla sie wojna z Niemcami a oni strselali w plecy polskim zolnierzom??

  Odpowiedz na ten komentarz
  • Anonim
   Anonim 1 marca, 2016, 02:29

   Anonimowy , ty lepiej zastanów się czy potrafisz czytać ze zrozumieniem. Ja nie wiem dokładnie jak to było z tym rozbrojeniem oddzialu Burego przez Białorusinow, ale w artykule nie pisze nic o tym , że oddział Burego był wymordowany przez Białorusinow tylko rozbrojony. Jak to porównać z mordowaniem nieuzbrojonych furmanów? Bo innej religii? Mścić się na nieuzbrojonych chłopach? Rzeczywiście bohater z tego Rajsa i prawdziwy polski rydzyk. Masz chyba tak samo wyprany łeb jak wszyscy przykościelni nacjonaliści od Rydzyka. Polsce i Polakom takie zakały broniące bandziorów nic dobrego nie przyniosą. Nie żyłem w latach tej brudnej wojny i mam więcej szczęścia od mojego ojca , który osierocony ( dziadek w Buchenwaldzie zginął) miał przechlapane życie, ale wiem jedno, że bandzior bez względu na to czy nosi polski czy niemiecki czy rosyjski mundur jest bandziorem a nie żołnierzem i nic go nie usprawiedliwia. Stawiać takim pomniki i płacić odszkodowania z moich podatkow? Zgadzam się z Balcerowiczem , że politycy to zeszmacone kundle którzy pieniędzy krajowi nigdy nie przysporzą, ale roztrwonić je potrafią pod każdym pretekstem.

   Odpowiedz na ten komentarz
 26. Anonimowy
  Anonimowy 28 lutego, 2014, 16:13
  • anmar286
   anmar286 15 lipca, 2014, 17:34

   Ojca mojego męża zabrali tzw żołnierze przeklęci , obrabowali dom , zabrali konia . .Nigdy już nie wrócił.To był taki zwyczajny chłop ,tyle że zamożniejszy .Nie wiadomo ,gdzie spoczywają jego zwłoki .Było to na Podlasiu , wieś Zakanale – niech pamię tych bandytów będzie na zawsze przeklęta

   Odpowiedz na ten komentarz
 27. Paolo
  Paolo 11 września, 2014, 22:26

  Cóż za zbiór komunistycznych kłamstw.

  Odpowiedz na ten komentarz
  • Tadeusz
   Tadeusz 31 stycznia, 2015, 19:11

   Paolo.To nie komunistyczne kłamstwa. Nie wiem ile masz lat i czy Twoja wiedza nie opiera się tylko na propagandzie. W mojej rodzinnej wiosce na pograniczu Podlasia i Mazowsza jednej nocy wykonano wyrok na jej 7 mieszkańcach. Prokuratorem w rozprawie był 17-sto letni chłopak z tej samej wsi. Po wojnie ślad po nim zaginął. Podobno uciekł na Śląsk. Wyroki dotyczyły: 1 członka PPR, 1 “sympatyka sowietów”, 1 milicjanta “za ruskich”, 1 konfidentki niemieckiej i trzech osób, których “winy” nie udało mi się ustalić. Egzekucji dokonano jednej nocy, jednego dnia 7 pogrzebów. Kobietę zastrzelono z dzieckiem przy piersi. Dziecko przeżyło. Jeden ze skazanych zdołał uciec. Ale pewnie wolałby zostać bo rozeźlony egzekutor strzelając na oślep po obejściu zabił mu jedynego syna. I wreszcie byłby jeszcze ósmy pogrzeb, rozprawa dotyczyła także mojego dziadka. bo był sołtysem “za ruskich”. A został sołtysem bo umiał pisać i pisał chłopom różne pisma do urzędów(głównie podania o umorzenie podatków). Taka była jego “wina”. Na szczęście w rozprawie uczestniczył kolega dziadka, któremu dziadek czytał AK-owskie ulotki. Trzeba przyznać, że zachował się naprawdę bohatersko bo powiedział – jeżeli chcecie go rozwalić to zacznijcie ode mnie, On mi czyta wszystkie nasze pisma. – I narażając swoje życie ostrzegł dziadka, żeby nie nocował w domu. Dziadek zgodził się być sołtysem nie dla zysku, nie dla sympatii do “sowietów” ale, żeby pomóc biednym ludziom i przypłaciłby to życiem. To były smutne czasy. To nie komunistyczna propaganda. To życie.
   Dla jasności, ani moi rodzice, ani ja nigdy nie wstąpiliśmy do PZPR, nie zrobiliśmy kariery, nie daliśmy się złamać.
   A przecież wielu polityków kształtujących poglądy naszej młodzieży wychowało się w partyjnej rodzinie PZPR, Dzięki niej zdobyli wykształcenie wstępując na uczelnie z punktami za pochodzenie, robili kariery korzystając z partyjnego poparcie, a kiedy zaczęła się walić komuna zręcznie “przebiegunowali| swoje poglądy i dalej robią kasę w warunkach “nowej demokracji” i celebrują niedawnych “wrogów narodu” jako “bohaterów narodowych”.
   Życie jest przewrotne, czyż nie?

   Odpowiedz na ten komentarz
 28. na pohybel czarnym i czerwonym
  na pohybel czarnym i czerwonym 27 lutego, 2015, 19:09

  Sprawa Burego została umorzona przez IPN ze względu na to, że został już prawomocnie skazany za tę zbrodnię, a jej sprawcy nie żyją. Przeczytaj sobie o tym na stronie IPN tępy śmieciu.

  Odpowiedz na ten komentarz
 29. WiN
  WiN 1 marca, 2015, 10:06

  Czy z powodu Burego, który jak wiadomo bronić się w uczciwym procesie nie może, żądacie anulowania święta wszystkich dziesiątek tysięcy uczciwych żołnierzy Polski Podziemnej. ??????????????????????????? Dziś można tylko zgadywać że Białorusini współpracowali z bezpieką więc ich rozwalał. A może był bandytą. To Wy komuchy stosujecie odpowiedzialność zbiorową.

  Odpowiedz na ten komentarz
  • sf...
   sf... 1 marca, 2016, 14:25

   A niech sobie świętują, niechaj będą parady albo barykady. Nie ma sensu uogólniać, ale indywidualne spojrzenie to się należy: W szeregach Żołnierzy Wyklętych – obok bohaterów – było też kilku bandziorów i sama przynależność do tej organizacji ani nie usprawiedliwia ich zbrodni ani nie upoważnia ich rodzin do pobierania odszkodowań.

   Wprost przeciwnie – bandyckie jednostki powinno się po prostu wykluczyć z grona Żołnierzy Wyklętych, powiedzieć: splamili honor, dokonali zbrodni, nie będziemy ich imionami kalać imion prawdziwych bohaterów ustawiając ich z nimi w jednym szeregu. I świętować całą resztę ile dusza zapragnie, a teczki tych zostawić w towarzystwie teczek morderców z UPA.

   A ofiarom bandytów przyznać odszkodowanie, które aktualnie pobierają rodziny bandytów.

   Ale nieeee, Wyklęci byli cacy, to niemożliwe żeby w ich szeregach znalazł się choć jeden bandyta!

   Odpowiedz na ten komentarz
 30. lemko
  lemko 3 marca, 2015, 17:24

  ale wdowa po “Burym” kasę tzn. odszkodowanie od państwa polskiego dostała w nagrodę za “osiągnięcia” i “zasługi”

  Odpowiedz na ten komentarz
 31. lemko
  lemko 3 marca, 2015, 17:30

  temat bolesny i dobrze, że przynajmniej w internecie coś się mówi, ostatnio nawet pan Prezydent bąknął coś na ten temat, o ofiarach podziemia, ciekawe czy ten temat się rozwinie i na równi z uhonorowaniem niezłomnych walczących w podziemiu uczci się także pamięć ich często niewinnych ofiar. Ale kto to ma zrobić w naszym katolickim, wszechpolskim, narodowym i czystym kraju?

  Odpowiedz na ten komentarz
 32. mit
  mit 27 stycznia, 2016, 16:54

  Oto mit “rzolnierzy wyklętych” , mit , który tylko w Polsce istnieje. To tak jak z Armią Czerwoną – mit nieskazitelnej w Rosji, tak i z tymi “wyklętymi” inne narody mają porachunki…

  Odpowiedz na ten komentarz
 33. kazik
  kazik 31 stycznia, 2016, 11:01

  W nawiązaniu do komentarza p.J.Cygana.
  W pełni popieram uwagi i opinie nt. “żołnierzy wyklętych”.
  Wyklęci to byli, ale przez ówczesne społeczeństwo, a zwłaszcza ludność wiejską.
  Wiem, że dla niektórych, obalanie mitów jest bolesne.
  “Wyklęci”- to nie było żadne zbrojne ramię Niepodległej.
  W dużej częsci, tak na oko z 70%, to byli zwykli bandyci.
  Wynosić tych szubrawców (zaznaczam-nie wszystkich), na cokoły, to przesada.

  Odpowiedz na ten komentarz
 34. Sprawiedliwy
  Sprawiedliwy 25 lutego, 2016, 21:25

  Zimny dreszcz przechodzi mi po plecach . Kiedy tak patrzę, że takim ludziom jak “bury”, “jastrząb” czy “żelazny” (celowo z małej litery) – stawia się pomniki, i gloryfikuje ich osoby, to przeraża mnie, że od tego już bardzo blisko do postawienia pomnika hitlerowi i pisania peanów na cześć stalina. I jedni i drudzy mają na swoich rękach krew niewinnych ludzi. Rozumiem, że czas wojny i czas haosu powojennego rządzi się swoimi prawami. Ale bestialstwa nigdy niczym nie wolno usprawiedliwiać. Jeśli taki tok rozumowania byłby właściwy to powinniśmy usprawiedliwić sowiecką hołotę gwałcącą polskie kobiety, rozdzierającą na pół polskie niemowlęta, palącą polskie wsie, roztrzaskującą głowy Polaków młotami i siekierami bo przecież oni walczyli dla swojego kraju w dobrej wierze. Moim zdaniem należy mówić prawdę : “niezłomni bohaterzy antykomunistycznego podziemia” walczyli z “czerwoną bestią” ale przy tym mordowali także zwykłych, niewinnych ludzi. Nie wolno zakłamywać historii. Wobec gloryfikacji “niezłomnych” czy “wyklętych” nie dziwię się, że historia hihocze szyderczo w ustach ludzi mówiących o “polskich obozach zagłady”. Nie zdziwię się, jeśli wkrótce to Polska stanie sę winna zbrodni wojennych.
  Moje urodziny obchodzę 1. marca. I jest mi przykro, że będzie to również święto “niezłomnych” bandytów. Komu zależało, żeby bez żadnej weryfikacji, mimo wielu relacji jeszcze żyjących świadków naocznych tamtych niechlubnych zdarzeń, ustanowić święto TAKICH ludzi……….. ?

  Odpowiedz na ten komentarz
 35. good bad ugly
  good bad ugly 1 marca, 2016, 19:11

  Polecam film “Żołnierze wyklęci” https://www.reddit.com/r/Polska/comments/48ftxd/ciemna_strona_legendy_%C5%BCo%C5%82nierzy_wykl%C4%99tych/ dla tych co nie znają historii, na pewno nieco rozjaśni jak to wszystko wygląda i kim byli żołnierze wyklęci.

  Odpowiedz na ten komentarz
 36. Agniko
  Agniko 17 lipca, 2016, 06:50

  Zgadzam się w zupełności z nazwaniem mordercą. To czego dokonali było zwykłą zbrodnią. Niemniej, nazywanie wszystkich żołnierzy Podziemia Niepodległościowego jest wielką niesprawiedliwością. Większość to byli ludzie, którzy w czasie wojny walczyli z Niemcami. Byli wśród nich Cichociemni zrzuceni z Anglii tacy jak Hieronim Dekutowski ps. “Zapora” aresztowany i więziony przez UB za przynależność do AK, następnie rozstrzelany. Po paru miesiącach przesłuchań, miał powybijane stawy i zęby i osiwiał. Miał 30 lat i wyglądał jak starzec. Do Wyklętych należał również Witold Pilecki dobrowolny więzień w Auschwitz , jeden z największych bohaterów II Wojny Światowej, torturowany i skazany na śmierć w procesie pokazowym. Był generał Emil Fieldorf ps.” Nil”, walczył z Niemcami, stworzył słynną listę “główek” czyli nazistów do zabicia. Większość z nich była bohaterami, a takie akcje jak wyżej opisana były odosobnione. Ci ludzie zostali bestialsko zamordowani, a ich ciała wrzucone do rowu i zalane betonem. Rodziny do dziś szukają ich. Przez kilkadziesiąt lat nie mieli prawa do włąsnego grobu, ani nie oddawano im należnych honorów, chociaż walczyli o, Polskę niepodległą, walczyli z okupantem niemieckim, a następnie z okupantem sowieckim. Często nie mieli innego wyjścia, ponieważ nawet wówczas, kiedy chcieli żyć jak normalni obywatele to i tak byli prześladowani. Przykładem jest Jan Rodowicz ps. “Anoda” harcerz, żołnierz Szarych Szeregów i AK oraz Delegatury Sił Zbrojnych. Brał udział w Akcji pod Arsenałem. Po wojnie studiował architekturę, nie walczył. Jednak UB aresztowało go i po brutalnym śledztwie wypchnęło przez okno, kłamiąc że było to samobójstwo. Dlatego, nazywanie wszystkich Wyklętych bandytami jest kłamstwem i komunistyczną prowokacją.

  Odpowiedz na ten komentarz

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy