LIST OTWARTY

LIST OTWARTY

LIST OTWARTY
Do Pana Prezesa Rady Ministrów
Prof. Jerzego Buzka
Szanowny Panie Premierze,

Pański rząd ponosi odpowiedzialność za nędzę polskich pielęgniarek i zagrożenia, jakie wskutek ich desperackich strajków zawisły nad tysiącami pacjentów.
Każdy pracownik w Rzeczypospolitej ma prawo do godziwego wynagrodzenia za pracę, takie bowiem prawo gwarantuje wszystkim pracującym kodeks pracy. Zasada godziwego wynagrodzenia jest jedną z podstawowych zasad prawa pracy, zapisaną w art. 13 kodeksu pracy, a także uznana jest za fundamentalną zasadę polityki socjalnej przez społeczność międzynarodową. Realizację tej zasady ma zapewnić państwo, które jest obowiązane do prowadzenia sprawiedliwej polityki płacowej. Rząd jest głównym podmiotem tej polityki, nie może więc uchylać się od jej prowadzenia pod pretekstem, że państwo nie jest stroną w stosunkach pracy z pielęgniarkami, a na płace w “zreformowanej” służbie zdrowia brak jest środków w budżecie państwa.
Rzeczpospolita jest z mocy art. 2 konstytucji demokratycznym państwem prawnym, obowiązanym do urzeczywistniania zasad sprawiedliwości społecznej. Rząd Pana Premiera zasady te pogwałcił, nie podejmując właściwych działań, zmierzających do rozwiązania jątrzącego się od dawna problemu. Z poprzednich protestów pielęgniarek nie wyciągnięto odpowiednich wniosków. Dlaczego Pańscy ministrowie, Panie Premierze, dopiero teraz wymyślili rozciągnięcie na ZOZ-y przepisów ustawy o negocjacyjnym kształtowaniu przeciętnych wynagrodzeń, zamiast przygotować zmianę ustawy w roku ubiegłym? Zmarnowano szansę załatwienia tej sprawy na rok bieżący. Zwłoka pociągnęła za sobą ogromne straty, ale nikt za to nie poniósł odpowiedzialności.
Z wyrazami szacunku
b. rzecznik praw obywatelskich
i b. minister pracy i polityki socjalnej
Tadeusz Zieliński

Wydanie: 52/2000

Kategorie: Kraj

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy