Mikołaj Grabowski działa z siłą buldożera

Mikołaj Grabowski działa z siłą buldożera

CHARAKTER (Z) PISMA

Dąży do osiągania wielkich celów. Nie boi się ryzyka. Nie znosi ograniczeń. Nie jest rewolucjonistą „z dołu”, lecz „z góry”: nie lansuje tego, co prostackie, lecz walczy, aby rzeczy wzniosłe nie dostały się w marne ręce.
Mikołaj Grabowski w swoim piśmie ujawnia wszystkie cechy świetnego szefa i gospodarza. Nie pochyla liter. Trzyma je w pionie, zatem to rozsądny, skuteczny organizator. Środkowa wstęga jego pisma w porównaniu z elementami nadlinijnymi i podlinijnymi jest zaakcentowana jako bardzo duża i wysoka – jawi się więc jako człowiek zdecydowany, śmiały i przedsiębiorczy, koncentrujący się na realiach, twardo stojący nogami na ziemi i nader praktyczny. Stawia ogromne litery: „a”, „z”, itp., przy czym mocno naciska piórem na papier. Oznacza to, iż na co dzień działa z siłą buldożera, bez zahamowań manifestując swoją olbrzymią moc. Pisząc, nie dba o szczegóły, bo także i w życiu detale pozostawia innym – sam zaś rządzi i mądrze gospodaruje.

Wydanie: 26/2002

Kategorie: Sylwetki
Tagi: Jerzy Danton

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy