Czy nielegalne nagranie może być dowodem w sądzie?

Czy nielegalne nagranie może być dowodem w sądzie?

PRO

Aleksander Głazek,
dyrektor Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie

Instytut bada taśmy i nagrania, np. pod względem identyfikacji głosów i wiarygodności zapisu. Zapisy dźwiękowe już niejednokrotnie były w Polsce jednym z ważniejszych dowodów w sprawie, przyczyniając się np. do wydania wyroku skazującego w słynnym procesie „Gumisia” w Krakowie. Nie wypowiadam się natomiast co do oceny wartości takich dowodów, jeśli zostały zdobyte nielegalnie. Tutaj decyzję o zaliczeniu nagrania w poczet dowodów każdorazowo podejmuje sąd.

KONTRA

Prof. Marian Filar,
prawo karne

Raczej nie. W prawie amerykańskim funkcjonuje formuła „owocu z zatrutego drzewa”, w myśl której niczego, co zostało zdobyte nielegalnie, nie można zastosować w sądzie. W naszym systemie prawnym tak daleko idących rozwiązań nie ma, co oznacza, że np. nielegalnie zdobyta taśma może być uwzględniona w procesie, ale dowodem w sprawie może stać się np. wtedy, gdy zostanie potwierdzona, uwiarygodniona zeznaniami świadków lub innymi dowodami mającymi znaczenie dla sądu.

Wydanie: 3/2003

Kategorie: Pytanie Tygodnia

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy