Porto – europejska burza mózgów

Porto – europejska burza mózgów

Założeniem Nowej Europy Socjalnej są reformy i nacisk na tworzenie nowych miejsc pracy

Obradujący w dniach 7-8 grudnia 2006 r. w Porto Kongres Partii Europejskich Socjalistów zgromadził ponad 30 najważniejszych lewicowych ugrupowań w Europie. Oprócz premierów Blaira i Zapatera gościł wszystkich socjaldemokratycznych premierów europejskich i przywódców partii. W kongresie uczestniczyli również przedstawiciele partii socjalistycznych z Azji, Afryki i Ameryki. Gościem specjalnym był Howard Dean, przewodniczący Komitetu Krajowego Partii Demokratycznej z USA, która w niedawnych wyborach po raz pierwszy od 14 lat uzyskała większość zarówno w Izbie Reprezentantów, jak i w Senacie USA. Oprócz wymienionych gości w kongresie udział wzięli szef Parlamentu Europejskiego i komisarze rekomendowani przez partie lewicowe.
W sumie w obradach kongresowych brało udział przeszło 300 delegatów i 1000 gości.
W skład delegacji SLD weszli: Wojciech Olejniczak, Andrzej Szejna, Grzegorz Napieralski, Artur Hebda, Marek Siwiec, Ryszard Kalisz, Jolanta Szymanek-Deresz, Tadeusz Iwiński, Jan Guz, Józef Oleksy, Grzegorz Pietruczuk, Jarosław Jabłoński, Piotr Gadzinowski, Longin Pastusiak, Bogusław Liberadzki oraz Inga Kamińska.
Kongres wyłonił nowe kierownictwo PES. Przewodniczącym został ponownie Poul Nyrup Rasmussen, a członkiem Prezydium PES z rekomendacji SLD Andrzej Szejna, szef delegacji polskiej SLD/SdPl/UP w Parlamencie Europejskim.
Poul Nyrup Rasmussen oraz Jacques Delors, były wieloletni przewodniczący Komisji Europejskiej, ogłosili program Nowej Europy Socjalnej. Jego założeniem są reformy społeczno-ekonomiczne, przy jednoczesnym nacisku na tworzenie

nowych miejsc pracy.

10 priorytetom Nowej Europy Socjalnej zostanie poświęcony odrębny artykuł.
Niewątpliwą gwiazdą kongresu była Ségolčne Royal, kandydatka na prezydenta Francji. Zdaniem Marka Siwca jej przemówienie kwalifikuje się jako exposé nie tylko przyszłego prezydenta Francji, ale również prezydenta Zjednoczonej Europy. Wojciech Olejniczak podkreślił świetne wrażenie, jakie robi Ségolčne jako polityk, oraz jej umiejętność zjednywania sympatii ludzi.
Kongres to nie tylko obrady plenarne, ale również grupy robocze i spotkania kuluarowe.
Dużą aktywność wykazał przewodniczący SLD, Wojciech Olejniczak, który spotkał się z premierem Portugalii – José Sócratesem Carvalhem Pinto de Sousą, przewodniczącym Rady Najwyższej Ukrainy – Oleksandrem Morozem, przewodniczącym austriackiej SPOE – Alfredem Gusenbauerem, przewodniczącym czeskiej CSSD, byłym premierem – Jirim Paroubkiem i Zhang Zhijunem – wiceministrem Departamentu Międzynarodowego KPCh.
W trakcie sesji plenarnej głos zabrali Andrzej Szejna, Marek Siwiec, przedstawicielka ECOSY, Anna Skrzypek, oraz w imieniu PES activists Elwira Lewandowska. W imieniu Unii Pracy przemawiał prof. Adam Gierek. SdPl na kongresie reprezentował Marek Borowski. Ponadto poruszono szereg problemów bardzo ważnych dla przyszłości Europy i Unii Europejskiej.
Poseł Andrzej Szejna wziął udział w debacie na temat nowej socjaldemokratycznej polityki energetycznej, która wydaje się teraz szczególnie ważna ze względu na rosnącą zależność Europy od niewielkiej liczby dostawców surowców energetycznych. W swoim przemówieniu poseł zwrócił uwagę na potrzebę solidarności europejskiej podczas negocjacji i rozmów z partnerami zagranicznymi. Elementem odróżniającym podejście socjaldemokratów do polityki energetycznej od poglądów konserwatystów i liberałów jest socjalny wymiar polityki energetycznej, a więc odnoszący się do małych i średnich przedsiębiorstw oraz pojedynczych gospodarstw domowych.
– Odnotowany ostatnio – mówił Andrzej Szejna – wzrost cen energii w przyszłości będzie stawał się coraz większym problemem dla światowych rynków energii. Prognozy wskazują, że do 2030 r. Europa w prawie 70% całkowitych potrzeb energetycznych będzie zależna od

importu surowców energetycznych

i osiągnie 90-procentowy poziom zależności od dostaw ropy oraz 80-procentowy od dostaw gazu. Dlatego wspólna strategia ma duże znaczenie dla relacji z krajami i regionami dostarczającymi paliw kopalnych, szczególnie biorąc pod uwagę rozbieżne narodowe podejścia krajów członkowskich UE.
Marek Siwiec mówił o specyfice nowych krajów członkowskich, jeśli chodzi o traktowanie Europy w kategoriach socjalnych. Stwierdził, że trzy cechy odróżniają nowe kraje członkowskie od starych: przepaść w dochodach między najbiedniejszymi a najbogatszymi, powiększająca się bariera edukacyjna związana z materialnymi gwarancjami dostępu do dobrych szkół, rozwiązania strukturalne z czasów socjalizmu nieadekwatne do gospodarki rynkowej. Marek Siwiec stwierdził, że odbudowa formacji lewicowych musi być związana z ofertą partii dla osób wychowanych po 1989 r. (Szczegółowe sprawozdanie zostanie umieszczone na stronie internetowej SLD oraz w wydawnictwie przygotowanym przez Sekretariat Międzynarodowy SLD). Siwiec, podkreślając fakt, że Partia Europejskich Socjalistów jest bardzo ważnym źródłem inspiracji dla polskich organizacji socjaldemokratycznych, podziękował PES za wsparcie okazane całemu ruchowi lewicowemu w Polsce.
W grupach roboczych aktywnie uczestniczyli sekretarz generalny SLD, Grzegorz Napieralski, znajomy wszystkich socjalistów, niemalże legendarny już Tadeusz Iwiński. Longin Pastusiak skoncentrował się w swej pracy kongresowej na relacjach transatlantyckich, czego kulminacją było spotkanie z Howardem Deanem. Jolanta Szymanek-Deresz wniosła znaczący wkład w merytoryczną dyskusję PES Women.
W kuluarowych spotkaniach brylowali jak zwykle Ryszard Kalisz i Józef Oleksy wspierający w ideowych dyskusjach Artura Hebdę i Piotra Gadzinowskiego. Reprezentujący OPZZ przewodniczący Jan Guz wielokrotnie informował swych europejskich kolegów o działaniu związków zawodowych w Polsce, mówił m.in.: – Nie da się tworzyć nowoczesnej demokracji, dojrzałego społeczeństwa obywatelskiego bez związków zawodowych. Ich pozytywnej, społecznej roli nie kwestionuje nikt rozumny. Jednym z podstawowych zadań partii politycznych jest

dbanie o elektorat.

To oczywiste, że naturalnym sojusznikiem socjalistów są związki zawodowe. Mamy zbliżone idee, cele i programy działania.
Wspaniałe świadectwo aktywności SLD dała młodzież w osobach przewodniczącego FMS, Grzegorza Pietruczuka, i Anny Skrzypek – sekretarz generalnej ECOSY. Ich upór i konsekwencja doprowadziły do tego, iż następne ważne spotkanie – Kongres ECOSY – odbędzie się w marcu w Warszawie.
Kongres zwieńczył wiele akcji organizowanych przez PES. Jedną z nich była kampania PES activists: „Różnorodność TAK, Nietolerancja NIE”, warto podkreślić, iż przemówienie w tej sprawie wygłosiła przedstawicielka SLD, Elwira Lewandowska. Z kronikarskiego obowiązku przypomnę, iż PES activists jest formą indywidualnego członkostwa w PES.
Wszystkich zainteresowanych Kongresem PES odsyłam na stronę internetową http://www.pes.org/content/view/706/1700016/, na której oprócz dokumentów znajduje się zapis wideo całego kongresu. Szczególnie gorąco polecam przemówienie Poula Rasmussena.

 

Wydanie: 51-52/2006

Kategorie: Świat

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy