Jakie będą korzyści ze wzrostu płacy minimalnej?

Jakie będą korzyści ze wzrostu płacy minimalnej?

Waldemar Witkowski,
przewodniczący Unii Pracy
Przede wszystkim podniesie się poziom życia tych ludzi, którzy zarabiali na pograniczu płacy minimalnej. Nie można zapominać o wpływach do ZUS i podatkach, które w znacznej części trafiają do samorządów. Podniesienie płacy minimalnej jest słusznym postulatem. W społeczeństwach egalitarnych powinna ona wynosić 50% wynagrodzenia średniego. Nie widzę żadnych specjalnych zagrożeń związanych ze wzrostem płacy minimalnej. Jeśli pracodawca chce mieć pracownika, a nie niewolnika, powinien mu godziwie zapłacić. Człowiek, który otrzymuje odpowiednie wynagrodzenie, jest przecież bardziej zmotywowany do pracy.

Andrzej Radzikowski,
wiceprzewodniczący OPZZ
Dysponujemy badaniami Banku Światowego, z których wynika, że wpływ wzrostu płacy minimalnej na makroekonomię jest niewielki. Ważne jest jednak to, że za obecne najniższe wynagrodzenie w Polsce po prostu nie da się przeżyć, dlatego jego podniesienie oznaczać będzie zmniejszenie się skali ubóstwa w kraju. 1,3 mln ludzi, którzy teraz zarabiają płacę minimalną, odczuje poprawę sytuacji materialnej. Przedsiębiorcy często narzekają, że pracownicy nie mają motywacji do pracy. A jak mają mieć, skoro praca nie chroni przed biedą? Podniesienie płacy minimalnej to zwiększenie aktywności zawodowej ludzi. Jest to też korzystne dla budżetu państwa. Większe wynagrodzenie minimalne spowoduje wzrost popytu wewnętrznego, co poprawi stan całej gospodarki.

Dr Jan Czarzasty,
Zakład Socjologii Ekonomicznej SGH
Podniesienie płacy minimalnej będzie zachęcało do podejmowania pracy, szczególnie osoby o niskich kwalifikacjach. Mowa głównie o tych, które ze względu na program 500+ zastanawiały się nad tym, czy opłaca się pozostać na rynku pracy. Może to więc oznaczać, że więcej kobiet zdecyduje się na kontynuowanie aktywności zawodowej. Sytuacja ekonomiczna nie wskazuje na to, aby samo podniesienie płacy minimalnej wywołało zmniejszenie popytu na pracę, czyli bezrobocie. Jedyne, czego można się obawiać, to tego, że podwyższone koszty pracy mogą się odbić na cenach usług.

Maciej Łapski,
koordynator kampanii Polska Bez Wyzysku
Podwyższenie płacy minimalnej prowadzi do polepszenia warunków życia pracowników i ma zbawienny wpływ na gospodarkę. Pracodawcy narzekają na wysokie koszty pracy, ale w Polsce należą one do najniższych w Europie. Realnym problemem polskich przedsiębiorstw, zwłaszcza małych i średnich, jest brak klientów. Polki i Polacy zarabiają tak mało, że pieniędzy brakuje nawet na zakup żywności i zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych. Dobrze to obrazuje efekt 500+, po wprowadzeniu programu wzrosła sprzedaż artykułów spożywczych. Podwyższenie płacy minimalnej zwiększy popyt na dobra i usługi na całym rynku. W konsekwencji może nawet doprowadzić do powstania nowych miejsc pracy.

Wydanie: 25/2016

Kategorie: Pytanie Tygodnia

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy