Recepta to aktywność

Informatyka do walki z rakiem

Profilaktyka walki z rakiem wymaga aktywności ze strony instytucji regionalnych, placówek medycznych, a także… dostawców technologii informatycznych. Podejmowane przez nich działania mają na celu przede wszystkim aktywizację samych zainteresowanych.
Instytut Centrum Onkologii w Warszawie wraz z Mazowieckim Centrum Zdrowia Publicznego i firmą Asseco Poland SA zorganizowały konkurs pt. “Aktywność wizytówką świadczeniodawcy”. Konkurs skierowany jest do placówek medycznych uczestniczących w Populacyjnym Programie Profilaktyki Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy realizowanym przez Centrum Onkologii jako wojewódzki ośrodek koordynujący (WOK) tego programu.

Nagrody za badania

O zwycięstwie decyduje liczba przeprowadzonych badań cytologicznych oraz jakość tych badań. W pierwszym etapie konkursu, którego rozstrzygnięcie miało miejsce 29 stycznia 2010 r., wyróżnione zostały trzy najbardziej aktywne placówki:
1. Centrum Medyczno-Diagnostyczne w Siedlcach przy ul. Niklowej
2. Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Otwartego w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Konopnickiej
3. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze przy al. Jana Pawła II.
Kolejnych laureatów poznamy 30 lipca 2010 r.
Wszystkie nagrodzone placówki otrzymają nagrody rzeczowe w postaci wielofunkcyjnych urządzeń biurowych ufundowanych przez Asseco Poland SA. Jednak na tym nie kończy się wkład tej firmy w realizację Populacyjnego Programu Profilaktyki Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy. Bez odpowiedniego oprogramowania przeprowadzenie takiego konkursu ani samego programu nie byłoby możliwe. System Informatyczny Monitorowania Profilaktyki (SIMP) zbudowany przez Asseco Poland SA w ramach Narodowego Programu Walki z Rakiem w Polsce wspiera dwa programy skriningowe (przesiewowe) – wykrywania raka szyjki macicy (cytologia) i raka piersi (mammografia). SIMP umożliwia generowanie imiennych zaproszeń na badania ze wskazaniem świadczeniodawcy, który będzie je realizował. Od trzech lat wysyłane są miliony takich listów zaproszeń.

Testy skriningowe

Niezbyt często się zdarza, aby działalność komercyjna wiązała się z realizacją tak szczytnego celu. Dlatego nasz zespół z wielkim zaangażowaniem realizuje to przedsięwzięcie od 2006 r. Zbudowaliśmy unikatowy system informatyczny dla Narodowego Funduszu Zdrowia, który jest użyteczny także dla instytucji regionalnych i samych placówek medycznych. Zasadniczymi cechami systemu SIMP są: całkowita centralizacja, łatwość dostępu przez internet, ścisła integracja z Centralnym Wykazem Ubezpieczonych (CWU), wykonanym i rozwijanym przez Asseco Poland SA. CWU zawiera dane wszystkich ludzi w naszym kraju – potencjalnych świadczeniobiorców programów profilaktycznych, a ponadto integruje się z bazą wszystkich świadczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Dzięki takiej konstrukcji system już na wstępie weryfikuje uprawnienia każdej osoby do badania profilaktycznego, a następnie dzięki eksperckiej analizie (z uwzględnieniem innych świadczeń) pozwala ocenić efekty wykonywanych testów skriningowych. Dzięki temu idea monitorowania nie zamyka się jedynie w obszarze analizy wykonań i wyników, ale pozwala na ocenę zaawansowanych i złożonych wskaźników. Możemy dokonywać porównań i ocen, sięgając do poziomu świadczeniodawców – realizatorów programu, poprzez gminy, powiaty i województwa, na poziomie ogólnopolskim kończąc. Ścisłe powiązanie informacji z każdą osobą pozwala ocenić efektywność pracy personelu medycznego, jak również obliczać wskaźniki populacyjne.
Poza dostarczaniem poprzez SIMP wiedzy na temat realizacji skriningu w Polsce, jego organizacji i oceny efektów Asseco Poland SA włącza się czynnie w popularyzację idei programów profilaktycznych. Poza komercyjnym efektem naszej pracy jesteśmy zainteresowani pożytkami, jakie płyną z niej dla całego społeczeństwa.

Przemysław Seroczyński
Asseco Poland SA

Więcej informacji o Populacyjnym Programie Profilaktyki Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy i ogólnopolski wykaz placówek biorących udział w programie:
www.profilaktykaraka.coi.waw.pl.

Wydanie: 7/2010

Kategorie: Zdrowie

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy