RegioStars dla pomysłowych

RegioStars dla pomysłowych

Korespondencja z Brukseli

Unia Europejska przyznała nagrody za najbardziej nowatorskie projekty regionalne

Jedną z najważniejszych rzeczy jest to, że te projekty naprawdę wpływają na życie innych, a laureaci inspirują do zmian. Zwycięzcy i finaliści dają wyraźny przykład, jak miasta i regiony mogą działać na rzecz polepszenia jakości życia swoich mieszkańców – mówili Johannes Hahn, unijny komisarz do spraw polityki regionalnej, oraz europarlamentarzysta Jan Olbrycht, przewodniczący tegorocznej edycji konkursu RegioStars, podczas ceremonii wręczenia nagród, towarzyszącej dorocznej międzynarodowej konferencji „Regions for Economic Change – Building Sustainable Growth” („Regiony na rzecz zmian gospodarczych”) 20-21 maja w Brukseli.
RegioStars, nagrody Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej, przyznawane są od 2008 r., a trafiają do autorów najbardziej oryginalnych i racjonalizatorskich projektów finansowanych w ramach

unijnej polityki regionalnej,

wspierającej wyrównywanie różnic w rozwoju poszczególnych obszarów Unii Europejskiej. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich regionów, które wprowadzają w życie projekty współfinansowane przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny lub Fundusz Spójności. Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono rekordową liczbę 87 projektów z wszystkich 27 krajów członkowskich UE, z czego do finału zakwalifikowano 24. Ośmioosobowe jury przyznało nagrody w sześciu kategoriach (dwie nagrody CityStar, trzy za rozwój technologii informatycznych i komunikacyjnych, jedną w dziedzinie informacji i komunikacji), a cztery projekty wyróżniło. Nową kategorią konkursową była w tym roku CityStar, która zwracała uwagę na rolę miast w propagowaniu zrównoważonego rozwoju (w dziedzinach innowacyjnego zagospodarowania miejskich terenów poprzemysłowych oraz integracji migrantów lub grup mniejszościowych w miastach). Jury i ekspertom najbardziej spodobał się tu projekt przekształcenia kopalni w belgijskim przemysłowym mieście Genk. Nowe zagospodarowanie przestrzeni przewiduje m.in. dwie sale koncertowe i obszar wystawienniczy, które mają być otwarte we wrześniu tego roku. Projekt z Genk finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (kwotą 3,2 mln euro), podobnie jak drugi laureat CityStar – szwedzki instytut mikrofinansowania wspierający imigrantki w zakładaniu własnych przedsiębiorstw.
W kategorii technologii informatyczno-komunikacyjnych (ICT) zwyciężył litewski projekt szkoleń informatycznych dla ludzi starszych, niepełnosprawnych oraz pochodzących z odległych rejonów kraju. Celem autorów pomysłu – firm telekomunikacyjnych i informatycznych oraz banków i przedsiębiorstw zrzeszonych w 2002 r. pod nazwą Langas j Ateitj – oprócz nauczania, było stworzenie punktów powszechnego dostępu do internetu, rozwój usług internetowych, a przede wszystkim pokazanie dorosłym, że korzystanie z komputera jest możliwe i ułatwia życie. Dzięki temu ludzie uzyskali nie tylko

szeroki dostęp do internetu,

lecz także pewność w posługiwaniu się nim. W ciągu ponad dwóch lat w kursach komputerowych uczestniczyło 50,4 tys. dorosłych. Litewskie działania wsparł Europejski Fundusz Społeczny finansujący kształcenie zawodowe, zwiększanie poziomu zatrudnienia oraz integrację na rynku pracy.
Najlepszy we wprowadzaniu ICT dla małych i średnich przedsiębiorstw okazał się niemiecki projekt z zakresu telemedycyny, którego adresatami są pacjenci po ataku serca, a celem zredukowanie liczby osób hospitalizowanych. Do tej pory z tzw. opieki zewnętrznej, czyli ambulatoryjnego monitorowania, skorzystało ponad 100 pacjentów.
Statuetka w kategorii dostępu do internetu w słabo rozwiniętych regionach lub na terenach wiejskich trafiła do francuskiej Owernii, gdzie w ramach powołanego w 2005 r. partnerstwa publiczno-prywatnego udało się już na początku 2009 r. doprowadzić szerokopasmową sieć do 100% gospodarstw domowych(ok. 1,3 mln mieszkańców). Stało się to możliwe dzięki 10 mln euro z funduszy unijnych.
W dziedzinie informacji i komunikacji nagroda dla strony internetowej oferującej wysokiej jakości serwis informacyjny oraz prezentującej europejskie wartości pojechała na Litwę, gdzie 15 instytucji rządowych uczestniczy w administrowaniu oficjalną witryną www.esparama.lt, na której znajdziemy informacje na temat unijnych funduszy strukturalnych, instytucji UE, świadczeń i korzyści, czyli wszystko, co obywatel lub zainteresowana instytucja czy przedsiębiorstwo wiedzieć powinni. Szacuje się, że stronę zna 90% społeczeństwa, co rymuje się pięknie ze wspomnianym litewskim projektem szkoleń internetowych. I co może naszym polskim promotorom regionów dawać do myślenia. Wśród laureatów zabrakło propozycji polskiej, a jedyna, która znalazła się w gronie finalistów
w zakresie ICT – Multicentrum w Olsztynie – była wspólnym przedsięwzięciem z… Litwą. Szkoda, ale mamy szanse w kolejnych edycjach.

____________________________

Zgłoszenia do RegioStars 2011 przyjmowane są do 16 lipca, a wysyłać je należy pod adres regio-stars@ec.europa.eu. Niezbędne informacje, warunki, kryteria i formularze można znaleźć na stronie Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/interregional/ecochange/regiostars_11_en.cfm?nmenu=4.

Wydanie: 2010, 23/2010

Kategorie: Świat

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy