Rządowa nowelizacja ustawy o lasach

Rządowa nowelizacja ustawy o lasach

Sejm rozpoczął prace nad rządowym projektem zmian w ustawie o lasach oraz ustawie o ochronie przyrody – informuje Pracownia na rzecz Wszystkich Istot. Okazuje się, że prowadzona przez Lasy Państwowe gospodarka leśna narusza europejskie prawo ochrony przyrody. Co więcej, przyznaje to samo państwo polskie. Jednak, jak wskazują aktywiści, proponowana nowelizacja przepisów nie rozwiązuje problemu niszczenia przyrody podczas prac leśnych. Nie ma też możliwości kwestionowania wadliwych i bezprawnych wycinek lasów na drodze sądowej.

Proponowana przez rząd nowelizacja jest reakcją na toczące się obecnie przed Trybunałem Sprawiedliwości UE postępowanie o naruszenie przez Polskę prawa unijnego. Komisja Europejska zarzuca Polsce, że nasze prawo nie chroni odpowiednio polskich lasów. Jednym z zarzutów jest zwalnianie leśników z konieczności przestrzegania zakazów  w stosunku do chronionych gatunków (m.in. płoszenia i zabijania). Ponadto społeczeństwo właściwie nie ma możliwości powstrzymywania wycinek na drodze sądowej. Komisja zajęła się sprawą po skardze złożonej w 2017 r. m.in. przez Pracownię na rzecz Wszystkich Istot oraz Fundację Frank Bold.

Proponowana obecnie przez rząd nowelizacja usuwa przepis zwalniający leśników ze stosowania zakazów w stosunku do chronionych gatunków ważnych dla UE, wprowadza jednak inne przepisy, które według aktywistów są niekorzystne dla ochrony przyrody. W szczególności chodzi o zaprezentowany z projektem ustawy katalog „dobrych praktyk leśnych”, który nie gwarantuje rzetelnej ochrony polskich lasów, w których prowadzi się gospodarkę leśną.

„Gospodarka leśna w Polsce prowadzona jest niezgodnie z prawem Unii Europejskiej i wymogami ochrony przyrody. Powoduje to, że jest głównym zagrożeniem dla chronionych na mocy dyrektywy siedliskowej siedlisk leśnych w Polsce. Z danych przekazywanych przez polski rząd do Komisji Europejskiej wynika, że 54% siedlisk leśnych Natura 2000 w Polsce ocenionych zostało jako będących w niewłaściwym stanie” – mówi Radosław Ślusarczyk z Pracowni na rzecz Wszystkich Istot. „Co więcej, stan ochrony prawie jednej trzeciej siedlisk leśnych Natura 2000 w Polsce uległ pogorszeniu w okresie 2013-2018 w porównaniu do 2007-2012, sprawiając, że pod względem negatywnego trendu zmiany stanu siedlisk leśnych Polska plasuje się powyżej średniej unijnej. Zaproponowana nowelizacja niczego tutaj nie poprawi, jej jedynym celem jest utrzymanie papierowej ochrony lasów w Polsce” – dodaje Ślusarczyk

Organizacje zajmujące się ochroną przyrody: Greenpeace, Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot i Fundacja Frank Bold, podkreślają, że nowelizacja w ogóle nie eliminuje naruszenia prawa UE w zakresie obowiązku nadania stronie społecznej dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sprawie Planów Urządzenia Lasu. Polskie społeczeństwo nadal będzie pozbawione narzędzi prawnych do walki z nielegalnymi i dewastacyjnymi wycinkami, takimi jak masowe cięcia w Puszczy Białowieskiej w 2017 r. Oznacza to, że zaproponowana przez rząd nowelizacja nie rozwiązuje problemu sprzeczności ustawy o lasach z prawem UE i nie spowoduje wycofania skargi z Trybunału Sprawiedliwości. W poniedziałek ustawa dyskutowana była na posiedzeniu sejmowej Komisji ochrony środowiska. Teraz ma trafić pod obrady plenarne Sejmu.

 

fot.Steven Kamenar / Unsplash 

Wydanie:

Kategorie: Z dnia na dzień

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy