Salon Dobrej Książki im. Tadeusza Górnego – album „Polska 100 lat”

Salon Dobrej Książki im. Tadeusza Górnego – album „Polska 100 lat”

29 kwietnia 2021 r. o godz. 12.00 na kanale Muzeum Niepodległości w Warszawie na YouTube. Prowadzenie: prof. Michał Kleiber i Bogdan Szymanik

Najbliższy Salon Dobrej Książki im. Tadeusza Górnego poświęcony będzie publikacji „Polska 100 lat”. Ten bogato ilustrowany album pod redakcją Andrzeja Romanowskiego, Marii Płażewskiej i Jana Łozińskiego przygotowany został z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Pracami nad powstaniem tej wyjątkowej publikacji kierowała powołana z inicjatywy społecznej Rada Programowa, w skład której weszli m.in.: profesorowie M. Kleiber, A. Mencwel, H. Samsonowicz, J. Bralczyk oraz wybitni znawcy polskiej kultury: pisarz W. Myśliwski, dyrektor Teatru Wielkiego – Opery Narodowej – W. Dąbrowski, czy polski dyplomata, badacz stosunków międzynarodowych prof. A. Rotfeld.

Publikacja składa się z pięciu rozdziałów poświęconych polskiej historii, społeczeństwu, kulturze, nauce i gospodarce. Całość poprzedza wstęp historyczno-kulturowy. Autorami tekstów do tej publikacji, napisanych w formie esejów, są najwybitniejsi polscy uczeni związani z największych ośrodkami naukowymi w kraju, m.in. prof. M. Belka, A. Rotfeld, A. Chwalba, A. Friszke, J. Miodek, K. Skarżyńska, J. Skalski, J. Włodarczyk, W. Orłowski, R. Bugaj. W książce podjęte i zilustrowane zostaną rozważania na temat kształtowania się i rozwoju najważniejszych dziedzin życia narodu polskiego: skomplikowanej i trudnej historii Polski, jej suwerenności i transformacji dziejowej (przemian polityczno-gospodarczych), relacji i tożsamości społecznych, religii, oświaty, zdrowia, literatury i kultury, w tym: muzyki, filmu, sztuk pięknych i architektury. Nie zabrakło także omówienia rozwoju nauk technicznych czy przyrodniczo-medycznych.

Transmisja odbędzie się pod tym linkiem.

„Salon Dobrej Książki im. Tadeusza Górnego” – inicjatywa Muzeum Niepodległości w Warszawie – to, zgodnie z założeniem, cykliczne kameralne spotkania promujące publikacje książkowe i ich autorów. Dyskusje pod hasłem Salon Dobrej Książki odbywają się w wybrane poniedziałki i czwartki.

Wydanie:

Kategorie: Aktualne

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy