Tag "Bronisław Łagowski"

Powrót na stronę główną
Felietony Jerzy Domański

1200 i dalej

Nasz tygodnik nie jest własnością wielkiej spółki handlującej mydłem i powidłem ani żadnej grupy polityków. Jest własnością dziennikarzy

Opinie

Rozważania w kontekście wojny w Ukrainie

Dwie pomyłki i jedna racja amerykańskich realistów politycznych

Kraj Wywiady

Na dyplomację był czas po Majdanie

W miarę jak Ukraińcy żyli w niepodległości i wolności, stawali się coraz bardziej antyrosyjscy, aż wreszcie doszło do wojny

Książki

Lustracja „po polsku”

Przeciętni Polacy katolicy przystali na lustrację nie tyle z przekonania, ile dla świętego spokoju

Opinie

Pamięć, która dzieli

Wprowadzenie stanu wojennego było wyrazem odpowiedzialności za realnie istniejące państwo polskie

Felietony Jerzy Domański

Na marne czasy trylogia Walickiego

Poglądy Andrzeja Walickiego dalekie są od poprawności politycznej. Bardzo krytycznie oceniał całą dzisiejszą klasę polityczną. Demaskował kłamstwa na temat Polski Ludowej i deprecjonowanie osiągnięć milionów ludzi

Książki

Socjalizm tak, Solidarność nie

Ci, którzy regularnie chodzili na pochody pierwszomajowe, zaczęli ostentacyjnie chodzić na pielgrzymki

Książki

Łagowskiego aforyzmy filozoficzno-polityczne

Wznowienie dawno wyczerpanego dwutomowego zbioru esejów

Aktualne Przebłyski

Łagowski o Gowinie

Zaczęło się od egzaminów wstępnych na filozofię na UJ. Prof. Łagowski przy nazwisku Gowina napisał „coś w nim jest”

Sylwetki

List prof. Andrzeja Walickiego

Pragnę serdecznie podziękować PRZEGLĄDOWI za niespodziankę w postaci urodzinowego artykułu pióra Bronisława Łagowskiego oraz życzenia, wraz z deklaracją solidarności ze mną