Tag "Jarosław Iwaszkiewicz"

Powrót na stronę główną
Kultura

Inne życie Jarosława Iwaszkiewicza

Dopóki żył Iwaszkiewicz i dopóki rządził Gierek, Związek Literatów nie został rozwiązany

Książki

Mój złoty mój kochany…

Dla starzejącego się Iwaszkiewicza Jurek nie był ani pierwszą namiętnością, ani pierwszym kochankiem. Miał być miłością ostatnią

Kultura

Obsesja notowania

Zaglądamy do prywatnych zapisków Jarosława Iwaszkiewicza