Tag "Krzysztof Skubiszewski"

Powrót na stronę główną
Kronika Dobrej Zmiany

Zbyszek

Na przełomie zimy i wiosny pożegnaliśmy na cmentarzu ewangelicko-reformowanym w Warszawie Zbigniewa Matuszewskiego

Historia

Laboratorium kompromisu

Rada Konsultacyjna przy gen. Jaruzelskim torowała drogę do Okrągłego Stołu

Kraj

Plusy dodatnie i plusy ujemne

Ranking ministrów spraw zagranicznych

Aktualne Kronika Dobrej Zmiany

Kadry ponad wszystko

Zasada jest prosta: ściągnąć kogoś z tytułem naukowym, najlepiej z Krakowa. To na ambasadora