Tag "PRL"

Powrót na stronę główną
Historia

Polski Październik ‘56

Gomułkę poparli naród, prymas i… Wolna Europa

Publicystyka

Okupacja umysłów

Zrównywanie okupacji niemieckiej z Polską Ludową znieważa miliony ofiar nazizmu

Kraj

Złodziejska reprywatyzacja

Od 15 lat piętnujemy w PRZEGLĄDZIE reprywatyzacyjne patologie

Publicystyka

Na plecach radomskich robotników

Dla tysięcy radomian przemiany po 1989 r.były cięższym doświadczeniem niż wydarzenia z czerwca 1976 r.

Wywiady

Historia w ruinie

PiS, podobnie jak kiedyś Unia Wolności, nie dostrzega pułapek, które na siebie zastawia

Historia

Kukliński nie był sam

Szpiedzy w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego

Wywiady

Stracone szanse?

Gdyby nie dopuszczono do tak masowej likwidacji zakładów przemysłowych, bezrobocie byłoby o 1,5 mln mniejsze, a zarobki o jedną trzecią wyższe

Kultura

Małe tęsknoty

Polskie kino do niczego tak uparcie nie wraca jak do PRL-u

Kultura

Niezapomniane piosenki zapomnianych piosenkarek

Do połowy lat 50. na kobiecej scenie muzycznej były właściwie tylko trzy wielkie gwiazdy: Mirska, Koterbska i Zylska

Publicystyka

Solidarność skończyła się 4 czerwca ‘89

Walka o znaczki, sztandary i bohaterów zmarłej w 1989 r. Solidarności będzie nie mniej bezwzględna niż rywalizacja o spadek