Tag "reprywatyzacja"

Powrót na stronę główną
Felietony Jan Widacki

Reprywatyzacja

Po 1989 r. nikt w Polsce nie miał odwagi powiedzieć, że żadnej reprywatyzacji nie będzie. Brednie o rzekomo „świętym prawie własności”, o „konieczności naprawienia krzywd”, „oddania zagrabionych majątków” stanowiły podstawowe argumenty dyskursu politycznego. Sprzeciwić się jawnie i stanowczo reprywatyzacji nie miał odwagi SLD, bo bał się, że mu zarzucą bronienie decyzji komunistycznego reżimu z czasów PRL. „Święte prawo własności”? Jeśli tak, to trzeba unieważnić uwłaszczenie chłopów. Bo na czym ono polegało? Ano na tym, że należącą do dziedzica ziemię, a więc jego własność, dano chłopom, którzy ją uprawiali. „Konieczność naprawienia krzywd”? Tak, ale komu i przez kogo? Temu, który krzywdy doznał, a nie

Kraj

Wasze ulice, moje kamienice

Dlaczego to trwało tak długo

Kraj

Złodziejska reprywatyzacja

Od 15 lat piętnujemy w PRZEGLĄDZIE reprywatyzacyjne patologie

Kraj

Gmina na zamku!

Sucha Beskidzka za 5 mln zł odkupi zamek od rodziny Tarnowskich

Kraj

Miasto Jest Nasze wygrywa

Rodzina Marcinkowskich skupująca roszczenia przegrała w sądzie

Kraj

Za te budynki Polska już zapłaciła

Na warszawskiej liście nieruchomości objętych roszczeniami reprywatyzacyjnymi są domy, za które państwo polskie wypłaciło już odszkodowania

Kraj

Handlarze roszczeniami świętują

Warszawa znowu musi zwracać szkoły i przedszkola

Opinie

Mała reprywatyzacja – wielka hucpa!

Prawnicy z naruszeniem fundamentalnych zasad prawa wyręczyli opieszałego skądinąd ustawodawcę w uregulowaniu spraw związanych z nieruchomościami wywłaszczonymi na mocy Dekretu Bieruta. Rozstrzygali sprawy dekretowe, pomimo że nie sposób było odwrócić skutków wywłaszczeń ze względu na upływ czasu, a także istotne zmiany prawa i stanu prawnego nieruchomości. Działo się to wprawdzie w słusznej sprawie, ale zrodzony z tego potworek prawny zwany „małą reprywatyzacją”, to wyjątkowa szkarada, stanowiąca karykaturę idei praworządności. Zwracane nieruchomości rzadko kiedy pozostają w rękach spadkobierców dawnych właścicieli, a obrót nimi to wyjątkowo intratny interes. Wprowadzenie Każdemu, kto po raz pierwszy spotyka się z zagadnieniem reprywatyzacji, intuicyjnie wydawać

Kraj

Odszkodowania wypłacane bezprawnie

Urzędnicy nie sprawdzają, czy nieruchomości, do których zgłaszane są roszczenia, nie zostały spłacone na mocy umów odszkodowawczych

Kraj

Handel roszczeniami trwa

Sejm musi ukrócić dziką reprywatyzację