Tag "reprywatyzacja"

Powrót na stronę główną
Opinie

Mała reprywatyzacja – wielka hucpa!

Prawnicy z naruszeniem fundamentalnych zasad prawa wyręczyli opieszałego skądinąd ustawodawcę w uregulowaniu spraw związanych z nieruchomościami wywłaszczonymi na mocy Dekretu Bieruta. Rozstrzygali sprawy dekretowe, pomimo że nie sposób było odwrócić skutków wywłaszczeń ze względu na upływ czasu, a także istotne zmiany prawa i stanu prawnego nieruchomości. Działo się to wprawdzie w słusznej sprawie, ale zrodzony z tego potworek prawny zwany „małą reprywatyzacją”, to wyjątkowa szkarada, stanowiąca karykaturę idei praworządności. Zwracane nieruchomości rzadko kiedy pozostają w rękach spadkobierców dawnych właścicieli, a obrót nimi to wyjątkowo intratny interes. Wprowadzenie Każdemu, kto po raz pierwszy spotyka się z zagadnieniem reprywatyzacji, intuicyjnie wydawać

Kraj

Odszkodowania wypłacane bezprawnie

Urzędnicy nie sprawdzają, czy nieruchomości, do których zgłaszane są roszczenia, nie zostały spłacone na mocy umów odszkodowawczych

Kraj

Handel roszczeniami trwa

Sejm musi ukrócić dziką reprywatyzację

Kraj

Jaśniepaństwo odbierają

Fala reprywatyzacyjna przybiera na sile. Lubomirscy domagają się pałacu PAN w Jabłonnie

Kraj

Unikalna okazja

Właścicielka, która przejęła mieszkanie Jolanty Brzeskiej, wycenia je na milion złotych

Bronisław Łagowski Felietony

Lament nad rozlanym mlekiem

Sojusz Lewicy Demokratycznej znajduje się w takim położeniu, że złe posunięcia taktyczne nie mogą mu już zaszkodzić, a dobre nie mogą mu pomóc. Obawiam się, że jego działacze tylko na tej płaszczyźnie szukają rozwiązania swoich problemów. Zastanawiam się też, jak Leszek Miller, człowiek o ciętym języku, świetnej ripoście, efektowny polemista, a do tego, co ważniejsze, jeden z najwybitniejszych polityków, jacy się pojawili w ciągu 20-lecia, może na co dzień współdziałać z młodszymi kolegami, wśród których nie zauważono bodajże ani jednego, który odznaczałby się talentem politycznym. To, co piszę, opiera się na przekazach medialnych, bo znam wyborców SLD,