Tag "symetryzm"

Powrót na stronę główną
Opinie

Arytmetyka, głupcze!

Totalna krytyka poczynań PiS jest odbierana przez wielu wyborców jako jałowe krytykanctwo

Felietony Roman Kurkiewicz

Nowa Polska nie jest w niebie

Demolka, jaką Polsce zaaplikowało PiS, jest dla nas wielką szansą na nowe otwarcie