Tag "Tadeusz Bór-Komorowski"

Powrót na stronę główną
Historia

Powstanie nie miało żadnego sensu

Na emigracji spór o powstanie warszawskie rozpoczął się jeszcze przed jego wybuchem

Historia

Zbrodniczy rozkaz

Kiedy ginęły dziesiątki tysięcy warszawiaków, Bór-Komorowski 23 sierpnia (!) 1944 r. wysłał depeszę nakazującą wywołanie powstania w Krakowie

Historia

Zbrodnicza decyzja

Powojenna emigracja o powstaniu warszawskim