Uczciwi mają lepiej

Uczciwi mają lepiej

Dobrą opinię w biznesie łatwo stracić, więc warto o nią dbać

Już po raz 12. najuczciwsze i najbardziej rzetelne polskie firmy ubiegają się o tytuł Przedsiębiorstwa Fair Play. Wkrótce poznamy wyniki tegorocznej edycji.
Dotychczas, przez 11 lat trwania tego programu, organizowanego przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym przy Krajowej Izbie Gospodarczej przyznano 5488 certyfikatów Przedsiębiorstwa Fair Play. Oznaczają one zajęcie miejsca wśród liderów gospodarczej uczciwości i dowodzą tego, że firmy posługujące się tym tytułem nie pozwolą sobie na żadne nadużycia w relacjach ze swymi kontrahentami, pracownikami, otoczeniem zewnętrznym.
Natomiast dla tych firm przynależność do grona Przedsiębiorstw Fair Play stanowi dodatkową możliwość nawiązania nowych korzystnych kontaktów handlowych. To efekt zwiększonego zaufania, jakim w obrocie gospodarczym cieszą się firmy, co do uczciwości których nikt nie ma wątpliwości.
Firmy Fair Play pokazują, że również w biznesie istnieją zasady etyczne, uczciwość i dobre praktyki, przestrzegane nie tylko wtedy, gdy popyt rośnie, a działalność gospodarcza jest lekka, łatwa i przyjemna.

Czują się pewniej

Firma Biella Polska od dziewięciu lat bierze udział w programie Przedsiębiorstwo Fair Play. Specjalizuje się w produkcji segregatorów oraz w sprzedaży artykułów biurowych, szkolnych i papierniczych. Certyfikat Fair Play wyróżnia ją spośród konkurencji, jest prezentowany w portfolio firmy, zwiększa jej wartość.
– Po raz dziewiąty uczestniczymy w konkursie Przedsiębiorstwo Fair Play. Robimy to głównie dlatego, że ten certyfikat potwierdza w obiektywny sposób rzetelność naszej firmy. Jest to zarazem dodatkowe wyzwanie motywujące nas do jeszcze lepszego funkcjonowania. Jestem przekonany, że również nasi kontrahenci i partnerzy czują się zdecydowanie pewniej, wiedząc o posiadanym przez nas certyfikacie – mówi Mirosław Szydłowski, prezes Bielli.

Ucho igielne

Taki certyfikat rzetelności niełatwo zdobyć. Ocena firm biorących udział w programie przebiega dwuetapowo. W I etapie weryfikowane są informacje zawarte w ankietach, w których przedsiębiorcy szczegółowo odpowiadają na pytania dotyczące relacji z klientami, kontrahentami, pracownikami i społecznością lokalną. Firmy są również proszone o okazanie dokumentacji dowodzącej m.in. terminowości wywiązywania się z podjętych zobowiązań.
W II etapie odpowiednio przygotowani audytorzy przeprowadzają audyty certyfikacyjne w firmach. Weryfikacja firm prowadzona jest we współpracy z: urzędami wojewódzkimi, marszałkowskimi, urzędami pracy, urzędami skarbowymi, bankami, organizacjami przedsiębiorców, ZUS, inspekcją pracy. Dodatkowym elementem weryfikacji jest badanie ankietowe klientów i kontrahentów firm. Jak widać, droga po tytuł Przedsiębiorstwa Fair Play jest wąska i stroma.

Wydanie: 2009, 46/2009

Kategorie: Kraj

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy