Warto grać czysto

Warto grać czysto

Fair play w biznesie bezpośrednio przekłada się na wyniki gospodarcze

Ponad 750 firm zakwalifikowało się do drugiego etapu programu Przedsiębiorstwo Fair Play. Jego główną ideę można oddać słowami „czysta gra i przejrzyste zasady”. Właśnie takie reguły powinny przede wszystkim liczyć się w biznesie. I jak wykazują wieloletnie doświadczenia – bo trwa 11. już edycja programu – liczą się coraz bardziej.
W ciągu dziesięciu poprzednich lat wydano prawie 4,8 tys. certyfikatów, potwierdzających, że ich posiadacze są uczciwymi przedsiębiorcami, przestrzegającymi nie tylko prawa, ale i etycznych zasad prowadzenia biznesu. Parokrotnie więcej firm przystąpiło do programu i choć nie udało im się spełnić wyśrubowanych kryteriów i zdobyć certyfikatów, również dla nich gra fair była ważna.

Nie masz cwaniaka
Tak duże grono uczestników wywarło istotny wpływ na przemiany jakościowe w świecie polskiego biznesu. Nasze firmy w tym czasie przeszły znaczącą metamorfozę, stały się pełnowartościowymi i pełnoprawnymi uczestnikami życia gospodarczego. W zapomnienie poszedł złośliwy slogan, że „pierwszy milion trzeba ukraść”. Uczciwość w prowadzeniu interesów stała się oczywistą normą, której naruszenie powoduje ostracyzm ekonomiczny i towarzyski. O nierzetelnym biznesmenie już nie mówi się z dozą podziwu: „ale cwaniak”, lecz ostrzega przed nim: „uważajcie, naciągacz”. Natomiast rzetelność jest po prostu opłacalna.
– Laureaci programu mają możliwość wykorzystania wyników w działalności rynkowej, uzyskując w ten sposób dodatkowy argument w walce konkurencyjnej. Uwiarygodnienie firmy przez uczestnictwo w programie prowadzonym przez niezależne instytucje i poddanie się przez nią badaniu rzetelności stawia ją w pozycji uprzywilejowanej we wszelkich przetargach, konkursach ofertowych i reklamie – podkreśla dr Mieczysław Bąk, przewodniczący komisji ogólnopolskiej programu Przedsiębiorstwo Fair Play.

Nierzetelni muszą odejść
Program, organizowany przez Krajową Izbę Gospodarczą i Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, składa się z dwóch etapów. Firmy ubiegające się o certyfikat prezentują najpierw swą działalność w specjalnej ankiecie i odpowiadają na szereg szczegółowych pytań dotyczących terminowości spłaty zobowiązań i należności, relacji z pracownikami, kontrahentami i samorządami lokalnymi, działań społecznych i charytatywnych. Oczywiście do odpowiedzi muszą być dołączone potwierdzające je dokumenty. W drugim etapie prawdziwość odpowiedzi i rzetelność dokumentacji jest sprawdzana przez wizytatorów reprezentujących organizatorów oraz rozmaite urzędy mające pieczę nad działalnością gospodarczą. Jeśli coś jest nie w porządku, firma odpada; wystarczy także protest złożony np. przez pracownika czy kontrahenta mającego uzasadnione zastrzeżenia do rzetelności kandydata.
Na tle rozmaitych konkursów i nagród gospodarczych program Przedsiębiorstwo Fair Play wyróżnia się obiektywizmem i surowością kryteriów. I właśnie dlatego przejście przez oba etapy i zdobycie certyfikatu rzetelności jest wysoko cenione przez przedsiębiorców.

 

Wydanie: 2008, 46/2008

Kategorie: Kraj

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy