Warto na mnie głosować, bo…

Warto na mnie głosować, bo…

Mówią kandydaci do nowego parlamentu

Ryszard Kalisz,
poseł SLD, okr. nr 19, Warszawa
Warto na mnie głosować, ponieważ przez 15 lat wykonywałem zawód adwokata i aplikanta adwokackiego, co dało mi możliwość dogłębnego poznania prawdziwych problemów Polaków. Jako poseł współtworzyłem polską konstytucję, napisałem też wiele projektów ustaw. Uważam państwo za ważną instytucję, która powinna być gwarantem obrony praw obywatelskich. Szanuję wszystkich ludzi, także tych, którzy się ze mną zupełnie nie zgadzają. Chętnie poznam też inne powody skłaniające do głosowania na mnie, które moi wyborcy uznają za ważne i przekonujące.

Dorota Gardias,
b. przewodnicząca ZZ Pielęgniarek i Położnych, okr. nr 26, Gdynia, Słupsk
Mam serce po właściwej stronie i kocham ludzi. Wykonując zawód pielęgniarki, nigdy nie patrzyłam, skąd pochodzą moi pacjenci ani jakie mają przekonania. Myślę, że wobec wszystkich ludzi jestem jednakowo otwarta i staram się ich zawsze zrozumieć, wytłumaczyć sobie ich postępowanie. Myślę, że nie mam wrogów, a ci, którzy są moimi przyjaciółmi, sprawdzą się w nadchodzących wyborach.

Ryszard Zbrzyzny,
poseł SLD, okr. nr 1, Jelenia Góra, Legnica
Bo dotrzymuję słowa. Nie rzucam słów na wiatr i nie zmieniam preferencji politycznych. Od początku byłem i pozostałem w SLD, a wielu z tych, którzy zaczynali razem ze mną, zdążyło już zmienić trzy-cztery razy przynależność partyjną. Ci, którzy mnie znają, wiedzą, jaki jestem, że się tak łatwo nie zmienię, że będę przede wszystkim interesował się rozwojem gospodarczym kraju, który jest dla mnie sprawą najważniejszą. Będę się także zajmował realizacją konstytucyjnej zasady gospodarki rynkowej, ale z tendencją w kierunku społecznym, bo tego elementu w naszej polityce gospodarczej jest zbyt mało. Zadbam jednak o to, aby przechył w stronę społeczną nie zwiększył się zbyt gwałtownie, aby nie zatopić całego okrętu polskiej gospodarki.

Wanda Nowicka,
przewodnicząca Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, Ruch Poparcia Palikota, okr. nr 19, Warszawa
Chcę skuteczniej zająć się tym, czym się zajmuję od 20 lat, czyli walką o prawa kobiet, szczególnie o ich prawa reprodukcyjne, edukację seksualną, możliwość legalnego przerywania ciąży. Chcę się też zaangażować w konsekwentne działania na rzecz pełnego rozdziału Kościoła od państwa. Kolejna sprawa to przeciwdziałanie rozmaitym wykluczeniom, w które nasz obecny rząd nie angażuje się dostatecznie. Chodzi nie tylko o wykluczenie ze względów ekonomicznych, czyli z powodu zwykłej biedy, lecz także wynikające z innych przyczyn, np. podeszłego wieku albo przeciwnie, zbyt małego doświadczenia, czego konsekwencją jest proponowanie młodym ludziom tzw. umów śmieciowych.

Dariusz Szwed,
Zieloni 2004, okr. nr 12, Chrzanów, Oświęcim, Wadowice, Myślenice
W polityce potrzebujemy świeżego powietrza i więcej solidarności społecznej. Politycy powinni zrozumieć, że to oni są dla społeczeństwa, a nie odwrotnie i powinni częściej pojawiać się ulicach, zamiast przesiadywać w budynku Sejmu. Zieloni działający w wielu krajach dają nadzieję, że rozwój gospodarczy nie będzie przebiegał kosztem najbiedniejszych ani środowiska, że młodzi nie będą zatrudniani na umowy śmieciowe, a wielkie inwestycje nie będą niszczyć podstaw bytowania na Ziemi. Musimy zadbać o to, by przyszłym pokoleniom zostawić środowisko w jak najlepszym stanie, by ominęły nas katastrofy ekologiczne, klimatyczne, ekonomiczne, by nie było wojen, by ludziom zapewnić dostęp do żywności. Musimy zadbać także o zrównoważony rozwój, aby nie doprowadzać do dramatycznych sytuacji, z jakimi mamy do czynienia w Afryce i Azji, gdzie coraz powszechniejsza staje się emigracja ekologiczna – ludzie opuszczają tereny, na których nie da się żyć, bo panuje głód lub nie ma dostępu do czystej wody. Nie można się godzić na postępujące rozwarstwienie społeczne. Polacy muszą znaleźć alternatywę dla żywiołowego kapitalizmu.

Michał Syska,
dyrektor Ośrodka Myśli Społecznej im. Ferdynanda Lassalle’a, okr. nr 3, Wrocław
Warto na mnie głosować z uwagi na moje dokonania. Jestem m.in. współautorem programu SLD skierowanego do młodych i stawiającego na zwiększenie ich szans w naszym kraju. Jestem z wykształcenia prawnikiem, a z uwagi na moją dotychczasową działalność i kompetencje sądzę, że będę dobrym ustawodawcą.

Jerzy Wenderlich,
wicemarszałek Sejmu, okr. nr 5, Grudziądz, Toruń, Włocławek
Dwukrotne rządy SLD w ostatnim 20-leciu były dla Polski najlepszymi okresami z punktu widzenia gospodarczego, społecznego i polityki międzynarodowej. Warto na nas stawiać, bo nie jesteśmy tylko politykami, których widać na billboardach, ale każdego dnia odbywamy wiele rozmów o Polsce i nie jest to wyborcza bajka, ale uczciwy dialog z tymi, którzy z nami polemizują, i tymi, którzy nam ufają.

Notował Bronisław Tumiłowicz

Wydanie: 2011, 40/2011

Kategorie: Kraj, Pytanie Tygodnia

Komentarze

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy