Wybierz studia, które dają pracę

Wyższa Szkoła Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki zaprasza!
ul. Chodakowska 50, 03-816 Warszawa 

tel/fax: (0-22) 818-15-08, 818-69-54, 473-88-31, 473-89-61
www.wshgit.waw.pl, e-mail: wshgit@wshgit.waw.pl

Maturzysto, dokonujesz wyboru! A więc wybierz edukację w Wyższej Szkole Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki w Warszawie.
Pragniemy, by nasi absolwenci czas studiów w murach WSHGiT mogli wspominać jako wielką przygodę z nauką i aktywnością sportową.
Konsekwentnie od prawie 10 lat rozbudowujemy uczelnie, tworząc dobre warunki do nauki i ćwiczeń praktycznych, umożliwiających zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających odnosić sukcesy w szeroko rozumianej branży turystycznej i hotelarskiej. W równym stopniu dbamy o zaplecze dydaktyczne, jak i niezbędne środki techniczne. Dysponujemy dobrze wyposażonymi w środki multimedialne salami wykładowymi, językowymi i komputerowymi. Zapewniamy wszystkie zajęcia w siedzibie uczelni na Chodakowskiej 50. Szkoła posiada dwa ośrodki sportu, rekreacji i turystyki kwalifikowanej w górach i na Mazurach.
Szczycimy się własną, uczelnianą kadrą profesorów, doktorów, lektorów, posiadających najwyższe kwalifikacje naukowe i zawodowe, która wywodzi się z prestiżowych środowisk naukowych. Ponadto w szkole pracuje również grono wybitnych wykładowców i praktyków posiadających najwyższe kwalifikacje naukowe i zawodowe z dziedziny turystyki, rekreacji, hotelarstwa i gastronomii. Bo przecież dla większości absolwentów najistotniejszą kwestią jest znalezienie pracy, a pracodawca przede wszystkim zwraca uwagę na znajomość praktyki, co wynika z badań, jakie prowadzimy nad losami naszych absolwentów. Najważniejsze są tu trzy czynniki, które wpływają na powodzenie w poszukiwaniu pracy: znajomość języka obcego, znajomość systemów informatycznych mających zastosowanie w turystyce i hotelarstwie, łatwość w nawiązywaniu kontaktów indywidualnych i z grupą. To wszystko uczelnia stara się zapewnić swoim absolwentom poprzez tworzenie najlepszych warunków do studiowania wraz z szeroką ofertą proponowanych zajęć z zakresu turystyki kwalifikowanej i odpowiednim doborze szkoleń i praktyk zawodowych. W doborze praktyk i w poszukiwaniu pracy naszym studentom pomaga działające w szkole Biuro Karier. Praktyki studenci WSHGiT odbywają w różnych instytucjach i obiektach związanych z branżą turystyczno-hotelarską w kraju i za granicą. Ich pracodawcy wystawiają im dobrą opinię i potwierdzają, że są bardzo dobrze przygotowani do pracy.
Dbamy, aby absolwenci naszej uczelni byli solidnie wykształceni, znali języki obce, których mają siedem do wyboru w toku nauki. Jest także prowadzony wolontariat z języka migowego.
Nieustannie poszerzamy ofertę edukacyjną dającą szansę zdobycia wyższego wykształcenia z tytułem magistra turystyki i rekreacji, zgodnie z wymogami UE. Na naszej uczelni student ma możliwość kształcenia się na 3-letnich studiach licencjackich oraz 2-letnich studiach uzupełniających magisterskich. Zarówno pierwszy, jak i drugi stopień kształcenia objęty jest standardami nauczania MENiS.
Warunkiem ukończenia studiów licencjackich i magisterskich na WSHGiT jest zrealizowanie programu określonego przez MENiS oraz obrona pracy dyplomowej. Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy licencjata turystyki i rekreacji w wybranej przez siebie specjalności związanej z turystyką, rekreacją, gastronomią i hotelarstwem lub tytuł magistra turystyki i rekreacji.
Młodzi ludzie, wybierając kierunek turystyka i rekreacja, dostrzegają swe szanse na chłonnym i szybko rozwijającym się rynku pracy w turystyce, rekreacji, hotelarstwie i gastronomii zarówno w Polsce, jak i w innych krajach UE. Opuszczając mury naszej uczelni, absolwenci z powodzeniem przechodzą zawodową weryfikację, udowadniając, że zdobyli w Wyższej Szkole Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki pożądaną wiedzę i umiejętności niezbędne na rynku pracy.

Wydanie: 19/2005

Kategorie: Przegląd poleca

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy