Wyścig do Rady Bezpieczeństwa

Wyścig do Rady Bezpieczeństwa

Zgłoszenie kandydatury Polski zaledwie rok przed decyzją ONZ zmniejsza nasze szanse na wybór

Po 20 latach nieobecności Polski w Radzie Bezpieczeństwa ONZ przebywający w Nowym Jorku z okazji 71. sesji ONZ prezydent Andrzej Duda na spotkaniu z sekretarzem generalnym ONZ Ban Ki-moonem rozpoczął oficjalnie kampanię na rzecz wyboru naszego kraju na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa w latach 2018-2019. Głosowanie w tej sprawie w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ odbędzie się w czerwcu przyszłego roku.

Najważniejszy organ ONZ

Rada Bezpieczeństwa to główny organ ONZ. Jej podstawowym zadaniem jest utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa na świecie oraz rozwiązywanie konfliktów drogą pokojową. Mimo częstej krytyki jej niesprawności Rada stanowi kluczowe forum dialogu i międzynarodowych negocjacji dotyczących praktycznie wszystkich konfliktów na świecie, np. w Iraku, Syrii, Libii, Palestynie, na Ukrainie, w Sudanie, Kolumbii czy Kaszmirze. Może też zastosować sankcje, a nawet zezwolić na użycie siły w celu utrzymania lub przywrócenia pokoju bądź decydować o wysłaniu wojsk pod flagą ONZ, tzw. błękitnych hełmów. Rada Bezpieczeństwa rekomenduje Zgromadzeniu Ogólnemu mianowanie sekretarza generalnego i przyjęcie nowych członków do organizacji, a także wybiera sędziów do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości.

Członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ nie tylko jest wyrazem prestiżu danego państwa i wzmocnieniem jego pozycji na arenie międzynarodowej, ale również otwiera możliwości wpływania na jej decyzje, które podejmowane są większością dziewięciu głosów, w tym pięciu stałych członków. Na przykład Litwa w czasie swojej kadencji w latach 2014-2015 inicjowała co najmniej 12 z 34 posiedzeń Rady Bezpieczeństwa poświęconych kryzysowi na Ukrainie.

W przypadku sukcesu Polska miałaby możliwość oddziaływania na kierunki dyskusji w sprawie bezpieczeństwa międzynarodowego i regionalnego, promocji polskiej racji stanu oraz współpracy zarówno ze stałymi członkami Rady, jak i z krajami mającymi aspiracje dołączenia do stałych członków: Brazylią, Indiami, Niemcami i Japonią. Krajom tym zależy na utrzymywaniu bliskiego dialogu z członkami Rady.

W Radzie Bezpieczeństwa ONZ zasiada pięciu stałych członków (Chiny, Francja, Rosja, USA i Zjednoczone Królestwo) i 10 niestałych, wybieranych każdego roku na zasadzie rotacji na dwa lata spośród 188 członków Zgromadzenia Ogólnego niebędących stałymi członkami Rady. Są oni zgłaszani przez pięć grup regionalnych. Formalnego zatwierdzenia wyboru na niestałego członka Rady dokonuje Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. Poparcie musi wyrazić co najmniej dwie trzecie (129) państw.

Strony: 1 2 3 4

Wydanie: 2016 41/2016

Kategorie: Świat

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy