Zdrowie w jednym pliku

Zdrowie w jednym pliku

Elektroniczna historia choroby

Od urodzenia każdy z nas korzysta z usług medycznych. W ciągu całego życia leczymy się w placówkach medycznych o różnym profilu. Korzystamy z pomocy specjalistów z dziedziny stomatologii, okulistyki, kardiologii i wielu innych. Konsultujemy się z lekarzem pierwszego kontaktu. W każdej takiej instytucji pozostaje ślad po naszej wizycie, w postaci diagnozy, zapisanych leków oraz wyników badań. Stanowi on istotną część historii naszego leczenia, zazwyczaj niedostępną dla lekarzy w innej lokalizacji. Na przestrzeni lat zmieniamy przychodnię, w której się leczymy, miejsce zamieszkania. Zgromadzone dane stają się coraz trudniej dostępne. Tracimy istotne informacje związane z przebytymi chorobami, szczepieniami oraz wiele innych informacji mogących mieć znaczenie dla prawidłowego postawienia diagnozy. Umożliwienie kompleksowego dostępu do informacji o historii choroby i do wyników badań może się okazać kluczowe dla zapewnienia wysokiej jakości diagnoz i zaplanowania prawidłowego procesu leczenia. Spostrzeżenia lekarza jednej specjalności mogą mieć znaczenie dla innego specjalisty.

Komputer ratuje życie

Duże znaczenie dla prawidłowej diagnozy, jak również profilaktyki mogą mieć nie tylko dane historyczne związane z przebiegiem leczenia, lecz także ich prezentacja w kontekście historii choroby przodków, co pozwoliłoby na szybkie wykrycie chorób dziedzicznych i wczesną profilaktykę. Zgromadzone w ten sposób dane mogą być przedmiotem wielu analiz pozwalających na prawidłową ocenę skuteczności leczenia oraz skutków ubocznych. Wnioski z przeprowadzonych analiz mogą skutkować zwróceniem uwagi na możliwe dla pacjenta zagrożenia wynikające z opisywanych objawów, które w kontekście danych historycznych mogą sugerować rozwój niebezpiecznej choroby. Innym ważnym aspektem szybkiego dostępu do spójnej historii leczenia pacjenta jest możliwość uzyskania niezbędnych informacji w przypadku ratowania życia przez służby ratunkowe.
Nakreślona sytuacja stanowi dobrą podstawę tezy, iż każdy z nas powinien dysponować spójną historią procesu leczenia od dnia urodzin, możliwą do prezentacji w kontekście chorób naszych przodków, dostępną w każdych warunkach, o każdej porze dnia i nocy. Trudno jednak wymagać, aby każdy z nas miał na co dzień przy sobie wszystkie szczegóły związane z procesem leczenia, co w niektórych przypadkach może zajmować całe tomy.
Naturalnym rozwiązaniem tego problemu wydaje się informatyzacja. W ciągu ostatnich lat firma ABG SA opracowywała prototyp rozwiązania, które pozwala na gromadzenie danych związanych z procesem leczenia pacjenta w sposób spójny, umożliwiając w każdym momencie dostęp do istotnych szczegółów również w sytuacjach nagłych związanych z ratowaniem życia. Dodatkowym zagadnieniem, stanowiącym istotną wartość z punktu widzenia prototypu, było opracowanie systemu analiz medycznych w formie hurtowni danych oraz systemu ekspertowego pozwalającego je analizować oraz wyciągać wnioski na temat skuteczności procesów leczenia oraz diagnozowania, uwzględniając również możliwe skutki uboczne stosowania niektórych leków. Szczególnie istotny nacisk był kładziony na bezpieczeństwo gromadzonych danych, kontrolę tego procesu przez pacjenta, jak również możliwość szybkiego dostępu do informacji, jeżeli zaistnieje nagła konieczność.
Informacje związane z historią leczenia są traktowane jako dane wrażliwe, w konsekwencji zapewnienie należytego bezpieczeństwa przechowywanych informacji stanowi kwestię priorytetową w opracowywanym prototypie rozwiązania.
Możliwość odczytania wrażliwych informacji przez osoby niepowołane może przynieść dużą szkodę pacjentom. Niestety na razie nie mamy wpływu na to, kto przegląda informacje o naszym leczeniu. Nie mamy dostępu do informacji, kto i kiedy interesował się historią procesu naszego leczenia.

Ostrzegać przed chorobą

W przypadku systemu informatycznego szczegółowe dane związane z historią choroby mogą być dostępne z dowolnego miejsca na świecie, dlatego w realizowanym przez firmę ABG SA prototypie rozwiązania zostały opracowane różne strategie pozwalające na zabezpieczenie danych na najwyższym poziomie, poparte analizami technicznymi, jak również prawnymi. Podstawę stanowiła zgoda pacjenta na przechowywanie danych związanych z historią leczenia, możliwość przeglądania tych danych oraz informacji, kto i kiedy miał do nich dostęp. Bezpieczeństwo gromadzonych danych stanowiło kwestię priorytetową. Jedną z interesujących propozycji stanowiących przedmiot opracowania było wyznaczenie identyfikatora pacjenta w sposób, który uniemożliwiał powiązanie historii choroby z konkretną osobą.
Przygotowywany przez firmę ABG SA prototyp rozwiązania potwierdził niezwykłą użyteczność i potrzebę wprowadzenia takiego systemu na polski rynek medyczny jako bazy dla poprawy jakości procesów leczenia oraz bezpieczeństwa pacjentów. Dowiedziono równocześnie, że zgromadzone dane mogą być bezpiecznie przetwarzane. Wprowadzenie tego systemu może pomóc w przyszłości ostrzegać pacjentów o potencjalnych zagrożeniach dla zdrowia na podstawie analiz historii choroby z uwzględnieniem rozwiązań bazujących na sztucznej inteligencji.

Krzysztof Parzyjagła Architekt Pion Technologii i Standardów ABG SA

Wydanie: 14/2009

Kategorie: Nauka

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy