Akcelerator decyzji

Akcelerator decyzji

System Business Intelligence pozwala firmom i urzędom zoptymalizować pracę, a służbom przewidywać stan zagrożenia klęską żywiołową Podejmowanie dobrych decyzji wymaga szybkiego dostępu do wiarygodnych informacji. Rozwiązania informatyczne wspierają ten proces, poprawiając komfort naszego życia i poczucie bezpieczeństwa. Każdego dnia kadra zarządzająca różnych szczebli przegląda raporty zawierające istotne wskaźniki opisujące stan realizacji zadań, osiąganych przychodów oraz ponoszonych kosztów. Na ich podstawie podejmowane są decyzje mające wpływ na dalsze losy spółki oraz pracujących w niej ludzi. Przykładowo, dokładne dane na temat kosztów produkcji umożliwiają optymalizację ponoszonych wydatków w miejscach, w których istnieje realna konieczność takiej interwencji, a nie tylko przypuszczenie takiej potrzeby. Menedżer za sterami Możliwe jest znacznie dokładniejsze prognozowanie, w jakim stopniu koniunktura na rynku wpłynie na proces produkcji lub też zmiana kursu waluty na zwiększenie lub zmniejszenie obrotu. W celu wsparcia prezesa zarządu, dyrektora finansowego lub dyrektora do spraw sprzedaży przy podejmowaniu kluczowych decyzji firma ABG SA oferuje wdrożenie rozwiązania kokpit menedżerski, który przykładowo może konsolidować informacje z zakresu finansów oraz sprzedaży, prezentując dane w formie wskaźników, wykresów, jak również tabel uwzględniających czas, grupę kontrahentów lub sprzedaż według rodzaju. Wybór odpowiedniego schematu graficznego umożliwia położenie szczególnego nacisku na zaprezentowanie informacji na odpowiednim poziomie szczegółowości dla konkretnej osoby. Informacje prezentowane są w przejrzystej i czytelnej formie. Nikt nie chce już tracić czasu na analizę kolumn cyfr. Innego rodzaju zestawienia są przeznaczone dla menedżerów wysokiego szczebla oraz dla kierowników liniowych. Systemy informatyczne wspierające zarządzanie na podstawie analizy danych zostały określone terminem Business Intelligence. Firma ABG SA dostarcza tego rodzaju rozwiązania szerokiej grupie odbiorców – ma w ofercie zarówno produkty własne, jak też profesjonalne usługi wdrożenia takich produktów jak Business Objects, Microsoft Dynamics AX. Odbiorcami systemów są firmy z sektora bankowego, telekomunikacji, urzędy oraz takie instytucje jak NFZ. Wybrać to, co ważne Systemy Business Intelligence wspierają proces analizy danych, planowania oraz raportowania na wielu płaszczyznach, oddając do dyspozycji zarządzających dedykowane narzędzia, które umożliwiają spójną prezentację danych w kokpitach zarządczych przeznaczonych dla kierownictwa wysokiego szczebla, narzędzia umożliwiające przygotowanie szczegółowych raportów zawierających dane z wielu źródeł oraz oprogramowanie wspierające bieżące działania, np. w zakresie planowania budżetu oraz kontrolingu. Podstawowe rodzaje systemów Business Intelligence to systemy powiadamiania kierownictwa, systemy wsparcia decyzji, systemy wspomagania zarządzania oraz systemy informacji przestrzennej. Business Intelligence to w dużym stopniu umiejętność analizy danych oraz projektowania ich struktury w sposób umożliwiający szybkie przetwarzanie w odpowiednim kontekście i zaprezentowanie tylko tych informacji, które mają w danym momencie znaczenie. To doświadczenie, którego specjaliści z ABG SA nabierali latami, aby sprawnie realizować wdrożenia dla takich instytucji jak ING Bank Śląski lub NFZ. Rozwiązania oparte są m.in. na technologii OLAP (On-Line Analytical Processing), wykorzystującej bazę danych niezależną od podstawowych źródeł danych, do której spływają z określoną częstotliwością informacje o transakcjach. Podstawową porcją danych podlegającą późniejszej analizie jest tzw. kostka danych. Innym sposobem eksploracji danych jest data mining pozwalający na pozyskiwanie wiedzy z baz danych. Inteligencja na kostkach Kolejnym obszarem z szerokiego zakresu zagadnień Business Intelligence, w którym firma ABG SA czynnie uczestniczy, jest wsparcie w procesie planowania budżetu. Na potrzeby Urzędu Miasta w Szczecinie został wdrożony system, który uprościł proces planowania budżetu w 2009 r. zgodnie z przyjętymi w urzędzie procedurami, pozwalając pracownikom zaoszczędzić czas oraz podnieść komfort codziennej pracy. Jednak Business Intelligence to nie tylko narzędzia dla kadry zarządzającej. Każdy z nas może mieć do czynienia z rozwiązaniami tego rodzaju, realizując zamówienia w sklepach internetowych. Decydując się na zakup pewnego produktu, często otrzymujemy informację o produktach podobnych, na zakup których zdecydowały się osoby o podobnych do nas zainteresowaniach. Zamawiając książkę kucharską zawierającą przepisy kuchni chińskiej, możemy otrzymać równocześnie odnośniki do takich produktów jak pałeczki lub specjalistyczne naczynia. W takim przypadku system analizuje tysiące dokonanych transakcji, aby w ciągu kilku sekund zwrócić

Ten artykuł przeczytasz do końca tylko z aktywną subskrypcją cyfrową.
Aby uzyskać dostęp, należy zakupić jeden z dostępnych pakietów:
Dostęp na 1 miesiąc do archiwum Przeglądu lub Dostęp na 12 miesięcy do archiwum Przeglądu
Porównaj dostępne pakiety
Wydanie: 2009, 27/2009

Kategorie: Nauka