Wpisy od Leokadia Oręziak

Powrót na stronę główną
Opinie

PPK – droga donikąd

Polacy nie nabrali się na emerytalne pomysły PiS

Kraj

Kto zarobi(ł) na OFE

Dlaczego PiS chce zmian w funduszach emerytalnych

Opinie

PPK – ciąg dalszy prywatyzacji emerytur w Polsce

Pracownicze plany kapitałowe są próbą wciągnięcia do gry na rynku finansowym milionów osób, które z własnej inicjatywy takiej decyzji by nie podjęły

Opinie

Finansiści zacierają ręce

Nowe OFE według Morawieckiego to jeszcze więcej rynku w systemie emerytalnym

Opinie

Druga pułapka OFE

Miliony Polaków przymuszonych do udziału w trzecim filarze emerytalnym znowu staną się źródłem zysków sektora finansowego

Kraj

System OFE jest irracjonalny

List otwarty prof. Leokadii Oręziak do prezesa Trybunału Konstytucyjnego w sprawie funduszy emerytalnych Szanowny Panie Prezesie Niniejszym zwracam się o uwzględnienie przedstawionych poniżej kwestii w procesie oceny zgodności z Konstytucją RP ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie

Opinie

Uwolnieni z OFE

Zaproponowane przez rząd 4 września br. zmiany w OFE mają na celu złagodzenie ciężaru, jaki od 1999 r. dźwiga polskie społeczeństwo w wyniku ustanowienia przymusowego filara kapitałowego w systemie emerytalnym. Idą zatem w dobrym kierunku. Zmiany te nie są jednak próbą pełnego uwolnienia Polski z pułapki, w jaką wciągnęli nasz kraj twórcy reformy emerytalnej, wprowadzonej pod dyktando Banku Światowego i innych międzynarodowych instytucji finansowych. By utrzymać OFE, nasz kraj zadłużył się na ponad 300 mld zł. Przeniesienie do ZUS części obligacyjnej nie zmieni tego, że fundusze emerytalne nadal będą finansowane długiem państwa.
Z punktu widzenia członków OFE, którzy ostatecznie wrócą do ZUS, niesprawiedliwe jest pozostawienie akcji w funduszach. Ich wartość będzie się zmniejszała na skutek opłat, które co miesiąc potrącą sobie PTE. W przypadku młodych ludzi może to trwać kilkadziesiąt lat.

Opinie

OFE – problem do rozwiązania

Mimo bardzo negatywnej oceny OFE rząd nie zdecydował się na zaproponowanie całkowitej likwidacji funduszy W opublikowanym kilka dni temu przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Finansów raporcie „Bezpieczeństwo dzięki zrównoważeniu”, zawierającym wyniki przeglądu funkcjonowania

Kraj

Kiedy Polska uwolni się od OFE?

OFE rujnują 15 mln Polaków i budżet państwa W niedawnym exposé premier zapowiedział bezmiar poświęceń, które w najbliższych latach i dziesięcioleciach ma ponieść polskie społeczeństwo, by ratować finanse publiczne. Wiele z tych propozycji zasługuje na poparcie. Uderzające jest

Opinie

Jak wprowadzono w Polsce OFE

Ta książka wywoła szok! Amerykański profesor ujawnił, czym i jak bankierzy przekonali naszych polityków, związkowców i dziennikarzy do OFE W toczącej się w Polsce debacie w sprawie zmian w otwartych funduszach emerytalnych (OFE) warto się odwołać do niezwykle