Wpisy od Marek Tomaka

Powrót na stronę główną
Ekologia

Pusta skarbonka na Naturę 2000

Niemiecki oddział Greenpeace wydaje więcej pieniędzy na ekologię niż Polska Jest jeszcze wiele miejsc w Europie, które nie zostały skażone cywilizacją. Tam znalazły sobie swoje miejsca, np. lęgowe, różne gatunki zwierząt wpisane do czerwonej księgi

Ekologia

Szansa dla środowiska

740 mln zł dostaną ze środków unijnych polskie przedsiębiorstwa na inwestycje ekologiczne Prawie 250 firm skorzystało z funduszy na dostosowanie infrastruktury małych, średnich i dużych firm do unijnych wymogów ochrony środowiska. W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw,

Ekologia

Unia eliminuje trucicieli

O ograniczenie emisji zanieczyszczeń trzeba dbać u źródeł, a nie – jak dotychczas – „na końcu rury” 30 października br. mija termin uzyskania przez przedsiębiorstwa tzw. pozwoleń zintegrowanych na emisję zanieczyszczeń do atmosfery i oszczędne gospodarowanie surowcami. W zakładach, które nie uzyskają

Kraj

Produkuj i chroń

EMAS – to znak dobrych firm, które dbają o środowisko Na szczycie Unii Europejskiej w Lizbonie w 2000 r. ustalono, że w ciągu najbliższych dziesięciu lat kraje należące do Wspólnoty będą bardziej dynamicznie rozwijać się gospodarczo i staną się konkurencyjne

Ekologia

Jak nie stracić miliardów

Z unijnego funduszu spójności możemy otrzymać miliardy euro. Wykorzystanie tych środków utrudnia jednak bardzo rozbudowany system Po przystąpieniu do Unii Europejskiej Polska stała się największym spośród nowych krajów członkowskich beneficjentem pomocy finansowej z Funduszu

Ekologia

Emisje na sprzedaż

Na sprzedaży prawa do emisji dwutlenku węgla polskie przedsiębiorstwa mogłyby zarobić ponad 2 mld euro Od maja ub.r. Polska przystąpiła do europejskiego rynku handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Rynek ten, działający od początku 2005 r., objął ponad

Ekologia

Najlepiej spalić

W krajach byłej Piętnastki, a także w Szwajcarii czy Norwegii termiczne metody unieszkodliwiania komunalnych osadów ściekowych są stosowane od wielu lat Nie ma skuteczniejszego sposobu likwidacji osadów ściekowych, które powstają w procesie oczyszczania ścieków komunalnych, niż spalanie.

Ekologia

Więcej na pożyczki

Na co możemy wydać 4,2 mld euro z Unii Europejskiej O pożyczki i dotacje ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007 r. mogą się ubiegać wnioskodawcy, którzy będą realizować przedsięwzięcia zgodne z listą programów priorytetowych. Obejmuje ona

Ekologia

Deszcz pieniędzy

Dostaniemy pozaunijne dotacje na ochronę środowiska Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) tworzy 25 krajów Unii Europejskiej oraz Norwegia, Lichtenstein i Islandia. Te trzy państwa, które nie należą do Wspólnoty, zobowiązały się do udzielenia pomocy finansowej najuboższym członkom Unii

Ekologia

Bogactwo w śmieciach

Grożą nam kary za niedotrzymywanie zobowiązań wobec UE Przyroda nie zna pojęcia odpadu. Tam obieg materii ma charakter zamknięty. A odpady to wyłącznie skutek działalności człowieka. Ich utylizacja staje się coraz poważniejszym problemem cywilizacji.