Roman Kurkiewicz

Powrót na stronę główną
Felietony Roman Kurkiewicz

Dejaniepawłyzacja

Cała Polska jest Janem Pawłem wybrukowana

Felietony Roman Kurkiewicz

Strajki dobre, strajki konieczne

Nadchodzą dwa potężne – mam nadzieję! – a z całą pewnością ważne, protesty

Felietony Roman Kurkiewicz

Koniec sporu o cokolwiek

Prawda, fakty, realność staną się słowami z muzeum zabytków słowa

Felietony Roman Kurkiewicz

Prałat Jankowski padł

Zamknęła się w Polsce epoka bezkarności Kościoła

Felietony Roman Kurkiewicz

Proszę protestować grzeczniej

Walka o swoje prawa na ulicy to nie jest kurs jedzenia ryby bez użycia noża

Felietony Roman Kurkiewicz

Faktura za Solidarność

Solidarność wyrosła z lewicowej walki ostatnich 150 lat, była jedną z jej najjaśniejszych kart

Felietony Roman Kurkiewicz

Domniemania polskie

W Polsce nawet ateiści muszą być katolikami

Felietony Roman Kurkiewicz

Święte jedno

Polskie fałszywe zaklęcie jedności zakotwiczone jest w edukacji i katechezie

Felietony Roman Kurkiewicz

Żadne ciszej nad tą trumną

Śmierć Pawła Adamowicza jest cezurą w polskiej historii czasów pokoju

Felietony Roman Kurkiewicz

Trzeba zabić tych pieszych

Liczcie na łut szczęścia. Polska nie wybacza