Historia

Powrót na stronę główną
Historia

Nikogo nie oskarżamy

Prymas Wyszyński i biskupi o wydarzeniach na Wybrzeżu i ekipie Gierka Informacja MSW z grudnia 1970 r. W powojennej historii Polski święta Bożego Narodzenia 1970 r. były jednymi z najbardziej dramatycznych. Zaledwie kilkanaście dni wcześniej na Wybrzeżu polała się krew.

Historia

Likwidacja profesorów

Dlaczego właśnie w Krakowie w 1939 r. uwięziono elity polityczne nauki? Polska pierwsza padła ofiarą agresji niemieckiej w II wojnie światowej. Pokonana w boju, natychmiast była skreślana przez jej okupantów – Rzeszę niemiecką i Związek Radziecki –

Historia

Ani pogrom, ani odwet

Zajścia antyżydowskie we Lwowie w 1918 roku Mało kto pamięta sprawę zajść antyżydowskich we Lwowie zajętym 22 listopada 1918 r. przez wojsko polskie. Do wystąpień tych doszło tego samego dnia i nazajutrz. Poseł żydowski, B. Hauser, określił w Sejmie

Historia

Na krawędzi wojny

Nieznany dokument Leopolda Ungera z czasów kryzysu kubańskiego 22 października 1962 r. świat wstrzymał oddech. Tego dnia prezydent USA, John Kennedy, wystąpił w telewizji z oświadczeniem o blokadzie Kuby. Na zakończenie swego wystąpienia powiedział: „To tylko pierwszy

Historia

Panie Pierwszy Sekretarzu

Poufny, prywatny list prymasa Stefana Wyszyńskiego do Władysława Gomułki Konflikt I sekretarza KC PZPR, Władysława Gomułki, i prymasa Polski, kardynała Stefana Wyszyńskiego, datuje się od końca lat 50. W latach 60. przybrał na sile, a głównymi punktami

Historia

Półmetek „Dzienników” Rakowskiego

Epoka, do której odnosi się 5. tom zapisków, to apogeum, a następnie początek zmierzchu rządów zwanych dekadą Gierka Ukazał się właśnie 5. tom „Dzienników politycznych” Mieczysława F. Rakowskiego obejmujący lata 1972-1975. W ten sposób

Historia

Kurz nie daje gwarancji

Wyszperane z archiwum Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Warszawa, dnia 14 listopada 1981 r. Notatka Dotyczy: Andrzeja Kurza I zastępcy przewodniczącego Komitetu do spraw Radia i Telewizji, kierownika Zespołu Telewizyjnego. Wymieniony, do czasu powołania na obecne stanowisko, pełnił

Historia

Dlaczego rocznica napaści Niemiec na Polskę jest przemilczana?

Prof. Czesław Madajczyk, historyk Dostrzegam brak równowagi w przypominaniu historycznych wydarzeń takich jak 1 i 17 września. Wynika to stąd, że dawniej uwaga koncentrowała się na dacie 1 września – rocznicy wybuchu wojny polsko-niemieckiej, ale gdy otworzyła

Historia

Ten uparty Gomułka

Polityka dla Władysława Gomułki była sztuką rzeczy możliwych Do zastanowienia się nad postacią Władysława Gomułki i jego miejscem w dziejach skłaniają dwie okoliczności: 20. rocznica jego śmierci i znamienne wyniki badań opinii, w których po raz pierwszy

Historia

Towarzyszom już dziękujemy

(Epizody zapomniane, nieznane, błahe) Suplement Wojciecha Giełżyńskiego napisany po 22 latach do jego książki „Gdańsk, Sierpień ’80” Przydarzyło się nam – Lechowi Stefańskiemu i mnie – po trosze z ciekawości, bardziej z gry przypadków, że podpatrywaliśmy z bliska