Dlaczego NIE?

Zapiski polityczne 9 lutego 2003 r. Dlaczego nie godzę się na pacyfikację Iraku przez Amerykanów? Nie mam zaufania do rzekomo arcypotężnej siły militarnej, mającej budżet idący w grube miliardy dolarów, siły której mały oddział komandosów straceńców, zaledwie 20-osobowy, potrafił zadać tak niebywale druzgocącą klęskę 11 września ubiegłego roku. Wojna w Iraku wydaje mi się raczej zamierzeniem zemsty za tamtą kompromitację służb obronnych USA niż rzeczywistym zamiarem prewencyjnym. Pokój ze światem islamu można osiągnąć zapewne metodami niepociągającymi ofiar i znacznie tańszymi. Boję się także powrotu zwyczajnego wojennego barbarzyństwa, zawsze nieodłącznego od wszelkiej walki. Wszak widzieliśmy w Jugosławii, jakie złe moce zostały rozpętane pod pozorem zaprowadzenia tam ładu i bezpieczeństwa obywateli. Teraz w wojnie z Irakiem może być znacznie gorzej, czyli więcej ludzi zostanie zabitych, więcej domów zrujnowanych, więcej dzieci zostanie przestraszonych brutalnością metod dorosłych. Tak się złożyło, że na dodatek do mojego braku zgody na ponowne barbarzyństwo, wyrażanego przeze mnie jako lewicowego polityka, dołącza się jeszcze moralne zobowiązanie dbania o pokój, płynące z pełnionej od wielu lat funkcji prezesa Polskiego Czerwonego Krzyża, będącego cząstką największej i teraz już najstarszej światowej organizacji humanitarnej, zresztą powiązanej silnie z cywilizacją islamu – wszak PCK należy do Federacji Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Jesteśmy wspólnie z nimi cząstką potężnej siły dobra na świecie. Niesiemy wspólnie pomoc potrzebującym, wołamy z całych sił: Bądźcie w tej pięknej sprawie razem z nami, gdy zbieramy z pola walki rannych i zabitych, gdy karmimy głodnych, gdy opiekujemy się dziećmi i dbamy o ich szczękliwe dzieciństwo, gdy uczymy, jak ratować ludzi dotkniętych zagrażającymi ich życiu wypadkami, gdy dajemy bezdomnym dach nad głową na trudne dni ich życia. Trudno mi przeto – choć pełnię także funkcje polityczne – odkładać na bok moje moralne obowiązki działacza Czerwonego Krzyża i Półksiężyca, by milcząco patrzeć, jak z zemsty za doznaną klęskę potężni, dufni w swą siłę Amerykanie wmawiają światu, znajdując niestety posłuch, że tylko wojna jest jedynym sposobem na rozwiązanie konfliktu pomiędzy dwoma dalekimi sobie duchowo cywilizacjami. Sądzę – nie ja jeden, bo widziałem wojnę, brałem w niej udział, byłem wraz z całą rodziną jej ofiarą – że pacyfikacja Iraku musi się skończyć, a raczej może zacząć coś groźniejszego, niż sobie obecnie potrafią wyobrazić amerykańscy politycy. W Europie mieszkają miliony wyznawców islamu. Podobnie jest w Ameryce. Islam przeżywa groźną fazę fanatycznej wiary w rajską nagrodę męczenników ginących za wartości, jakie niesie ich religia. Boję się inwazji tych religijnych fanatyków-bohaterów swego Kościoła, mogących rozpętać na całym chrześcijańskim świecie piekło terrorystycznych manifestacji owej wiary w szczęście wieczne tych, którzy ofiarowują życie w darze swej fanatycznej religii i zabijają masowo wszelkich wrogów islamu. Wojny na podłożu religijnym zawsze odznaczały się wielkim nasyceniem okrucieństwa. Zresztą nie tylko wojny. Fanatyzm ludzi wierzących w jakąś ideę o boskim rodowodzie rodził od wieków barbarzyńskie metody zwalczania innowierców czy bluźnierców. Okrucieństwo przykazań religijnych ma bardzo stary rodowód. W biblijnej Księdze Wyjścia (Exodus 22, 17) jest taki właśnie nakaz w ujęciu tłumacza ks. Wujka: „Czarownikom żyć nie dopuścisz”! W nowym przekładzie, znanym jako Biblia Tysiąclecia albo Tyniecka, nakaz tłumaczy się jeszcze groźniej, gdyż adresowany jest do kobiet czarownic: „Nie pozwolisz żyć takiej, która oddaje się czarom”. Tak jest w rozdziale XXI, zaś kilkadziesiąt zdań wcześniej, w rozdziale XX znajdujemy jeden z fundamentów cywilizacji moralnej ludzkości, czyli Dekalog. Nic nie poradzimy. Takie dwoiste jest nasze dziedzictwo moralne, piękne i straszne zarazem, bo to przecież w myśl tego właśnie stanowczego zalecenia moralnego płonęły przez długie wieki prawie na całym chrześcijańskim świecie stosy z czarownicami. Podobnych do tego, co już przytoczyłem, przykładów bezwzględnego okrucieństwa jest zawsze pełno w każdym ludzkim sporze, jeśli w grę wchodzi fanatyzm religijny. Tego się właśnie boję, gdy zaczyna narastać konflikt z islamem, który dla milionów swych wyznawców jest ciągle (czy nadal) żywą religią. Jej nakazy należy

Ten artykuł przeczytasz do końca tylko z aktywną subskrypcją cyfrową.
Aby uzyskać dostęp, należy zakupić jeden z dostępnych pakietów:
Dostęp na 1 miesiąc do archiwum Przeglądu lub Dostęp na 12 miesięcy do archiwum Przeglądu
Porównaj dostępne pakiety
Wydanie: 08/2003, 2003

Kategorie: Felietony