Europejska Akademia Internetowa

Europejska Akademia Internetowa

Stowarzyszenie Pro Europa, jedna z największych polskich organizacji proeuropejskich, za główny cel postawiło sobie propagowanie działań sprzyjających poparciu społecznemu dla przystąpienia Polski do UE. Współpracuje z instytucjami rządowymi, pozarządowymi oraz samorządowymi, a jego dokonania i projekty nagłaśniają media każdego rodzaju. Stowarzyszenie ma obecnie ponad 70 oddziałów terenowych i liczy około 2 tys. osób.
Organizacja Pro Europa zatroszczyła się o młodych ludzi, których tak naprawdę UE dotyczy najbardziej. Bowiem to właśnie im Wspólnota Europejska zaofiaruje najwięcej szans. Do tej pory największym krajowym projektem stowarzyszenia był Program na rzecz przystąpienia Polski do UE „Unia Europejska? Powitajcie swoją szansę!”. Wtedy w pierwszym ogólnopolskim prareferendum akcesyjnym wzięło udział ponad 17 tys. młodych ludzi. I co najważniejsze – program dotarł też do miasteczek i wsi.
W styczniu ub.r. stowarzyszenie powołało Europejską Akademię Internetową. To bezpłatny cykl wykładów w stymulowanych 20 modułach dostępny pod adresem www.akademiaeuropejska.edu.pl. „Słuchacz” przerabia cały materiał w ramach 20 godzin lekcyjnych, a program kończy egzaminem zdawanym przez Internet przed wirtualną komisją. Po jego zaliczeniu absolwent Europejskiej Akademii Internetowej otrzymuje drogą pocztową certyfikat ukończenia kursu przygotowany wspólnie z sejmową Komisją Europejską.
Wykłady zostały przygotowane z myślą o młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, ale tak naprawdę udział w programie może wziąć każdy. Bowiem wiadomości o UE i przystąpienie Polski do Piętnastki wciąż budzą zainteresowanie i nasuwają wiele pytań dorosłym obywatelom. Z danych stowarzyszenia wynika, że kurs cieszy się największym zainteresowaniem wśród studentów i… emerytów. Ważne jest też to, że dzięki patronatowi MENiS w promocję projektu włączane są dyrekcje polskich szkół oraz nauczyciele wiedzy o społeczeństwie i informatyki. Dzięki temu uczniowie niemający komputera lub mieszkający w małych miasteczkach czy wsiach zyskują dostęp do programu. Wirtualną Alma Mater ukończyło już prawie 4 tys. absolwentów, zaś kilkadziesiąt tysięcy nadal w niej studiuje. Europejska Akademia Internetowa działa od stycznia 2003 r. do lutego 2004 r., ale organizatorzy planują kontynuację projektu w następnych latach, po uprzednim jego rozbudowaniu.
Największym problemem są jak zawsze pieniądze. Organizatorzy mozolnie starają się zdobyć środki niezbędne do uruchomienia kolejnej edycji tego bepłatnego i jedynego tak powszechnie dostępnego kursu e-learningowego w Polsce.
Arkadiusz Lewicki, pomysłodawca programu i prezes Stowarzyszenia Pro Europa, mówi: – Nowoczesne metody edukacji, zapewnienie powszechnego dostępu do technologii informacyjno-komunikacyjnych, promowanie kształcenia na odległość to strategiczne cele polityki edukacyjnej UE na najbliższe lata. Nie można tego osiągnąć bez modernizacji systemów edukacji, a w tym jej podstawowych narzędzi. Nasz projekt wpisuje się w takie ramy.
Namawiamy więc do wejścia na stronę www.akademiaeuropejska.edu.pl, do zarejestrowania się w wirtualnym dziekanacie i sięgnięcia po wiedzę o Unii Europejskiej, której częścią będziemy już za kilka miesięcy. Bo przecież warto wiedzieć, co nas czeka…


Centrum Komunikacji Medialnej

Media Trend Sp. z o.o. powołał Centrum Komunikacji Medialnej. Zadaniem Centrum jest organizacja debat o charakterze publicznym, w zakresie gospodarki, administracji i zarządzania, polityki oraz mediów. Udział w debatach dla zaproszonych uczestników jest bezpłatny. Poszczególne redakcje mogą zgłaszać swoje propozycje co do tematyki dyskusji i zapraszanych prelegentów. Na rok 2004 zaplanowano ok. 30 debat, co przy każdorazowym udziale ok. 100 osób umożliwi wymianę poglądów ponad 3000 uczestników.
Biuro Centrum mieści się w siedzibie Media Trend Sp. z o.o.,
ul. Poznańska 17, Warszawa 00-680,
tel. (48 22) 622-24-13, 625-14-87,
fax (48 22) 622-24-15,
http://www.media-trend.pl,
e-mail: info@media-trend.pl.

Wydanie: 3/2004

Kategorie: Media

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy